Projekti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Sociokulturni kapital kvarta Črnomerec: održivo življenje, briga za okoliš i transformacijski procesi prema modelu „15-minutes City“

U fokusu projekta je istraživanje sociokulturnoga kapitala zagrebačke gradske četvrti Črnomerec. Sociokulturni kapital u ovome istraživanju podrazumijeva održivo življenje, brigu za okoliš i transformacijske procese koji se odvijaju u gradskoj četvrti. S obzirom da problematika zahtjeva dubinske metode, u istraživanju će se koristiti kvalitativne metode: analiza sadržaja, opažanje, intervjui i arts-based research. Svrha istraživanja je identificirati odgovara li gradska četvrt Črnomerec (sa svojim sociokulturnim kapitalom) modelu “15-minute city”. Spomenutim su modelom znanstvenici željeli stvoriti “idealan kvart“, u velikim gradovima, u kojemu je stanovnicima sve potrebno za svakodnevni život i funkcioniranje (usluge, institucije i dr.), dostupno na lokacijama koje se nalaze unutar 15 minuta od mjesta polaska/stanovanja. Također, uz ovaj model predstavlja se i podmodel “zero” kojim se smanjuje uporaba osobnih automobila, otpada i sl., čime se doprinosi održivosti prirodnih resursa gradske četvrti.

Također, istražit će se navike i iskustva stanovnika, zaposlenih te studenata, koji svakodnevno borave na Črnomercu, kako bi se produbio uvid u habitus društvene zajednice te identificirale distinkcije koje postoje između različitih grupa prema sociodemografskom statusu: mlađa i starija životna dob, bračni status, broj djece u obitelji, život/rad/studiranje u kvartu Črnomerec. Transformacija mjesta i prostora ključna je točka pristupa nekih socioloških autora, poput Martine Löw, te će se iz te perspektive istraživati statičnost i dinamika kvarta Črnomerec, transformacija mjesta u prostoru (primjerice Kampus HKS-a, Ciglana…), kao i statika mjesta u prostoru (primjerice, vojna i industrijska infrastruktura poput vojarne, tvornice Franck, Zagrebačke pivovare…) Model “15-minute city” zagovara globalne promjene na mikro, lokalnoj razini, što će se istraživanjem navika i životnih stilova stanovnika uzeti u obzir te će se identificirati svakodnevne navike stanovnika/studenata/zaposlenika kvarta i neka obilježja životnoga stila. Za diseminaciju rezultata koristit će se inovativna metoda, arts-based research, te će se rezultati primjene ove metode predstaviti na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji kvalitativnih istraživača. U sklopu projekta ostvarit će se suradnja s lokalnom zajednicom, a  projekt će se predstaviti na javnom događanju organiziranom u jednoj od institucija unutar gradske četvrti.

Model “15-minute city”.je unazad nekoliko godina predmet mnogih znanstvenih rasprava i urbanih planova razvoja gradova budućnosti.  Popularizirao ga je urbanist i profesor na pariškom Sveučilištu Sorbonne, Carlos Moreno, te je u suradnji s pariškom gradonačelnicom Anne Hidalgo, u tijeku njezine izborne kampanje 2020. godine, model predstavio javnosti. Zbog klimatske krize i krize uzrokovane pandemijom virusa Covid-19 model je dobio pozitivan odjek u javnosti i prihvatili su ga gradovi u Europi, Aziji, Sjevernoj Americi itd. jer povezuje održivo življenje, brigu za okoliš i transformacijske procese koji se događaju unutar urbanog područja te time obuhvaća mnoga pitanja kojima se danas znanstvena javnost bavi. Radovi o ovome modelu objavljivani su u vodećim znanstvenim časopisima poput The Lancet Planetary Health, Sustainability, Smart Cities, Humanities and Social Sciences Communications i dr.   Čelni ljudi Grada Zagreba u svibnju 2023. godine najavili su uklapanje Zagreba u ovaj model stoga je važno ponuditi sociološki pristup te istražiti uklapa li se model u zagrebačku kulturnu i urbanu stvarnost kroz primjer jedne gradske četvrti. Istraživanje može poslužiti kao pilot-istraživanje koje bi se moglo provesti i u drugim zagrebačkim gradskim četvrtima.

Osnovni podaci:

Naziv projekta:  Sociokulturni kapital kvarta Črnomerec: održivo življenje, briga za okoliš i transformacijski procesi prema modelu „15-minute city“
Naziv poziva: Natječaj za realizaciju jednogodišnjih znanstvenih projekata Hrvatskog katoličkog sveučilišta za 2024. godinu
Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Miriam Mary Brgles
Iznos potpore: 3.140,00 eura
Početak izvedbe projekta: siječanj 2024. godine
Kraj izvedbe projekta: prosinac 2024. godine
Izvor financiranja: Hrvatsko katoličko sveučilište

 

Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Ured obavlja poslove prijave znanstvenih i stručnih projekata na interne natječaje koje objavljuje Sveučilište, kao i na ostale javne i druge natječaje.

Također obavlja poslove izrade projektne dokumentacije za dobivanje sredstava iz fondova Europske unije, te sve potrebne poslove u svrhu povećanja realizacije projekata i što uspješnijeg sudjelovanja Sveučilišta u korištenju fondova Europske unije.

Ured pruža potporu nastavnicima i suradnicima prilikom prijavljivanja, vođenja, realizacije te završavanja projekata i međunarodnih projekata.

KONTAKT
Tel: +385 (0) 1 3706 662
e-mail: uredzaprojekte@unicath.hr

 

Hrvatsko katoličko sveučilište