Satnica HKS-a

Objava 31. 10. 2018. 

Ažuriranu satnicu za zimski semestar akademske godine 2018./2019. za Odjel za povijest, Odjel za psihologiju, Odjel za sociologiju i  Odjel za komunikologiju koja će se primjenjivati od 5. 11. 2018. preuzmite na linku


Objava 26. 10. 2018. 

Ažuriranu satnicu za zimski semestar akademske godine 2018./2019. za Odjel za povijest, Odjel za psihologiju, Odjel za sociologiju i  Odjel za komunikologiju preuzmite na linku


Objava 19. 10. 2018. 

Ažuriranu satnicu za zimski semestar akademske godine 2018./2019. za preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo preuzmite na linku, a za diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo na linku.


Objava 4. 10. 2018. 

Ažuriranu satnicu za zimski semestar akademske godine 2018./2019. za Odjel za povijest, Odjel za psihologiju, Odjel za sociologiju i  Odjel za komunikologiju preuzmite na linku


Objava 3. 10. 2018. 

Ažuriranu satnicu za zimski semestar akademske godine 2018./2019. za Odjel za povijest, Odjel za psihologiju, Odjel za sociologiju i  Odjel za komunikologiju preuzmite na linku


Objava 1. 10. 2018. 

Satnicu za zimski semestar akademske godine 2018./2019. za Odjel za povijest, Odjel za psihologiju, Odjel za sociologiju i  Odjel za komunikologiju preuzmite na linku


Objava 27. 9. 2018. 

Satnicu za zimski semestar akademske godine 2018./2019. za Odjel za povijest, Odjel za psihologiju, Odjel za sociologiju i  Odjel za komunikologiju preuzmite na linku. 

 

Ažurirano 5. 4. 2018.

Ažuriranu satnicu za ljetni semstar akademske godine 2017./2018. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za povijest preuzmite na linku. 

 

Ažurirano: 21. 3. 2018.

Satnicu za ljetni semstar akademske godine 2017./2018. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo preuzmite na linku.

Satnicu za ljetni semestar akademske godine 2017./2018. za diplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo preuzmite na linku.

 

Ažurirano: 26. 2. 2018.

Satnicu za ljetni semestar akademske godine 2017./2018. za Odjel za povijest, Odjel za psihologiju, Odjel za sociologiju i  Odjel za komunikologiju preuzmite na linku.