Molekularna detekcija uzročnika lajmske borelioze izravno iz krpelja

Lajmska bolest je najčešća vektorska zarazna bolest sjeverne hemisfere koju prenose krpelji. Povećanje učestalosti ove infektivne bolesti u humanoj populaciji predstavlja važan javnozdravstveni problem. Uzročnik bolesti je bakterija iz kompleksa Borreliella (syn. Borrelia) burgdorferi koju prenose krpelji.

Učinak fluoksetina u uvjetima bakrom izazvanog oksidacijskog stresa

Depresivni poremećaj je jedna od najčešćih psihičkih bolesti koja znatno narušava kvalitetu života pacijenata. Pristupi u liječenju većinom su usmjereni na regulaciju promijenjene neurotransmisije monoamina što se smatra primarnim događajem u razvoju bolesti. Međutim, prepoznati su i drugi mehanizmi, poput oksidacijskog stresa, koji pridonose nastanku kliničkih simptoma.

Integracija ukrajinskih izbjeglica u Hrvatskoj – UKR22 Copy

Integracija ukrajinskih izbjeglica u Hrvatskoj – UKR22 Copy

Integration of Ukrainian refugees in Croatia – UKR22 Integracija ukrajinskih izbjeglica u Hrvatskoj – UKR22   Glavni cilj ovog projekta je pružiti jezična i sociokulturološka znanja koja će polaznicima obrazovnog programa omogućiti stjecanje potrebnih...
Integracija ukrajinskih izbjeglica u Hrvatskoj – UKR22 Copy

Integracija ukrajinskih izbjeglica u Hrvatskoj – UKR22

Integration of Ukrainian refugees in Croatia – UKR22 Integracija ukrajinskih izbjeglica u Hrvatskoj – UKR22   Glavni cilj ovog projekta je pružiti jezična i sociokulturološka znanja koja će polaznicima obrazovnog programa omogućiti stjecanje potrebnih...

Sociopsihološke odrednice i načini ojačanja percepcije rizika zbog klimatskih promjena

Prema sociopsihološkom modelu percepcije rizika zbog klimatskih promjena (van der Linden, 2005), postoji niz odrednica percepcije ovog rizika, a koje se općenito mogu svrstati u četiri kategorije: kognitivne odrednice (npr. znanje o klimatskim promjenama), emocionalne (npr. zabrinutost zbog klimatskih promjena), sociokulturalne (npr. vrijednosti) i sociodemografske (npr. spol, obrazovanje) odrednice. Iako u literaturi postoji relativno velik broj sociopsiholoških istraživanja percepcije rizika zbog klimatskih promjena, nijedno nije provedeno u hrvatskom kontekstu.

Hrvatsko katoličko sveučilište