Od 10. do 14. lipnja 2024. u švedskom gradu Malmö održava se HHAI (Hybrid Human AI) ljetna škola. Kroz različita predavanja i radionice, studenti imaju priliku istražiti i naučiti više o suradnji između čovjeka i inteligentnih sustava. Primarni cilj navedene ljetne škole je prikazati niz uzbudljivih najnovijih dostignuća u razvojnom području Hybrid Human-Artificial Intelligence.

Organizator ljetne škole je HumanE-AI-Net, mreža europskih istraživačkih centara, sveučilišta i predstavnika industrije koja postavlja principe koji će umjetnu inteligenciju bazirati na europskim vrijednostima i približiti Europljanina.

Doktorandica Anamaria Malešević i doktorand Luka Poslon odabrani su za sudjelovanje u ljetnoj školi te nagrađeni stipendijom organizatora. Sudjelovanje na ljetnoj školi omogućava umrežavanje s mladim istraživačima iz cijelog svijeta, kao i učenje od nekih od najistaknutijih profesora u području umjetne inteligencije. Boravak na Sveučilištu u Malmöu iskoristit će za svoj daljnji profesionalni i akademski rad.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište