UPISI

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina

Natječaj i uvjeti upisa

Svi studijski programi Hrvatskog katoličkog sveučilišta izvode se na temelju Dopusnica izdanih od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Za upis na sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina Hrvatskog katoličkog sveučilišta, potrebno je zadovoljiti  opće i dodatne uvjete koje ćete moći pročitati u NATJEČAJU u ljetnom upisnom roku u akademskoj godini 2024./2025.

Ako biste imali pitanja, nakon što pročitate  Natječaj i  uvjete, možete nam pisati na:  studentska.sluzba@unicath.hr

Rok za prijavu studija: od 1. veljače 2024. godine do najkasnije 24. lipnja 2024. godine do 23:59 sati.

Želimo Vam puno uspjeha!

 

 

Opći i dodatni uvjeti upisa
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina

Opći uvjeti

  • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
  • pohađanje Biologije, Fizike i Kemije najmanje dvije godine tijekom srednjoškolskog obrazovanja
  • prilikom prijave za upis na studij, a najkasnije do završetka roka za prijave 24. lipnja 2024. godine do 23:59 sati, pristupnik je dužan na propisanom obrascu koji je dostupan na mrežnoj stranici Sveučilišta, putem Službe za studentska pitanja dostaviti dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdan isključivo od službe za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci. Obrazac možete preuzeti OVDJE.
  • prilikom prijave za upis na studij, a najkasnije do završetka roka za prijave 24. lipnja 2024. godine do 23:59 sati, pristupnik je dužan na propisanom obrascu koji je dostupan na mrežnoj stranici Sveučilišta dostaviti putem Službe za studentska pitanja vlastoručno potpisanu izjavu da ne boluje od psihičkih bolesti koje bi omele studij medicine, a koje su nepoznate liječniku školske medicine.  Izjavu možete preuzeti OVDJE.
  • položena državna matura

Dodatni uvjeti

 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (10,00 %)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik*  (0,00 %) (*Pristupnicima koji su državnu maturu polagali zaključno sa šk. god. 2021./2022. uvjet je položena državna matura A razine iz Hrvatskoga jezika. Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – A (0,00 %)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (0,00%)
 • izborni dio državne mature:

Kemija (25,00%)

Fizika (25,00%)

Biologija (25,00%)

 • pristupni intervju – HKS – Medicina (15,00 %)

 

UPISNA KVOTA

Upisna kvota za EU državljane: ukupno 40

Upisna kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Kapacitet: 43

Više o sveučilišnom integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju Medicina možete pročitati na: www.unicath.hr/medicina

KLIKNI i postani student medicine!

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske
 1. Opći uvjeti
 • završena srednja škola (ekvivalent razini 4.2. HKO: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje);
 • pristupnici koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske nisu obavezni polagati ispite državne mature u Republici Hrvatskoj
 • poznavanje hrvatskog jezika
 1. Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu (za upis na sveučilišne prijediplomske /integrirane studije: Komunikologija, Psihologija, Sociologija jednopredmetni i Medicina)
 • prijeđen prag na testu apstraktnog mišljenja (TAM) – samo za studij psihologije

 

Prijave za upis na studij za pristupnike unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske obavljaju se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU). Rok za prijavu studija putem NISpVU sustava jest do datuma naznačenog u Natječaju.

Pristupnici koji se za upis natječu unutar upisne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske dužni su svu dokumentaciju, uključujući i potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu pribavljenu od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske dostaviti Središnjem prijavnom uredu sukladno uputama objavljenima na mrežnoj stranici  Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta Postani student! – na kojoj je potrebno i registrirati se za zaprimanje zaporke koja će pristupniku omogućiti prijavu na studij.

  • prilikom prijave za upis na studij, a najkasnije do završetka roka za prijave 24. lipnja 2024. godine do 23:59 sati, pristupnik je dužan na propisanom obrascu koji je dostupan na mrežnoj stranici Sveučilišta, putem Službe za studentska pitanja dostaviti dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdan isključivo od službe za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci. Obrazac možete preuzeti OVDJE.
  • prilikom prijave za upis na studij, a najkasnije do završetka roka za prijave 24. lipnja 2024. godine do 23:59 sati, pristupnik je dužan na propisanom obrascu koji je dostupan na mrežnoj stranici Sveučilišta dostaviti putem Službe za studentska pitanja vlastoručno potpisanu izjavu da ne boluje od psihičkih bolesti koje bi omele studij medicine, a koje su nepoznate liječniku školske medicine.  Izjavu možete preuzeti OVDJE.

Pristupnici unutar upisne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske su (sukladno čl. 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 124/11, 16/12):

 • pripadnici hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i
 • hrvatski iseljenici u prekomorskim i europskim državama i njihovi potomci.

 

Razredbeni postupak za upis studenata u I. godinu  sveučilišnih prijediplomskih studija u akademskoj godini 2024./2025. provodi se u ljetnom upisnom roku te u jesenskom upisnom roku, ukoliko nakon završenih upisa u ljetnom upisnom roku ostane slobodnih upisnih mjesta. Razredbeni postupak za upis studenata u jesenskom upisnom roku bit će objavljen pod istim ili novim uvjetima koje će Odlukom utvrditi Senat Sveučilišta.

Pristupnici za upis dužni su uplatiti administrativni trošak prijave studija te isti dostaviti do 24. 6. 2024. do 23:59 na dodatne.provjere@unicath.hr

Upisna kvota predviđa po jedno (1) upisno mjesto u ljetnom upisnom roku  na svaki sveučilišni prijediplomski studij (izuzev izvanrednog studija Sestrinstvo ) te na sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina.

 

Više o kvoti za Hrvate izvan Republike Hrvatske:

https://hrvatiizvanrh.gov.hr/

 

Razredbeni postupak

Prijavite studij!  (prijava će biti uvažena ako ste ispunili uvjete navedene pod točkama 1. i 2.):

1.KORAK – prijavite se putem aplikacije Postani student. Pazite na datume krajnjeg roka prijava! Pazite na točnost e-pošte koje ostavljate u Postani studentu! Prijeve putem Postani studenta kreću od 1. veljače i traju do 24. lipnja 2024. godine do 23:59 sati.

Kvota Hrvati izvan RH rok za prijavu studija (putem Postani student): do datuma 24. lipnja 2024. godine do 23:59 sati!

2.KORAK – uplatite administrativni trošak prijave  (48,00 eura) najkasnije do 24. lipnja 2024. godine do 23:59 sati. Dokaz o uplati molimo dostaviti na: dodatne.provjere@unicath.hr najkasnije do 24. lipnja 2024. do 23:59

 • Za prijave na medicinu:  prilikom prijave za upis na studij, a najkasnije do završetka roka za prijave – do  24. lipnja 2024. godine do 23:59 sati, pristupnik je dužan na propisanom obrascu koji je dostupan na mrežnoj stranici Sveučilišta, putem Službe za studentska pitanja na studentska.sluzba@unicath.hr dostaviti dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdan isključivo od službe za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci. Obrazac možete preuzeti OVDJE;
  -prilikom prijave za upis na studij, a najkasnije do završetka roka za prijave – do 24. lipnja 2024. godine do 23:59 sati, pristupnik je dužan na propisanom obrascu koji je dostupan na mrežnoj stranici Sveučilišta dostaviti putem Službe za studentska pitanja na studentska.sluzba@unicath.hr vlastoručno potpisanu izjavu da ne boluje od psihičkih bolesti koje bi omele studij medicine, a koje su nepoznate liječniku školske medicine. Izjavu možete preuzeti OVDJE.

 

Administrativni trošak prijave upisa

 • sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina – 48,00 eura.

 

Pristupnici su administrativni trošak prijave upisa dužni podmiriti na IBAN Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987.

Maksimalan iznos uplate na blagajni Sveučilišta je 60,00 eura.

Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka za pristupnike unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske možete dostaviti: putem e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr (skenirani dokumenti) ili putem Službe za studentska pitanja: Ilica 242 (ulaz iz Domobranske ulice), 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, za sve sveučilišne prijediplomske studije najkasnije do datuma 24. lipnja 2024. godine do 23:59 sati

Pristupnici koji ne podmire administrativni trošak prijave upisa i ne dostave ga na dodatne.provjere@unicath.hr do datuma naznačenog u objavljenom Natječaju Sveučilišta, gube pravo daljnjeg natjecanja za upis na studij.

Pristupnici koji u Postani studentu ostave pogrešnu ili nevažeću adresu e-pošte, gube pravo daljnjeg natjecanja za upis na studij.

Pristupnik se može prijaviti za upis na jedan ili više studija. Pristupnik je administrativni trošak prijave upisa dužan podmiriti zasebno za svaki studij za koji se želi natjecati. Ako pristupnik uplati iznos za studij koji nije prijavio ili je prijavio, a nema namjeru daljnjeg natjecanja, Sveučilište nema obvezu povrata uplaćenih sredstava.

Za unesenu adresu e-pošte u aplikaciji Postani student koja nije valjana te za posljedicu ima ne-primitak obavijesti, računa i dr., odgovornost snosi pristupnik.

 

 • Za prijave za upis na studij za pristupnike unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske obavljaju se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU). Rok za prijavu studija putem NISpVU sustava jest do datuma naznačenog u Natječaju.

Pristupnici koji se za upis natječu unutar upisne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske dužni su svu dokumentaciju, uključujući i potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu pribavljenu od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske dostaviti Središnjem prijavnom uredu sukladno uputama objavljenima na mrežnoj stranici Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta – Postani student! – na kojoj je potrebno i registrirati se za zaprimanje zaporke koja će pristupniku omogućiti prijavu na studij.

 • Za prijave na medicinu:  prilikom prijave za upis na studij, a najkasnije do završetka roka za prijave – do  24. lipnja 2024. godine do 23:59 sati, pristupnik je dužan na propisanom obrascu koji je dostupan na mrežnoj stranici Sveučilišta, putem Službe za studentska pitanja na studentska.sluzba@unicath.hr dostaviti dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdan isključivo od službe za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci. Obrazac možete preuzeti OVDJE;
  -prilikom prijave za upis na studij, a najkasnije do završetka roka za prijave – do 24. lipnja 2024. godine do 23:59 sati, pristupnik je dužan na propisanom obrascu koji je dostupan na mrežnoj stranici Sveučilišta dostaviti putem Službe za studentska pitanja na studentska.sluzba@unicath.hr vlastoručno potpisanu izjavu da ne boluje od psihičkih bolesti koje bi omele studij medicine, a koje su nepoznate liječniku školske medicine. Izjavu možete preuzeti OVDJE.

Pristupnici unutar upisne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske su (sukladno čl. 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 124/11, 16/12):

 • pripadnici hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i
 • hrvatski iseljenici u prekomorskim i europskim državama i njihovi potomci.

 

Razredbeni postupak za upis studenata u I. godinu  sveučilišnih prijediplomskih studija u akademskoj godini 2024./2025. provodi se u ljetnom upisnom roku te u jesenskom upisnom roku, ukoliko nakon završenih upisa u ljetnom upisnom roku ostane slobodnih upisnih mjesta. Razredbeni postupak za upis studenata u jesenskom upisnom roku bit će objavljen pod istim ili novim uvjetima koje će Odlukom utvrditi Senat Sveučilišta.

Pristupnici za upis dužni su uplatiti administrativni trošak prijave studija.

Upisna kvota predviđa po jedno (1) upisno mjesto u ljetnom upisnom roku  na svaki sveučilišni prijediplomski studij (izuzev izvanrednog studija Sestrinstvo ) te na sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina.

Više o kvoti za Hrvate izvan Republike Hrvatske:

 

Više o kvoti za Hrvate izvan Republike Hrvatske:

https://hrvatiizvanrh.gov.hr/

Klikom na naziv studija otvaraju se raspisani koraci s datumima i uputama.

 

Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina

RASPORED PRISTUPNIH INTERVJUA – MEDICINA

 • Pristupni intervjui održavat će se 3. i 4.  srpnja 2024. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.
 • Pristupni intervuji za pristupnike koji su prijavili više studija (višestruke prijave) održavat će se 4. srpnja 2024.
 • Pristupni intervjui održavat će se uživo i na daljinu, podržavamo dolazak na pristupni intervju uživo!
 • Rezultati pristupnog intervjua bit će vidljivi u Postani student-u.
 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (pristupnog intervjua) – podnosi se osobno Sveučilišnom povjerenstvu za upise u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska u roku 24 sata nakon objavljivanja rezultata.

 

RASPORED PRISTUPNIKA MEDICINA i VIŠESTRUKE PRIJAVE za sve pristupnike koji su ispunili prethodne uvjete:

 • izvršili prijavu na sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina putem aplikacije Postani student  –  najkasnije do 24. lipnja 2024. godine do 23:59 sati
 • izvršili prijavu na sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina u Kvoti Hrvati izvan RH putem Postani student do 24. lipnja 2024. godine do 23:59 sati
 • uplatili administrativni trošak prijave upisa 
 • dostavili prilikom prijave za upis na studij, a najkasnije do završetka roka za prijave 24. lipnja 2024. godine do 23:59 sati,  na propisanom obrascu koji je dostupan na mrežnoj stranici Sveučilišta, putem Službe za studentska pitanja  dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdan isključivo od službe za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci.
 • dostavili prilikom prijave za upis na studij, a najkasnije do završetka roka za prijave 24. lipnja 2024. godine do 23:59 sati,  na propisanom obrascu koji je dostupan na mrežnoj stranici Sveučilišta putem Službe za studentska pitanja vlastoručno potpisanu izjavu da ne bolujete od psihičkih bolesti koje bi omele studij medicine, a koje su nepoznate liječniku školske medicine.
 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (pristupnog intervjua) – podnosi se osobno Sveučilišnom povjerenstvu za upise u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska u roku 24 sata nakon objavljivanja rezultata u aplikaciji Postani student .

Hrvati izvan Republike Hrvatske

RASPORED PRISTUPNIH INTERVJUA – HRVATI IZVAN RH za sve pristupnike koji su:

 • izvršili urednu prijavu na sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina u Kvoti Hrvati izvan RH putem Postani student  najkasnije do  24. lipnja 2024.  do 23:59 sati.
 • Pristupni interjvui održavat će se po rasporedu koji je objavljen u kućici pojedinog studija (pogledajte za svaki studij zasebno!)
 • Pristupni intervuji za pristupnike koji su prijavili više studija (višestruke prijave) održavat će se 4. srpnja (za one koji su uz drugi studij prijavili i medicinu) i 5. srpnja 2024.
 • Pristupni intervjui održavat će se uživo i na daljinu, podržavamo dolazak na pristupni intervju uživo!
 • Rezultati pristupnog intervjua bit će vidljivi u Postani student-u.
 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (pristupnog intervjua) – podnosi se osobno Sveučilišnom povjerenstvu za upise u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska u roku 24 sata nakon objavljivanja rezultata.

 

 

UPISI na sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina

RANG LISTE

Privremena rang-lista u Postani student-u izlazi 10. srpnja 2024. iza 14 sati.

Konačna rang-lista u Postani student-u izlazi 17. srpnja 2024. iza 15 sati. 

Pravo upisa ostvaruju pristupnici kojima je na konačnoj rang-listi dodijeljen upisni broj.

 UPISI

Upisi će se održati 18. srpnja 2024.

Pristupnik koji ne pristupi upisu, odnosno ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao (u vremenu sukladno obavijesti), gubi pravo upisa.

Za upis pripremite sljedeće dokumente – pazite na format!
1. fotografiju u digitalnom obliku (za izradu studentske iskaznice) jpg.
2. vlastoručni potpis u digitalnom obliku (detaljne upute bit će objašnjene tijekom postupka upisa) jpg.
3. dokaz o uplati troškova upisa i participacije u troškovima studiranja pdf.
4. pristupnici koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske prilažu Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije pdf.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa od 1. do 40 upisnog mjesta  te pristupnici u okviru upisne kvote za strane državljane, Hrvate izvan Republike Hrvatske ili kao pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti, dokaz o uplati troškova upisa u visini od 60,00 eura i dokaz o uplati jednog ili više obroka djelomične participacije u troškovima studiranja (participacija može biti plaćena odjednom ili obročno).

 

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Troškovi studiranja

Troškovi studiranja redovnih i izvanrednih studenata

Troškovi redovito upisanih studenata na Hrvatskom katoličkom sveučilištu financiraju se iz Državnog proračuna RH, Osnivača – Zagrebačke nadbiskupije, donatora, ostalih izvora i participacije studenata u troškovima studiranja (puna ili djelomična participacija) sukladno Odluci o uvjetima upisa, objavljenog Natječaja te Odluke o visini participacije studenata u troškovima studiranja. Studenti pri upisu na studij potpisuju ugovor o načinu studiranja i Izjavu o participiranju u troškovima studiranja.

Trošak izvanrednog studija studenti snose sami iz vlastitih ili drugih sredstava ili participiraju u troškovima studiranja sukladno odluci Senata o visini participacije studenata u troškovima studiranja koju snose izvanredni studenti. Izvanredni studenti pri upisu na studij potpisuju ugovor o načinu studiranja i izjavu o participiranju u troškovima studiranja.

 

Više informacija o troškovima studiranja možete pronaći ovdje:

Redovni studenti koji upisuju I. godinu sveučilišnog prijediplomskog i diplomskog integriranog studija Medicina rangirani od 1. do 40. upisnog mjesta, te studenti u okviru upisne kvote za strane državljane, za Hrvate izvan Republike Hrvatske ili kao pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti djelomično participiraju u troškovima studiranja  sukladno Odluci o visini participacije studenata u troškovima studiranja i sukladno potpisanom Ugovoru o plaćanju troškova studiranja. Djelomičnu participaciju u troškovima studiranja moguće je za jednu godinu studija podmiriti u cijelosti ili obročno.

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Letak – studenti medicine

Ovisno o potrebama i dinamici studiranja uz plaćanje upisnine za svaku godinu studija  i  djelomične  participacije u troškovima studiranja,

Odluka o visini troškova i naknada

 

 

 

 

Niste pronašli sve informacije koje ste tražili?

Obratite nam se osobno u Službi za studentska pitanja na adresi Sveučilišta, Ilica 242, Zagreb

ili telefonom na broj 01/3706-610

ili pošaljite svoj upit na e-mail adresu studentska.sluzba@unicath.hr

Kontakti

Služba za studentska pitanja
e-mail:
studentska.sluzba@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 610

Centrala
e-mail: info@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 600

 

Korisni linkovi

Putem niže priloženih linkova možete saznati više o studijima, načinu natjecanja za upis na visoka učilišta kroz Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta (NISpVU) i Nacionalni informacijski sustav prijava na diplomske studije (NISpDS) i pristupiti ostalim informacijama koje bi Vam mogle biti od koristi u postupku natjecanja za upis na visoko učilište u Republici Hrvatskoj:

https://www.studij.hr

https://www.postani-student.hr

https://diplomski.studij.hr

https://pretinac.gov.hr

https://www.ncvvo.hr

Hrvatsko katoličko sveučilište