HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

 

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

 

 

  1. Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj Odjela za studentski standard i potporu studentima u Službi za poslove studija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.

 

Opis poslova:

– organizira i koordinira rad odjela

– organizira i nadzire obavljanje poslova organizacije smještaja, prehrane, i drugih oblika potpore studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija

– organizira i nadzire obavljanje poslova organizacije smještaja, prehrane i druge oblike potpore studenata s posebnim potrebama

– organizira i nadzire obavljanje poslova za studentski život studenata u slobodno vrijeme

– organizira i nadzire obavljanje preventivne i kurativne aktivnosti u vezi s održavanjem zdravlja studenata

– organizira i nadzire obavljanje poslova dodjele stipendija i drugih financijskih potpora studentima

– organizira i nadzire praćenje financijskih obaveza studenata

– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu voditelja Službe i tajnika.

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,406 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

  1. Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik, Stručni savjetnik u Samostalnom odjelu za osiguranje kvalitete, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.

 

Opis poslova:

– sudjeluje u pripremi Plana vrednovanja kvalitete Sveučilišta godišnje i višegodišnje

– sudjeluje u praćenju izvršavanja Plana vrednovanja osiguranja kvalitete Sveučilišta

– sudjeluje u provođenju postupaka unutarnjeg i vanjskog vrjednovanja te metoda za istraživanje različitih vidova kvalitete obrazovanja, sukladno programu rada za osiguranje kvalitete

– vodi pismohranu izmjena i dopuna studijskih programa te svih dokumenata vezanih za osiguranje kvalitete

– administrira poslove Odbora za osiguranje kvalitete

– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu voditelja Samostalnog odjela.

 

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,232 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište