Izvedbeni planovi

Detaljni izvedbeni planovi za sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina u akademskoj godini 2023./2024. :

1. godina studija

1.0 Medicinska humanistika 1 2023-2024
1.1 Stanice i tkiva 2023-2024
1.2 Kontrolni i opskrbni sustavi 2023-2024
1.3 Trup i utroba 2023-2024
1.4 Glava i vrat 2023-2024
1.5 Istraživanja u biomedicini i zdravstvu 1 2023-2024

2. godina studija

2.0. Medicinska humanistika 2 2023-2024
2.1 Prvi kontakt 2023-2024
2.2 Virtualni bolesnik 2023-2024
2.3 Opći poremećaji i etiološki čimbenici 2023-2024
2.4 Bolesti organskih sustava 2023-2024
2.5 Istraživanja u biomedicini i zdravstvu 2 2023-2024

3. godina studija

3.0 Medicinska humanistika 3
3.1 Opća propedeutika
3.2 Specijalna propedeutika
3.3 Dijagnostički postupci
3.4 Terapijski postupci
3.5 Istraživanja u biomedicini i zdravstvu 3

Izborni kolegiji

4.1 Digitalne tehnologije u zdravstvenom sustavu i e-zdravstvu
4.1 Osnove predkliničkih istraživanja i predkliničkog razvoja lijeka
4.2 Biomedicinski materijali
4.2 Zagonetka boli
4.3 Napredni biomedicinski materijali
4.3 Zdravstvena psihologija
4.4 Donošenje odluka u kliničkoj praksi
4.4 Psihologija boli
4.5 Etiopatogenetski mehanizmi bolesti kože
4.5 Evolucijska medicina
4.5 Komunikacijske vještine u medicini i zdravstvu
4.6 Fizikalna i rehabilitacijska medicina za one koji žele znati više
4.6 Nuklearna medicina
4.6 Radiologija za one koji žele znati više


Detaljni izvedbeni planovi za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina u akademskoj godini 2022./2023. :

1. godina studija

1.0 Medicinska humanistika1 2022-2023
1.1 Stanice i tkiva 2022-2023
1.2 Kontrolni i opskrbni sustavi 2022-2023
1.3 Trup i utroba 2022-2023
1.4 Glava i vrat 2023-2023
1.5 Istraživanja u biomedicini i zdravstvu 1 2022-2023

2. godina studija
2.0. Medicinska humanistika 2 2022-2023
2.1 Virtualni bolesnik 2022-2023
2.2 Prvi kontakt 2022-2023
2.3 Opći poremećaji i etiološki čimbenici 2022-2023
2.4 Bolesti organskih sustava 2022-2023
2.5 Istraživanja u biomedicini i zdravstvu 2 2022-2023

Izborni predmeti
3.1. Osnove predkliničkih istraživanja i predkliničkog razvoja lijeka 2022_2023
3.2. Digitalne tehnologije 2022-2023
3.3. Zdravstvena psihologija 2022-2023
4.1. Zagonetka boli 2022-2023
4.2. Biomedicinski materijali 2022-2023
4.3. Psihologija boli 2022-2023
4.4. Donošenje odluka u kliničkoj praksi 2022-2023


Akademska godina 2021/2022:

Za detaljne izvedbene planove za 1. godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina klikni na poveznicu:

1. Medicinska humanistika 1
2. Stanice i tkiva
3. Kontrolni i opskrbni sustavi
4. Istraživanja u biomedicini i zdravstvu 1
5. Trup i utroba
6. Glava i vrat
7.1. Digitalne tehnologije u zdravstvenom sustavu i e-zdravstvu
7.2. Osnove predkliničkih istraživanja i predkliničkog razvoja lijeka
7.3. Zagonetka boli
7.4. Biomedicinski materijali

Kontakt

Informacije o studiju: mef.unicath@unicath.hr
Informacije o upisima: studentska.sluzba@unicath.hr
Informacije za medije: pr@unicath.hr 

Upisi

Za informacije o upisima kliknite na poveznicu,
kontaktirajte našu Službu za studentska pitanja e-mailom ili
na telefon 01/ 37 06 610

Hrvatsko katoličko sveučilište