Akademski kalendar ak. g. 2022./2023.

Dostupni su akademski kalendari za akademsku godinu 2023./2024.  za sveučilišne studije Povijest, Sociologija, Psihologija, Sestrinstvo i Komunikologija, te zasebno akademski kaledar za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina.
Nastava na Medicini i na Odjelu za sestrinstvo započinje s izvođenjem 25. rujna 2023., a ostali studiji 2. listopada 2023.! Sretno svima!

Preuzmite akademski kalendar  na poveznici:

Akademski kalendar za ak. g. 2023./2024.

Akademski kalendar za ak. g. 2023./2024.  (Medicina)


Akademski kalendar  2022./2023. na poveznici:

Akademski kalendar za ak. g. 2022./2023.

Akademski kalendar za ak. g. 2022./2023.  (Medicina)

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište