Kognitivni procesi u zadacima numeričkog i taktičkog odlučivanja

Kognitivni procesi u zadacima numeričkog i taktičkog odlučivanja

  U okviru ovog znanstvenog projekta provodi se niz kognitivnih eksperimenata koji mogu doprinijeti boljem razumijevanju temeljnih kognitivnih procesa koji se nalaze u podlozi procesiranja informacija u kognitivnim zadacima mentalne aritmetike i numeričkog...
Vjerska tematika u hrvatskome medijskom prostoru

Vjerska tematika u hrvatskome medijskom prostoru

Opći podatci: Projekt se bavi utvrđivanjem obrazaca izvještavanja o vjerskim sadržajima i temama u hrvatskim medijima – tisku, radiju, televiziji i internetu. Istraživanje se provodi kvalitativnim i kvantitativnim putem. Kvantitativno istraživanje uključuje metodu...

Drugost kao društvena i kulturna odrednica hrvatske prošlosti

Projekt nastoji istražiti kako je drugost formirala hrvatsko društvo i kulturu tog društva kroz prošlost te utvrditi elemente drugosti koji su gradili ključne društvene identitete. Pritom je naglasak na lokalnoj razini, propitkivanju teorije drugotvorenja te...