Select Page

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

Natječaj i uvjeti upisa

Svi studijski programi Hrvatskog katoličkog sveučilišta izvode se na temelju Dopusnica izdanih od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Za upis na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina koji se izvodi na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, potrebno je zadovoljiti opće i dodatne uvjete koje možete pročitati u NATJEČAJU za upis u 1. godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina u ljetnom upisnom roku u akademskoj godini 2021./2022.

Na raspolaganju smo za sva vaša pitanja  te nam se možete obratiti putem e-pošte:  studentska.sluzba@unicath.hr

Želimo Vam puno uspjeha!

 

 

Opći i dodatni uvjeti upisa
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

Opći uvjeti

 • Završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • Pohađanje Biologije, Fizike i Kemije najmanje dvije godine tijekom srednjoškolskog obrazovanja
 • Položena državna matura
 • Prilikom upisa pristupnik je dužan dostaviti:
 • dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdan isključivo od službe za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci. Obrazac možete preuzeti ovdje ili u Službi za studentska pitanja.
 • vlastoručno potpisanu izjavu – izjava pristupnika da ne boluje od psihičkih bolesti koje bi omele studij medicine, a koje su nepoznate liječniku školske medicine. Izjavu možete preuzeti ovdje ili u Službi za studentska pitanja.

Dodatni uvjeti

 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovnih studenata na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (10,00 %)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik – A (0,00 %) (pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – A (0,00 %)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (0,00%)
 • izborni dio državne mature:

Kemija (25,00%)

Fizika (25,00%)

Biologija (25,00%)

 • pristupni intervju – HKS – Medicina (15,00 %)

 

UPISNA KVOTA: kapacitet: 43

Kvota za EU državljane: ukupno  40 mjesta s djelomičnom participacijom u troškovima studiranja

Kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Više o integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina možete pročitati na: www.unicath.hr/medicina

KLIKNI i postani student medicine!

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Opći uvjeti

 • završena srednja škola (ekvivalent razini 4.2. HKO: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje);
 • pristupnici koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske nisu obavezni polagati ispite državne mature u Republici Hrvatskoj
 • poznavanje hrvatskog jezika u govoru i pismu

Dodatni uvjeti

 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Ocjene iz srednje škole: 35 %

Pristupni intervju: 35 %

Druga postignuća (10 % za svako drugo postignuće: još jedna srednja škola, državna matura, test apstraktnog mišljenja i/ili drugo): 30 %

Prijave za upis na studij za pristupnike unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske dostavljaju se putem e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr (skenirani dokumenti) ili putem Službe za studentska pitanja na Sveučilištu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, Zagreb, do datuma naznačenog u Natječaju.

Pristupnici za upis na preddiplomske sveučilišne studije dužni su dostaviti Sveučilištu dokaz o uplati troškova razredbenog postupka.

 Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka  moguće je dostaviti:

– putem e-pošte na: studentska.sluzba@unicath.hr/dodatne.provjere@unicath.hr – u obliku dokumenta u pdf ili jpg formatu;

– putem Službe za studentska pitanja na adresi: Ilica 242 (ulaz iz Domobranske ulice), 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, radnim danom od 8 do 16 sati.

Pristupnici koji se za upis natječu unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske, prijave za upis podnose na Prijavnom obrascu koji se  može preuzeti i u Službi za studentska pitanja Sveučilišta. Prijave za upis  razmatrat će se uz priloženu potrebnu dokumentaciju i to:

   1. potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu izdanu od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike;
   2. dokaz o državljanstvu pod kojim se pristupnik prijavljuje (ovjerena preslika putovnice ili osobne iskaznice za strane državljane);
   3. dokaz o završetku svih razreda srednje škole;
   4. završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja (ekvivalent razini 4.2. HKO: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje);
   5. potvrdu o položenom ispitu na državnoj maturi u domicilnoj državi (ako je ima);
   6. potvrdu o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije koju izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje RH ili potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije (postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od postupka prijave na studij);
   7. potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika (ako je ima);
   8. motivacijskog pisma na hrvatskom jeziku;
   9. životopis na hrvatskom jeziku.

Napomena: priloženi dokument na stranom jeziku treba biti preveden i ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača (osim ako je dokument na srpskoj ili crnogorskoj latinici).

Upisna kvota predviđa 1 upisno mjesto za svaki redoviti studij (Komunikologija, Povijest, Psihologija, Sestrinstvo, Sociologija, Povijest-Sociologija dvopredmetni, Medicina).

Više o kvoti za Hrvate izvan Republike Hrvatske:

https://hrvatiizvanrh.gov.hr/

 

Razredbeni postupak

Prijavite studij!  Prijava će biti uvažena ako ste ispunili uvjete navedene u koracima niže:

 1. KORAK – prijavite se putem aplikacije Postani student

Pazite na datume krajnjeg roka prijava!

Rok za prijavu studija putem Postani student:  najkasnije do 24. lipnja 2021. godine do 23:59 sati!

 1. KORAK – uplatite i dostavite dokaz o uplati administrativnog troška prijave upisa putem e-pošte na dodatne.provjere@unicath.hr ili putem Službe za  studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, radnim danom od 8 do 16 sati (ulaz s dvorišne strane) najkasnije do 24. lipnja 2021. godine do 23:59 sati!

Dostava dokaza o uplati administrativnog troška prijave upisa je obavezna i NEĆE biti uvažena nakon propisanog roka (nakon 24. lipnja 2021. iza 23:59 sati)!

Administrativni trošak prijave upisa za jednu ili više kombinacija:

 • prijava na studij Medicine iznosi 250,00 kuna
 • prijava na studij Medicine i studij Psihologije 250,00 + 250,00 kuna
 • prijava na studij Medicine, studij Psihologije i još jedan preddiplomski studij 250,00 + 250,00 + 150,00;
 • prijava na studij Medicine, studij Psihologije i još dva ili više studija 250,00 + 250,00 + 150,00 + 50,00 + 50,00…
 • prijava na studij Medicine i još jedan ili više studija (osim Psihologije) 250,00 + 150,00 + 50,00 + 50,00…

 

Primjer ispunjene uplatnice možete pronaći na mrežnoj poveznici: Predložak uplatnice

Administrativni trošak prijave upisa moguće je platiti: u pošti, općom uplatnicom, Internet bankarstvom, u banci ili drugdje.

Dokaz o uplati  moguće je dostaviti:

 1. Putem e-pošte na dodatne.provjere@unicath.hr
  Prilikom slanja putem e-pošte, molimo Vas u naslov  upišite ime i prezime pristupnika.
  Dokaz o uplati (u pdf, jpg ili nekom sličnom formatu) dodajte u privitak.

Nakon što zaprimimo Vašu poruku dobit ćete automatski odgovor  da je e-pošta zaprimljena. Obavezno provjerite jeste li uspješno dostavili dokaz sukladno uvjetima Natječaja.

Molimo Vas da na dodatne.provjere@unicath.hr ne šaljete upite o upisima jer na njih neće biti odgovoreno.
Sve upite vezane uz upise molimo šaljite na: studentska.sluzba@unicath.hr

 1. U Službi za studentska pitanja, u sjedištu Sveučilišta, Ilica 242 (ulaz iz Domobranske), Zagreb, radnim danom od 8 do 16 sati do 24. lipnja 2021. godine.

Prijave za upis na studij za pristupnike unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske dostavljaju se na: studentska.sluzba@unicath.hr (skenirani dokumenti uz popunjeni Prijavni obrazac) ili putem Službe za studentska pitanja na Sveučilištu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, Zagreb, do 24. lipnja 2021. godine.

Klikom na naziv studija otvaraju se raspisani koraci s datumima i uputama.

 

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

 • prijave na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina obavljaju se putem aplikacije Postani student  – najkasnije do 24. lipnja 2021. godine
 • do 24. lipnja 2021. do 23:59 sati!– dostava dokaza o uplati administrativnog troška prijave upisa  putem dodatne.provjere@unicath.hr 
 • pristupni intervju održat će se prema rasporedu (datum će biti objavljen naknadno)
 • objavljivanje rezultata razredbenog postupka (pristupnog intervjua) –  bit će objavljeni  u aplikaciji Postani student 
 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (pristupnog intervjua) – podnosi se osobno nadležnom Povjerenstvu za provođenje postupka upisa u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta u roku od  24 sata nakon objavljivanja rezultata u aplikaciji Postani student
 

Hrvati izvan Republike Hrvatske

 • Prijave za upis na studij  i dokaz o uplati troškova razredbenog postupka za pristupnike unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske možete dostaviti: putem e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr(skenirani dokumenti) ili putem Službe za studentska pitanja: Ilica 242 (ulaz iz Domobranske ulice), 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, za sve preddiplomske sveučilišne studije najkasnije do 24. lipnja 2021. godine, radnim danom  od 8 do 16 sati.
 • Pristupnici koji se za upis natječu unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske, prijave za upis podnose na Prijavnom obrascu koji se može preuzeti ovdje ili u Službi za studentska pitanja. Prijave za upis razmatrat će se samo ako je priložena sva potrebna dokumentacija, i to:
  1. prijavni obrazac
  2. potvrda o pripadnosti hrvatskom narodu izdana od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike;
  3. dokaz o državljanstvu pod kojim se pristupnik prijavljuje (ovjerena preslika putovnice ili osobne iskaznice za strane državljane);
  4. dokaz o završetku svih razreda srednje škole;
  5. završna svjedodžba srednjeg obrazovanja (ekvivalent razini 4.2. HKO: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje);
  6. potvrda o položenom ispitu na državnoj maturi u domicilnoj državi (ako je ima);
  7. potvrda o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije koju izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje RH ili potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije (postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od postupka prijave na studij);
  8. potvrda o poznavanju hrvatskog jezika (ako je ima);
  9. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku;
  10. životopis na hrvatskom jeziku;
  11. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka (pristupnog intervjua).
 • Napomena: dokument na stranom jeziku treba biti preveden i ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača (osim ako je dokument na srpskoj ili bosanskoj latinici).

UPISI  će se provoditi u sjedištu Sveučilišta, Ilica 242 (ulaz iz Domobranske) u Zagrebu 22. srpnja 2021. godine (točan raspored bit će objavljen naknadno).

Pristupnik koji ne pristupi upisu prema navedenom rasporedu, gubi pravo upisa! 

Obavijest o rasporedu upisa bit će objavljen ovdje.

Pri dolasku na upis potrebno je pridržavati se propisanih epidemioloških mjera (mjerenje temperature, dezinfekcija, držanje propisanog fizičkog razmaka) te je potrebno ponijeti:

 • osobnu iskaznicu(na uvid)
 • 1 fotografiju (3,5 cm x 4,5 cm)
 • dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdan isključivo od službe za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci. Obrazac možete preuzeti  ovdje ili u Službi za studentska pitanja.
 • potpisanu izjavu pristupnika da ne boluje od psihičkih bolesti koje bi omele studij medicine, a koje su nepoznate liječniku školske medicine. Izjavu možete pronaći ovdje ili u Službi za studentska pitanja
 • pristupnici koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske prilažu Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije; inozemnu obrazovnu kvalifikaciju i svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole
 • dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 300,00 kuna
 • dokaz o uplati troškova djelomične participacije u troškovima studiranja (u dijelu ili u cijelosti)
 • masku i vlastitu kemijsku olovku

Pristupnici koji nisu u mogućnosti sami pristupiti upisu, mogu za upis putem punomoći ovlastiti i drugu osobu. Punomoć za upis mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, a nositelj punomoći mora biti punoljetna osoba.

Sastavni dio upisnog postupka je i potpisivanje ugovora između pristupnika – budućeg studenta i Hrvatskog katoličkog sveučilišta. U skladu s time, svi pristupnici koji u trenutku upisa na Hrvatsko katoličko sveučilište nisu punoljetni, upisu trebaju pristupiti u pratnji jednog od roditelja ili zakonskog skrbnika.

Troškovi

Troškovi studiranja uplaćuju se na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika; opis plaćanja: Troškovi studiranja – naziv studija koji upisuju.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa od 1. do 40 upisnog mjesta  te pristupnici u okviru upisne kvote za strane državljane, Hrvate izvan Republike Hrvatske ili kao pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti, donose dokaz o uplati troškova upisa u visini od 300,00 kn i dokaz o uplati jednog ili više obroka djelomične participacije u troškovima studiranja (participacija može biti plaćena odjednom ili obročno).

Ljubazno Vas molimo, ako ste u mogućnosti, a zbog zaštite svojeg i tuđeg zdravlja, da uplatu izvršite PRIJE DOLASKA na upis, te ćete prilikom upisa donijeti potvrdu o plaćenim troškovima upisnine i participacije.

Predložak uplatnice:

 • prilikom uplaćivanja troška upisa uplatnicu popunite prema niže priloženom predlošku:

 • dokaz o uplati jedne ili više rata djelomične participacije u troškovima studiranja
 • Prilikom uplaćivanja troškova studiranja uplatnicu popunite prema niže priloženom predlošku s obzirom na odabrani model plaćanja:

 

 

 

 

 

 

 

 

Troškovi studiranja

Troškovi studiranja redovnih i izvanrednih studenata

Troškovi redovito upisanih studenata na Hrvatskom katoličkom sveučilištu financiraju se iz Državnog proračuna RH, Osnivača – Zagrebačke nadbiskupije, donatora, ostalih izvora i participacije studenata u troškovima studiranja (puna ili djelomična participacija) sukladno Odluci o uvjetima upisa, objavljenog Natječaja te Odluke o visini participacije studenata u troškovima studiranja. Studenti pri upisu na studij potpisuju ugovor o načinu studiranja i Izjavu o participiranju u troškovima studiranja.

Trošak izvanrednog studija studenti snose sami iz vlastitih ili drugih sredstava ili participiraju u troškovima studiranja sukladno odluci Senata o visini participacije studenata u troškovima studiranja koju snose izvanredni studenti. Izvanredni studenti pri upisu na studij potpisuju ugovor o načinu studiranja i izjavu o participiranju u troškovima studiranja.

Mogućnost kreditiranja studenata: posebna ponuda PBZ Educa krediti *za studente HKS-a namijenjena je plaćanju školarine, ovisno o smjeru/studiju ili troškovima studiranja (smještaj, prehrana, prijevoz i sl.). PBZ Educa kredit može se realizirati u kunama ili eurima te bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva.

Više informacija o troškovima studiranja možete pronaći ovdje:

Redovni studenti koji upisuju I. godinu preddiplomskog i diplomskog integriranog sveučilišnog studija Medicina rangirani od 1. do 40. upisnog mjesta, te studenti u okviru upisne kvote za strane državljane, za Hrvate izvan Republike Hrvatske ili kao pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti djelomično participiraju u troškovima studiranja  sukladno Odluci o visini participacije studenata u troškovima studiranja i sukladno potpisanom Ugovoru o plaćanju troškova studiranja. Djelomičnu participaciju u troškovima studiranja moguće je za jednu godinu studija podmiriti u cijelosti ili obročno.

Ponavljanje godine studija  i ponavljanje završne godine studija regulirano je Odlukom o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Ovisno o potrebama i dinamici studiranja uz plaćanje upisnine za svaku godinu studija  i  djelomične  participacije u troškovima studiranja,  Odlukom o visini troškova i naknada (uplata) propisane su razne studentske naknade.

Odluka o visini troškova i naknada

 

 

Niste pronašli sve informacije koje ste tražili?

Obratite nam se osobno u Službi za studentska pitanja na adresi Sveučilišta, Ilica 242, Zagreb

ili telefonom na broj 01/3706-610

ili pošaljite svoj upit na e-mail adresu studentska.sluzba@unicath.hr

Kontakti

Služba za studentska pitanja
e-mail:
studentska.sluzba@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 610

Centrala
e-mail: info@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 600

 

Korisni linkovi

Putem niže priloženih linkova možete saznati više o studijima, načinu natjecanja za upis na visoka učilišta kroz Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta (NISpVU) i Nacionalni informacijski sustav prijava na diplomske studije (NISpDS) i pristupiti ostalim informacijama koje bi Vam mogle biti od koristi u postupku natjecanja za upis na visoko učilište u Republici Hrvatskoj:

https://www.studij.hr

https://www.postani-student.hr

https://diplomski.studij.hr

https://pretinac.gov.hr

https://www.ncvvo.hr