Akademski kalendar ak. g. 2022./2023.

Dostupni su akademski kalendari za akademsku godinu 2022./2023.  za sveučilišne studije Povijest, Sociologija, Psihologija, Sestrinstvo i Komunikologija, te zasebno akademski kaledar za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina.
Nastava na Medicini i na Odjelu za sestrinstvo započinje s izvođenjem 26. rujna 2022., a ostali studiji 3. listopada 2022.! Sretno svima!

Preuzmite akademski kalendar  na poveznici:

Akademski kalendar za ak. g. 2022./2023.

Akademski kalendar za ak. g. 2022./2023.  (Medicina)


Akademski kalendar  2021./2022.na poveznici:

Akademski kalendar za ak. g. 2021./2022. 

Akademski kalendar za ak. g. 2021./2022.  (Medicina)