Akademski kalendar

Dostupni su akademski kalendari za akademsku godinu 2024./2025.  za sveučilišne studije Povijest, Sociologija, Psihologija, Sestrinstvo i Komunikologija, te zasebno akademski kaledar za sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina.
Nastava na Medicini i na Sveučilišnom odjelu za sestrinstvo započinje s izvođenjem 23. rujna 2024., a ostali studiji 30. rujna 2024.! Sretno svima!

Akademski kalendar 2024./2025. na poveznicama:

Akademski kalendar za ak. g. 2024./2025.

Akademski kalendar za ak. g. 2024./2025.  (Medicina)


Akademski kalendar 2023./2024. na poveznicama:

Akademski kalendar za ak. g. 2023./2024.

Akademski kalendar za ak. g. 2023./2024.  (Medicina)


Akademski kalendar  2022./2023. na poveznicama:

Akademski kalendar za ak. g. 2022./2023.

Akademski kalendar za ak. g. 2022./2023.  (Medicina)

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište