Integracija ukrajinskih izbjeglica u Hrvatskoj – UKR22 Copy

Integracija ukrajinskih izbjeglica u Hrvatskoj – UKR22 Copy

Integration of Ukrainian refugees in Croatia – UKR22 Integracija ukrajinskih izbjeglica u Hrvatskoj – UKR22   Glavni cilj ovog projekta je pružiti jezična i sociokulturološka znanja koja će polaznicima obrazovnog programa omogućiti stjecanje potrebnih...
Integracija ukrajinskih izbjeglica u Hrvatskoj – UKR22 Copy

Integracija ukrajinskih izbjeglica u Hrvatskoj – UKR22

Integration of Ukrainian refugees in Croatia – UKR22 Integracija ukrajinskih izbjeglica u Hrvatskoj – UKR22   Glavni cilj ovog projekta je pružiti jezična i sociokulturološka znanja koja će polaznicima obrazovnog programa omogućiti stjecanje potrebnih...

Sociopsihološke odrednice i načini ojačanja percepcije rizika zbog klimatskih promjena

Prema sociopsihološkom modelu percepcije rizika zbog klimatskih promjena (van der Linden, 2005), postoji niz odrednica percepcije ovog rizika, a koje se općenito mogu svrstati u četiri kategorije: kognitivne odrednice (npr. znanje o klimatskim promjenama), emocionalne (npr. zabrinutost zbog klimatskih promjena), sociokulturalne (npr. vrijednosti) i sociodemografske (npr. spol, obrazovanje) odrednice. Iako u literaturi postoji relativno velik broj sociopsiholoških istraživanja percepcije rizika zbog klimatskih promjena, nijedno nije provedeno u hrvatskom kontekstu.

Toma Kovačević – Katalog zagrebačkih biskupa i kanonika

Zagrebačka (nad)biskupija te Prvostolni kaptol zagrebački u povijesti su hrvatskih zemalja imali nemjerljivu ulogu sjedišta duhovnog, političkog i intelektualnog života. Posebice je bila važna uloga Kaptola kao vjerodostojnoga mjesta potvrđivanja isprava. Iz njegovog je arhiva dokumenata i isprava za svoje studije o povijesti biskupije crpio i Toma Kovačević (1664. – 1724.).

Istraživanje signalnog puta γ-aminomaslačne kiseline u proizvodnji sluzi i upalnim procesima humanog endocerviksa

Ovim istraživanjem pokušat će se rasvijetliti stanični mehanizam hormonske regulacije cikličkih promjena sluzi vrata maternice. Endocervikalna sluz važan je čimbenik plodnosti žene, dok epitel vrata maternice sudjeluje i u imunosnim procesima. Istraživanje polazi od pretpostavke da mehanizam regulacijskog djelovanja estrogena u izlučivanju sluzi, kao i u upalnim procesima u vratu maternice uključuje signalni put γ-aminomaslačne kiseline (GABA).

Hrvatsko katoličko sveučilište