Dobrodošli

 

Poštovane kolegice i poštovani kolege, dragi prijatelji,

s velikim zadovoljstvom i radošću najavljujemo Prvi međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta koji će se održati 7. i 8. prosinca 2017. godine u Zagrebu. Tema ovogodišnjeg skupa je Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji.

Dobrobit djece, mladih i obitelji u najširem smislu odnosi se na njihov pozitivni razvoj i ostvarenje svih potencijala, a određena je kombinacijom njihovih individualnih obilježja i obilježja konteksta u kojem žive. Poznato je da individualna obilježja relativno stabilno i dosljedno pridonose dobrobiti, ali doprinos obilježja konteksta života, posebice u interakciji s različitim individualnim obilježjima, još uvijek nije dovoljno istražen. Društveni kontekst života u suvremenom svijetu, pa tako i u Hrvatskoj, obilježen je različitim teškoćama, neizvjesnostima i izazovima s kojima se suočavaju djeca, mladi i obitelji. Stoga se kao posebno važno i nadasve aktualno nameće pitanje o mogućnostima djelovanja s ciljem zaštite i promicanja njihove dobrobiti. To je pitanje osobito važno za psihologe, kao i za stručnjake iz srodnih struka, koji se u svom znanstvenom i stručnom radu bave djecom, mladima i obiteljima te svojim radom mogu aktivno pridonijeti njihovoj dobrobiti.

Kako bismo se obrazovali, usavršavali i naposljetku zajednički djelovali, nužno je susresti se i razmijeniti spoznaje, mišljenja, ideje, iskustva i primjere dobre prakse. Ovim skupom cilj nam je otvoriti prostor u kojem će psiholozi zajedno sa stručnjacima iz srodnih struka razmijeniti znanstvene i stručne spoznaje te prikazati primjere dobre prakse iz područja dobrobiti djece, mladih i obitelji. Želimo kroz otvorenu i konstruktivnu raspravu pokušati odgovoriti na neka od otvorenih pitanja i izazova, ali ujedno i postaviti neka nova te usmjeriti daljnji rad stručnjaka na ovome području. U ozračju suradnje želimo zajednički osmisliti preporuke i ponuditi ih važnim akterima u društvu u svrhu unaprjeđenja cjelokupnog rada na zaštiti i promicanju dobrobiti djece, mladih i obitelji.

Na skupu ćemo se baviti različitim tematskim područjima, a neka od njih su: rani razvoj i podrška roditeljstvu, rizični i zaštitni čimbenici razvoja, uloga obiteljskih i bliskih odnosa u razvoju, mladi na tržištu rada, djeca i obitelji koje žive u riziku i nepovoljnim životnim okolnostima, razvoj otpornosti pojedinca, savjetodavni i terapijski rad s djecom, mladima i obiteljima, programi i politike usmjereni unaprjeđenju njihove dobrobiti i trendovi i perspektive demografskog razvoja u Hrvatskoj.

Temu skupa smatramo iznimno važnom jer zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji daje značajan doprinos uspješnom razvoju cjelokupnog društva. Stoga vas sve srdačno pozivamo da se aktivno uključite i sudjelujete u radu skupa na način da predložite tematske simpozije, individualna izlaganja, poster izlaganja i okrugle stolove te druge oblike rada tijekom skupa. Sigurni smo da će se vašim doprinosom i suradnjom tematska područja kojima se namjeravamo baviti tijekom skupa i proširiti.

Nadamo se da ćete prepoznati važnost ovog skupa i pridružiti nam se u njegovu radu.

Očekujemo vas u Zagrebu 7. i 8. prosinca 2017. godine.

 

U ime Programskog odbora skupa

Doc. dr. sc. Marina Merkaš

 

Novosti

Dobrodošli

Poštovane kolegice i poštovani kolege, dragi prijatelji,
s velikim zadovoljstvom obavještavamo Vas kako će se 7. i 8. prosinca 2017. godine u Zagrebu održati Prvi međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Više >

ORGANIZATOR

Odjel za psihologiju
Hrvatskog katoličkog sveučilišta

KONTAKTI

e-mail: psyconf2017@unicath.hr

tel: + 385 (0) 1 370 66 00

Hrvatsko katoličko sveučilište