Projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Dizajniranje i razvoj PLA/PEG nosača za primjenu u tkivnom inženjerstvu

U okviru projekta pripremit će se nosači za primjenu u tkivnom inženjerstvu na osnovu polilaktid/polietilenglikol (PLA/PEG) polimerne mješavine, s ciljem razvoja inovativnog materijala poboljšanih mehaničkih svojstava i biorazgradivosti. Dizajnirat će se optimalni sastav mješavina te optimirati parametri procesiranja tehnologijom elektroispredanja. Karakterizirat će se morfološka struktura PLA/PEG nosača, odrediti poroznost i hidrofilnost materijala te ispitati mehanička i toplinska svojstva. Također će se provesti testiranje i validacija funkcionalnosti pripremljenog nosača in vitro, te će se pratiti rast i vijabilnost stanica. Predloženo istraživanje je interdisciplinarno i okuplja tim istraživača s iskustvom u području razvoja inovativnih materijala te testiranja biofunkcionalnosti.

Osnovni podaci:

Naziv projekta: Dizajniranje i razvoj PLA/PEG nosača za primjenu u tkivnom inženjerstvu
Naziv poziva: Natječaj za realizaciju jednogodišnjih znanstvenih projekata Hrvatskog katoličkog sveučilišta za 2024. godinu
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Tamara Holjevac Grgurić
Iznos potpore: 3.000,00 EUR
Početak izvedbe projekta: siječanj 2024. godine
Kraj izvedbe projekta: prosinac 2024. godine
Izvor financiranja: Hrvatsko katoličko sveučilište

 

Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Ured obavlja poslove prijave znanstvenih i stručnih projekata na interne natječaje koje objavljuje Sveučilište, kao i na ostale javne i druge natječaje.

Također obavlja poslove izrade projektne dokumentacije za dobivanje sredstava iz fondova Europske unije, te sve potrebne poslove u svrhu povećanja realizacije projekata i što uspješnijeg sudjelovanja Sveučilišta u korištenju fondova Europske unije.

Ured pruža potporu nastavnicima i suradnicima prilikom prijavljivanja, vođenja, realizacije te završavanja projekata i međunarodnih projekata.

KONTAKT
Tel: +385 (0) 1 3706 662
e-mail: uredzaprojekte@unicath.hr

 

Hrvatsko katoličko sveučilište