Satnica HKS-a

Objavljeno: 26.9.2019.

Satnicu za zimski semstar akad.godine 2019./2020. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 1. godina preuzmite na linku (osvježeno 30.10.2019.)

Satnicu za zimski semstar akad. godine 2019./2020. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 2. godina preuzmite na linku (osvježeno 30.10.2019.)

Satnicu za zimski semstar akad. godine 2019./2020. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 3. godina preuzmite na linku (osvježeno 30.10.2019.)

Satnicu za zimski semestar akademske godine 2019./2020. za diplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo preuzmite na linku (osvježeno 30.10.2019.)

Objavljeno 24.9.2019.

Satnicu za zimski semestar akademske godine 2019./2020. preuzmite na linku.

Objavljeno: 14.3.2019.

Satnicu za ljetni semstar akad.godine 2018./2019. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 1. godina preuzmite na linku (osvježeno 14.3.2019.)

Satnicu za ljetni semstar akad. godine 2018./2019. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 2. godina preuzmite na linku (osvježeno 14.3.2019.)

Satnicu za ljetni semstar akad. godine 2018./2019. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 3. godina preuzmite na linku (osvježeno 24.4.2019.)

Satnicu za ljetni semestar akademske godine 2018./2019. za diplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo preuzmite na linku (osvježeno 15.4.2019)


Objava 20. 2. 2019. 

Satnicu za ljetni semestar akademske godine 2018./2019. za Odjel za povijest, Odjel za psihologiju, Odjel za sociologiju i  Odjel za komunikologiju preuzmite na linku.


Objava 31. 10. 2018. 

Ažuriranu satnicu za zimski semestar akademske godine 2018./2019. za Odjel za povijest, Odjel za psihologiju, Odjel za sociologiju i  Odjel za komunikologiju koja će se primjenjivati od 5. 11. 2018. preuzmite na linku


Objava 26. 10. 2018. 

Ažuriranu satnicu za zimski semestar akademske godine 2018./2019. za Odjel za povijest, Odjel za psihologiju, Odjel za sociologiju i  Odjel za komunikologiju preuzmite na linku


Objava 19. 10. 2018. 

Ažuriranu satnicu za zimski semestar akademske godine 2018./2019. za preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo preuzmite na linku, a za diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo na linku.


Objava 4. 10. 2018. 

Ažuriranu satnicu za zimski semestar akademske godine 2018./2019. za Odjel za povijest, Odjel za psihologiju, Odjel za sociologiju i  Odjel za komunikologiju preuzmite na linku


Objava 3. 10. 2018. 

Ažuriranu satnicu za zimski semestar akademske godine 2018./2019. za Odjel za povijest, Odjel za psihologiju, Odjel za sociologiju i  Odjel za komunikologiju preuzmite na linku


Objava 1. 10. 2018. 

Satnicu za zimski semestar akademske godine 2018./2019. za Odjel za povijest, Odjel za psihologiju, Odjel za sociologiju i  Odjel za komunikologiju preuzmite na linku


Objava 27. 9. 2018. 

Satnicu za zimski semestar akademske godine 2018./2019. za Odjel za povijest, Odjel za psihologiju, Odjel za sociologiju i  Odjel za komunikologiju preuzmite na linku. 

 

Ažurirano 5. 4. 2018.

Ažuriranu satnicu za ljetni semstar akademske godine 2017./2018. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za povijest preuzmite na linku. 

 

Ažurirano: 21. 3. 2018.

Satnicu za ljetni semstar akademske godine 2017./2018. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo preuzmite na linku.

Satnicu za ljetni semestar akademske godine 2017./2018. za diplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo preuzmite na linku.

 

Ažurirano: 26. 2. 2018.

Satnicu za ljetni semestar akademske godine 2017./2018. za Odjel za povijest, Odjel za psihologiju, Odjel za sociologiju i  Odjel za komunikologiju preuzmite na linku.

 

 

 

Novosti i obavijesti

Najave događanja