Select Page

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

Natječaj i uvjeti upisa

Svi studijski programi Hrvatskog katoličkog sveučilišta izvode se na temelju Dopusnica izdanih od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Za upis na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina koji se izvodi na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, potrebno je zadovoljiti opće i dodatne uvjete koje možete pročitati u NATJEČAJU za upis u 1. godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina u jesenskom upisnom roku u akademskoj godini 2021./2022.

Na raspolaganju smo za sva vaša pitanja  te nam se možete obratiti putem e-pošte:  studentska.sluzba@unicath.hr

Želimo Vam puno uspjeha!

 

 

Opći i dodatni uvjeti upisa
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

Opći uvjeti

 • Završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • Pohađanje Biologije, Fizike i Kemije najmanje dvije godine tijekom srednjoškolskog obrazovanja
 • Položena državna matura
 • Prilikom upisa pristupnik je dužan dostaviti:
 • dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdan isključivo od službe za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci. Obrazac možete preuzeti ovdje ili u Službi za studentska pitanja.
 • vlastoručno potpisanu izjavu – izjava pristupnika da ne boluje od psihičkih bolesti koje bi omele studij medicine, a koje su nepoznate liječniku školske medicine. Izjavu možete preuzeti ovdje ili u Službi za studentska pitanja.

Dodatni uvjeti

 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovnih studenata na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (10,00 %)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik – A (0,00 %) (pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – A (0,00 %)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (0,00%)
 • izborni dio državne mature:

Kemija (25,00%)

Fizika (25,00%)

Biologija (25,00%)

 • pristupni intervju – HKS – Medicina (15,00 %)

 

UPISNA KVOTA

Kvota za strane državljane: 1

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 2

Više o integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina možete pročitati na: www.unicath.hr/medicina

KLIKNI i postani student medicine!

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Opći uvjeti

 • završena srednja škola (ekvivalent razini 4.2. HKO: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje);
 • pristupnici koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske nisu obavezni polagati ispite državne mature u Republici Hrvatskoj
 • poznavanje hrvatskog jezika u govoru i pismu

Dodatni uvjeti

 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Ocjene iz srednje škole: 35 %

Pristupni intervju: 35 %

Druga postignuća (10 % za svako drugo postignuće: još jedna srednja škola, državna matura, test apstraktnog mišljenja i/ili drugo): 30 %

Prijave za upis na studij za pristupnike unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske dostavljaju se putem e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr (skenirani dokumenti) ili putem Službe za studentska pitanja na Sveučilištu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, Zagreb, najkasnije do 27. kolovoza 2021. godine.

Pristupnici za upis na preddiplomske sveučilišne studije dužni su dostaviti Sveučilištu dokaz o uplati troškova razredbenog postupka.

 Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka  moguće je dostaviti:

– putem e-pošte na: studentska.sluzba@unicath.hr/dodatne.provjere@unicath.hr – u obliku dokumenta u pdf ili jpg formatu;

– putem Službe za studentska pitanja na adresi: Ilica 242 (ulaz iz Domobranske ulice), 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, radnim danom od 8 do 16 sati (izuzev od 23. srpnja do 20. kolovoza 2021. zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora)

Pristupnici koji se za upis natječu unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske, prijave za upis podnose na Prijavnom obrascu koji se  može preuzeti i u Službi za studentska pitanja Sveučilišta. Prijave za upis  razmatrat će se uz priloženu potrebnu dokumentaciju i to:

   1. potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu izdanu od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike;
   2. dokaz o državljanstvu pod kojim se pristupnik prijavljuje (ovjerena preslika putovnice ili osobne iskaznice za strane državljane);
   3. dokaz o završetku svih razreda srednje škole;
   4. završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja (ekvivalent razini 4.2. HKO: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje);
   5. potvrdu o položenom ispitu na državnoj maturi u domicilnoj državi (ako je ima);
   6. potvrdu o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije koju izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje RH ili potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije (postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od postupka prijave na studij);
   7. potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika (ako je ima);
   8. motivacijskog pisma na hrvatskom jeziku;
   9. životopis na hrvatskom jeziku.

Napomena: priloženi dokument na stranom jeziku treba biti preveden i ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača (osim ako je dokument na srpskoj ili crnogorskoj latinici).

Upisna kvota predviđa 2 upisna mjesta za upis na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina u jesenskom upisnom roku

Više o kvoti za Hrvate izvan Republike Hrvatske:

https://hrvatiizvanrh.gov.hr/

 

Razredbeni postupak

Prijavite studij!  Prijava će biti uvažena ako ste ispunili uvjete navedene u koracima niže:

 1. KORAK – prijavite se putem aplikacije Postani student

Pazite na datume krajnjeg roka prijava!

Rok za prijavu studija putem Postani student:  najkasnije do 27. kolovoza 2021. godine do 23:59 sati!

 1. KORAK – uplatite i dostavite dokaz o uplati administrativnog troška prijave upisa putem e-pošte na dodatne.provjere@unicath.hr ili putem Službe za  studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, radnim danom od 8 do 16 sati (ulaz s dvorišne strane) najkasnije do 27. kolovoza 2021. godine do 23:59 sati!

Dostava dokaza o uplati administrativnog troška prijave upisa je obavezna i NEĆE biti uvažena nakon propisanog roka (nakon 27. kolovoza 2021. iza 23:59 sati)!

Administrativni trošak prijave upisa za jednu ili više kombinacija:

 • prijava na studij Medicine iznosi 250,00 kuna
 • prijava na studij Medicine i studij Psihologije 250,00 + 250,00 kuna
 • prijava na studij Medicine, studij Psihologije i još jedan preddiplomski studij 250,00 + 250,00 + 150,00;
 • prijava na studij Medicine, studij Psihologije i još dva ili više studija 250,00 + 250,00 + 150,00 + 50,00 + 50,00…
 • prijava na studij Medicine i još jedan ili više studija (osim Psihologije) 250,00 + 150,00 + 50,00 + 50,00…

 

Primjer ispunjene uplatnice možete pronaći na mrežnoj poveznici: Predložak uplatnice

Administrativni trošak prijave upisa moguće je platiti: u pošti, općom uplatnicom, Internet bankarstvom, u banci ili drugdje.

Dokaz o uplati  moguće je dostaviti:

 1. Putem e-pošte na dodatne.provjere@unicath.hr
  Prilikom slanja putem e-pošte, molimo Vas u naslov  upišite ime i prezime pristupnika.
  Dokaz o uplati (u pdf, jpg ili nekom sličnom formatu) dodajte u privitak.

Nakon što zaprimimo Vašu poruku dobit ćete automatski odgovor  da je e-pošta zaprimljena. Obavezno provjerite jeste li uspješno dostavili dokaz sukladno uvjetima Natječaja.

Molimo Vas da na dodatne.provjere@unicath.hr ne šaljete upite o upisima jer na njih neće biti odgovoreno.
Sve upite vezane uz upise molimo šaljite na: studentska.sluzba@unicath.hr

 1. U Službi za studentska pitanja, u sjedištu Sveučilišta, Ilica 242 (ulaz iz Domobranske), Zagreb, radnim danom od 8 do 16 sati do 27. kolovoza 2021. godine (izuzev od 26. srpnja do 20. kolovoza zbog korištenja kolektivnog g.o.)

Prijave za upis na studij za pristupnike unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske dostavljaju se na: studentska.sluzba@unicath.hr (skenirani dokumenti uz popunjeni Prijavni obrazac) ili putem Službe za studentska pitanja na Sveučilištu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, Zagreb, do 27. kolovoza 2021. godine (izuzev od 26. srpnja do 20. kolovoza zbog korištenja kolektivnog g.o.)

Klikom na naziv studija otvaraju se raspisani koraci s datumima i uputama.

 

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

 

Hrvati izvan Republike Hrvatske

 • Prijave za upis na studij  i dokaz o uplati troškova razredbenog postupka za pristupnike unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske možete dostaviti: putem e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr(skenirani dokumenti) ili putem Službe za studentska pitanja: Ilica 242 (ulaz iz Domobranske ulice), 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, za sve preddiplomske sveučilišne studije najkasnije do 27. kolovoza 2021. godine, radnim danom  od 8 do 16 sati (izuzev od 26. srpnja do 20. kolovoza 2021. radi korištenja kolektivnog g.o.).
 • Pristupnici koji se za upis natječu unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske, prijave za upis podnose na Prijavnom obrascu koji se može preuzeti ovdje ili u Službi za studentska pitanja. Prijave za upis razmatrat će se samo ako je priložena sva potrebna dokumentacija, i to:
  1. prijavni obrazac
  2. potvrda o pripadnosti hrvatskom narodu izdana od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike;
  3. dokaz o državljanstvu pod kojim se pristupnik prijavljuje (ovjerena preslika putovnice ili osobne iskaznice za strane državljane);
  4. dokaz o završetku svih razreda srednje škole;
  5. završna svjedodžba srednjeg obrazovanja (ekvivalent razini 4.2. HKO: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje);
  6. potvrda o položenom ispitu na državnoj maturi u domicilnoj državi (ako je ima);
  7. potvrda o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije koju izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje RH ili potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije (postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od postupka prijave na studij);
  8. potvrda o poznavanju hrvatskog jezika (ako je ima);
  9. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku;
  10. životopis na hrvatskom jeziku;
  11. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka (pristupnog intervjua).
 • Napomena: dokument na stranom jeziku treba biti preveden i ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača (osim ako je dokument na srpskoj ili bosanskoj latinici).

UPISI (klikni!) u jesenskom upisnom roku provodit će se u sjedištu Sveučilišta, Ilica 242 (ulaz iz Domobranske) u Zagrebu 17. rujna 2021. godine

Pristupnik koji ne pristupi upisu prema navedenom rasporedu, gubi pravo upisa! 

Pri dolasku na upis potrebno je pridržavati se propisanih epidemioloških mjera (mjerenje temperature, dezinfekcija, držanje propisanog fizičkog razmaka) te je potrebno ponijeti:

 • osobnu iskaznicu(na uvid)
 • 1 fotografiju (3,5 cm x 4,5 cm)
 • dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdan isključivo od službe za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci. Obrazac možete preuzeti  ovdje ili u Službi za studentska pitanja.
 • potpisanu izjavu pristupnika da ne boluje od psihičkih bolesti koje bi omele studij medicine, a koje su nepoznate liječniku školske medicine. Izjavu možete pronaći ovdje ili u Službi za studentska pitanja
 • pristupnici koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske prilažu Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije; inozemnu obrazovnu kvalifikaciju i svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole
 • dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 300,00 kuna
 • dokaz o uplati troškova djelomične participacije u troškovima studiranja (u dijelu ili u cijelosti)
 • masku i vlastitu kemijsku olovku

Pristupnici koji nisu u mogućnosti sami pristupiti upisu, mogu za upis putem punomoći ovlastiti i drugu osobu. Punomoć za upis mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, a nositelj punomoći mora biti punoljetna osoba.

Sastavni dio upisnog postupka je i potpisivanje ugovora između pristupnika – budućeg studenta i Hrvatskog katoličkog sveučilišta. U skladu s time, svi pristupnici koji u trenutku upisa na Hrvatsko katoličko sveučilište nisu punoljetni, upisu trebaju pristupiti u pratnji jednog od roditelja ili zakonskog skrbnika.

Troškovi

Troškovi studiranja uplaćuju se na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika; opis plaćanja: Troškovi studiranja – naziv studija koji upisuju.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa od 1. do 40 upisnog mjesta  te pristupnici u okviru upisne kvote za strane državljane, Hrvate izvan Republike Hrvatske ili kao pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti, donose dokaz o uplati troškova upisa u visini od 300,00 kn i dokaz o uplati jednog ili više obroka djelomične participacije u troškovima studiranja (participacija može biti plaćena odjednom ili obročno).

Ljubazno Vas molimo, ako ste u mogućnosti, a zbog zaštite svojeg i tuđeg zdravlja, da uplatu izvršite PRIJE DOLASKA na upis, te ćete prilikom upisa donijeti potvrdu o plaćenim troškovima upisnine i participacije.

Predložak uplatnice:

 • prilikom uplaćivanja troška upisa uplatnicu popunite prema niže priloženom predlošku:

 • dokaz o uplati jedne ili više rata djelomične participacije u troškovima studiranja
 • Prilikom uplaćivanja troškova studiranja uplatnicu popunite prema niže priloženom predlošku s obzirom na odabrani model plaćanja:

 

 

 

 

 

 

 

 

Troškovi studiranja

Troškovi studiranja redovnih i izvanrednih studenata

Troškovi redovito upisanih studenata na Hrvatskom katoličkom sveučilištu financiraju se iz Državnog proračuna RH, Osnivača – Zagrebačke nadbiskupije, donatora, ostalih izvora i participacije studenata u troškovima studiranja (puna ili djelomična participacija) sukladno Odluci o uvjetima upisa, objavljenog Natječaja te Odluke o visini participacije studenata u troškovima studiranja. Studenti pri upisu na studij potpisuju ugovor o načinu studiranja i Izjavu o participiranju u troškovima studiranja.

Trošak izvanrednog studija studenti snose sami iz vlastitih ili drugih sredstava ili participiraju u troškovima studiranja sukladno odluci Senata o visini participacije studenata u troškovima studiranja koju snose izvanredni studenti. Izvanredni studenti pri upisu na studij potpisuju ugovor o načinu studiranja i izjavu o participiranju u troškovima studiranja.

Mogućnost kreditiranja studenata: posebna ponuda PBZ Educa krediti *za studente HKS-a namijenjena je plaćanju školarine, ovisno o smjeru/studiju ili troškovima studiranja (smještaj, prehrana, prijevoz i sl.). PBZ Educa kredit može se realizirati u kunama ili eurima te bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva.

Više informacija o troškovima studiranja možete pronaći ovdje:

Redovni studenti koji upisuju I. godinu preddiplomskog i diplomskog integriranog sveučilišnog studija Medicina rangirani od 1. do 40. upisnog mjesta, te studenti u okviru upisne kvote za strane državljane, za Hrvate izvan Republike Hrvatske ili kao pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti djelomično participiraju u troškovima studiranja  sukladno Odluci o visini participacije studenata u troškovima studiranja i sukladno potpisanom Ugovoru o plaćanju troškova studiranja. Djelomičnu participaciju u troškovima studiranja moguće je za jednu godinu studija podmiriti u cijelosti ili obročno.

Ponavljanje godine studija  i ponavljanje završne godine studija regulirano je Odlukom o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Ovisno o potrebama i dinamici studiranja uz plaćanje upisnine za svaku godinu studija  i  djelomične  participacije u troškovima studiranja,  Odlukom o visini troškova i naknada (uplata) propisane su razne studentske naknade.

Odluka o visini troškova i naknada

Letak participacija redoviti studenti – Medicina

 

 

Niste pronašli sve informacije koje ste tražili?

Obratite nam se osobno u Službi za studentska pitanja na adresi Sveučilišta, Ilica 242, Zagreb

ili telefonom na broj 01/3706-610

ili pošaljite svoj upit na e-mail adresu studentska.sluzba@unicath.hr

Kontakti

Služba za studentska pitanja
e-mail:
studentska.sluzba@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 610

Centrala
e-mail: info@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 600

 

Korisni linkovi

Putem niže priloženih linkova možete saznati više o studijima, načinu natjecanja za upis na visoka učilišta kroz Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta (NISpVU) i Nacionalni informacijski sustav prijava na diplomske studije (NISpDS) i pristupiti ostalim informacijama koje bi Vam mogle biti od koristi u postupku natjecanja za upis na visoko učilište u Republici Hrvatskoj:

https://www.studij.hr

https://www.postani-student.hr

https://diplomski.studij.hr

https://pretinac.gov.hr

https://www.ncvvo.hr