Satnica HKS-a


Satnicu za ljetni semestar akademske godine 2016./2017. za Odjel za povijest, Odjel za psihologiju, Odjel za sociologiju i Odjel za komunikologiju preuzmite na linku (ažurirano: 16. ožujka 2017.).

Satnica za ljetni semestar akademske godine 2016./2017. za Odjel za sestrinstvo (ažurirano: 9. svibnja 2017.): 

Prediplomski redoviti studij sestrinstva 1. godina 
Prediplomski izvanredni studij sestrinstva 2. godina
Diplomski studij sestrinstva 1. godina 
Diplomski studij sestrinstva 2. godina 

 

 

 

Novosti i obavijesti

Najave događanja