HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 16. rujna 2022. godine

 

 

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

 

 

  1. Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj Odjela za primjenu ECTS bodova i priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija u Službi za poslove studija; Odjel za primjenu ECTS bodova i priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.

 

Opis poslova:

–  organizira i koordinira rad Odjela

– sudjeluje u pripremi postupaka donošenja izmjena i dopuna i novih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja

– sudjeluje u usklađivanju bodovnog sustava Sveučilišta s europskim sustavom prijenosa bodova (ECTS bodovi)

– nadzire postupke pri priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i priznavanja razdoblja studija i ECTS bodova

– sudjeluje u osiguranju mobilnosti studenata, nastavnog i administrativnog osoblja

– sudjeluje u pripremanju i izradi informacijskih paketa studija i Sveučilišta

– vodi administrativno-tehničke poslove sveučilišnih odjela

– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu voditelja Službe, tajnika i nadležnog prorektora.

 

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,406 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

  1. Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik, Stručni suradnik u Službi za poslove studija; Odjel za administrativno-tehničku potporu izvođenja studija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.

 

Opis poslova:

–  obavlja poslove vezane za administrativno – tehničke poslove sveučilišnih odjela

– vodi potrebne evidencije i pripadajuću dokumentaciju za sveučilišne odjele

– administrira poslove stručnih vijeća Odjela

– obavlja administrativno-tehničke poslove sveučilišnih odjela za sjednice Senata i ostalo

– priprema dokumentaciju za stručna povjerenstva, matična povjerenstva i druga nadležna tijela

– priprema i sudjeluje u organizaciji promocije studenata

– priprema potvrde i uvjerenja iz djelokruga svojih poslova

– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu voditelja Odjela i voditelja Službe

 

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,115 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

  1. Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik, Stručni savjetnik u Službi za strateško planiranje i razvoj; Odjel za strateško planiranje i razvoj, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj.

 

Opis poslova:

– sudjeluje u pripremi i provedbi razvojnih i drugih strategija

– sudjeluje u pripremi godišnjih i višegodišnjih planova razvoja Sveučilišta

– prikuplja i obrađuje podatke za potporu Upravi Sveučilišta i Sveučilišnom vijeću u pripremi planova rada i razvoja Sveučilišta

– administrira provedbu razvojnih projekata Sveučilišta

– sudjeluje u informiranju zaposlenika Sveučilišta o mogućnostima financiranja znanstvenih i stručnih projekata

– sudjeluje u pripremi tehničke dokumentacije, vodi propisane evidencije i baze podataka

– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu voditelja Odjela i voditelja Službe

 

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,232 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište