PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

objavljenog u Narodnom novinama broj 45/2018 od 16. svibnja 2018. godine, pod točkom:

4. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje višeg predavača bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.