Satnica HKS-a

Objavljeno 3.3.2020.

Satnicu za ljetni semstar akad.godine 2019./2020. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 1. godina preuzmite na linku (osvježeno 11.3.2020.)

Satnicu za ljetni semstar akad. godine 2019./2020. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 2. godina preuzmite na linku (osvježeno 11.3.2020.)

Satnicu za ljetni semstar akad. godine 2019./2020. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 3. godina preuzmite na linku (osvježeno 11.3.2020.)

Satnicu za ljetni semestar akademske godine 2019./2020. za diplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo preuzmite na linku (osvježeno 11.3.2020.)

Objavljeno 18.2.2020. 

Satnicu za ljetni semestar akad.godine 2019./2020. preuzmite na linku.