Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

Natječaj i uvjeti upisa

Svi studijski programi Hrvatskog katoličkog sveučilišta izvode se na temelju Dopusnica izdanih od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Za upis na integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina Hrvatskog katoličkog sveučilišta, potrebno je zadovoljiti  opće i dodatne uvjete koje ćete moći pročitati u Natječaju za upis u 1. godinu prijediplomskih sveučilišnih studija  i u 1. godinu integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina u ljetnom upisnom roku u akademskoj godini 2023./2024.

Ako biste imali pitanja, nakon što pročitate Natječaj i uvjete, možete nam pisati na:  studentska.sluzba@unicath.hr

Želimo Vam puno uspjeha!

 

 

Opći i dodatni uvjeti upisa
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

Opći uvjeti

  • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
  • pohađanje Biologije, Fizike i Kemije najmanje dvije godine tijekom srednjoškolskog obrazovanja
  • prilikom prijave za upis na studij, a najkasnije do završetka roka za prijave naznačenog u Natječaju, pristupnik je dužan na propisanom obrascu koji je dostupan na mrežnoj stranici Sveučilišta, putem Službe za studentska pitanja dostaviti dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdan isključivo od službe za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci. Obrazac možete preuzeti OVDJE.
  • prilikom prijave za upis na studij, a najkasnije do završetka roka za prijave naznačenog u Natječaju, pristupnik je dužan na propisanom obrascu koji je dostupan na mrežnoj stranici Sveučilišta dostaviti putem Službe za studentska pitanja vlastoručno potpisanu izjavu da ne boluje od psihičkih bolesti koje bi omele studij medicine, a koje su nepoznate liječniku školske medicine.  Izjavu možete preuzeti OVDJE.
  • položena državna matura

Dodatni uvjeti

 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (10,00 %)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik*  (0,00 %) (*Pristupnicima koji su državnu maturu polagali zaključno sa šk. god. 2021./2022. uvjet je položena državna matura A razine iz Hrvatskoga jezika. Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – A (0,00 %)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (0,00%)
 • izborni dio državne mature:

Kemija (25,00%)

Fizika (25,00%)

Biologija (25,00%)

 • pristupni intervju – HKS – Medicina (15,00 %)

 

UPISNA KVOTA

Upisna kvota za EU državljane: ukupno 40

Upisna kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Kapacitet: 43

Više o integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina možete pročitati na: www.unicath.hr/medicina

KLIKNI i postani student medicine!

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske
 1. Opći uvjeti
 • završena srednja škola (ekvivalent razini 4.2. HKO: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje);
 • pristupnici koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske nisu obavezni polagati ispite državne mature u Republici Hrvatskoj
 • poznavanje hrvatskog jezika
 1. Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu
 • prilikom prijave za upis na studij, a najkasnije do završetka roka za prijave naznačenog u Natječaju, pristupnik je dužan na propisanom obrascu koji je dostupan na mrežnoj stranici Sveučilišta, putem Službe za studentska pitanja dostaviti dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdan isključivo od službe za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci. Obrazac možete preuzeti OVDJE
 • prilikom prijave za upis na studij, a najkasnije do završetka roka za prijave naznačenog u Natječaju, pristupnik je dužan na propisanom obrascu koji je dostupan na mrežnoj stranici Sveučilišta dostaviti putem Službe za studentska pitanja vlastoručno potpisanu izjavu da ne boluje od psihičkih bolesti koje bi omele studij medicine, a koje su nepoznate liječniku školske medicine. Izjavu možete preuzeti OVDJE

Ocjene iz srednje škole: 35 %

Pristupni intervju: 35 %

Druga postignuća (10 % za svako drugo postignuće: još jedna srednja škola, državna matura, test apstraktnog mišljenja i/ili drugo): 30 %

Ocjene iz srednje škole: 35 %

Pristupni intervju: 35 %

Druga postignuća (10 % za svako drugo postignuće: još jedna srednja škola, državna matura ili drugo): 30 %

Prijave za upis na studij za pristupnike unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske dostavljaju se putem e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr (skenirani dokumenti) ili putem Službe za studentska pitanja na Sveučilištu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, Zagreb od 1. veljače 2023. godine, a najkasnije dodatuma naznačenog u Natječaju do 23:59 sati.

Pristupnici unutar upisne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske su (sukladno čl. 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 124/11, 16/12):

 • pripadnici hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i
 • hrvatski iseljenici u prekomorskim i europskim državama i njihovi potomci.

Razredbeni postupak za upis studenata u I. godinu integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina u akademskoj godini 2023./2024. provodi se u ljetnom upisnom roku te u jesenskom upisnom roku, ukoliko nakon završenih upisa u ljetnom upisnom roku ostane slobodnih upisnih mjesta. Razredbeni postupak za upis studenata u jesenskom upisnom roku bit će objavljen pod istim ili novim uvjetima koje će Odlukom utvrditi Senat Sveučilišta.

Pristupnici za upis dužni su uplatiti administrativni trošak prijave studija.

Pristupnici koji se za upis natječu unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske, prijave za upis podnose na Prijavnom obrascu  koji se  može preuzeti  OVDJE ili u Službi za studentska pitanja Sveučilišta. Prijave za upis  razmatrat će se uz priloženu potrebnu dokumentaciju i to:

   1. potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu izdanu od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske;
   2. dokaz o državljanstvu pod kojim se pristupnik prijavljuje (ovjerena preslika putovnice ili osobne iskaznice za strane državljane);
   3. dokaz o završetku svih razreda srednje škole;
   4. završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja (ekvivalent razini 4.2. HKO: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje);
   5. potvrdu o položenom ispitu na državnoj maturi u domicilnoj državi (ako je ima);
   6. potvrdu o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije koju izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje RH ili potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije (postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od postupka prijave na studij);
   7. potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika (ako je ima);
   8. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku;
   9. životopis na hrvatskom jeziku:
   10. potvrdu o uplaćenom administrativnom trošku prijave upisa;
   11. prilikom prijave za upis na studij, a najkasnije do završetka roka za prijave naznačenog u Natječaju, pristupnik je dužan na propisanom obrascu koji je dostupan na mrežnoj stranici Sveučilišta, putem Službe za studentska pitanja dostaviti dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdan isključivo od službe za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci. Obrazac možete preuzeti OVDJE
   12. prilikom prijave za upis na studij, a najkasnije do završetka roka za prijave naznačenog u Natječaju, pristupnik je dužan na propisanom obrascu koji je dostupan na mrežnoj stranici Sveučilišta dostaviti putem Službe za studentska pitanja vlastoručno potpisanu izjavu da ne boluje od psihičkih bolesti koje bi omele studij medicine, a koje su nepoznate liječniku školske medicine. Izjavu možete preuzeti OVDJE

Napomena: priloženi dokument na stranom jeziku treba biti preveden i ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača (osim ako je dokument na srpskoj ili crnogorskoj latinici).

Upisna kvota predviđa po jedno (1) upisno mjesto u ljetnom upisnom roku  na svaki prijediplomski sveučilišni studij (izuzev izvanrednog studija Sestrinstvo ) te na integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina.

Više o kvoti za Hrvate izvan Republike Hrvatske:

https://hrvatiizvanrh.gov.hr/

Razredbeni postupak

Prijavite studij!  (prijava će biti uvažena ako ste ispunili uvjete navedene pod točkama 1. i 2.):

 1. KORAK – prijavite se putem aplikacije Postani student. Pazite na datume krajnjeg roka prijava! Pazite na točnost e-pošte koje ostavljate u Postani studentu! Prijeve putem Postani studenta kreću od 1. veljače i traju do datuma naznačenog u Natječaju do 23:59 sati.

Kvota Hrvati izvan RH rok za prijavu studija (putem e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr ili u Službi za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta): do datuma naznačenog u Natječaju do 23:59 sati!

 1. KORAK – uplatite administrativni trošak prijave  najkasnije do datuma naznačenog u Natječaju do 23:59 sati.

Administrativni trošak prijave upisa

 • prijediplomski sveučilišni studij Komunikologija – 25,00 eura
 • prijediplomski sveučilišni studij Povijest, Povijest (dvopredmetni) – 0,00 eura
 • prijediplomski sveučilišni studij Psihologija – 35,00 eura
 • prijediplomski sveučilišni studij Sestrinstvo (redoviti i izvanredni) – 25,00 eura
 • prijediplomski sveučilišni studij Sociologija, Sociologija (dvopredmetni) – 25,00 eura
 • integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina – 40,00 eura.

Pristupnici su administrativni trošak prijave upisa dužni podmiriti putem uplatnice (na blagajni Sveučilišta ili na IBAN Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987), koju će zaprimiti na adresu e-pošte koju koriste pri prijavi za upis na studij.

Pristupnici koji ne podmire administrativni trošak prijave upisa do datuma naznačenog u objavljenom Natječaju Sveučilišta, gube pravo daljnjeg natjecanja za upis na studij.

Pristupnici koji u Postani studentu ostave pogrešnu ili nevažeću adresu e-pošte, gube pravo daljnjeg natjecanja za upis na studij.

Prijave za upis u kvoti Hrvata izvan Republike Hrvatske razmatrat će se samo ako je priložena sva potrebna dokumentacija, i to:

 1. Prijavni obrazac
 2. potvrda o pripadnosti hrvatskom narodu izdana od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike;
 3. dokaz o državljanstvu pod kojim se pristupnik prijavljuje (ovjerena preslika putovnice ili osobne iskaznice za strane državljane);
 4. dokaz o završetku svih razreda srednje škole;
 5. završna svjedodžba srednjeg obrazovanja (ekvivalent razini 4.2. HKO: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje);
 6. potvrda o položenom ispitu na državnoj maturi u domicilnoj državi (ako je ima);
 7. potvrda o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije koju izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje RH ili potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije (postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od postupka prijave na studij);
 8. potvrda o poznavanju hrvatskog jezika (ako je ima);
 9. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku;
 10. životopis na hrvatskom jeziku;
 11. dokaz o uplati administrativnog troška prijave upisa
 •  
 • Napomena: dokument na stranom jeziku treba biti preveden i ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača (osim ako je dokument na srpskoj ili bosanskoj latinici).

Primjere ispunjenih uplatnica za pojedini studij možete pronaći na mrežnoj poveznici: Predlošci uplatnica

 

Klikom na naziv studija otvaraju se raspisani koraci s datumima i uputama.

 

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

RASPORED PRISTUPNIH INTERVJUA – MEDICINA  za sve pristupnike koji su ispunili prethodne uvjete

RASPORED PRISTUPNIH INTERVJUA – MEDICINA – VIŠESTRUKE PRIJAVE za sve pristupnike koji su ispunili prethodne uvjete

 • izvršili prijavu  na integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina putem aplikacije Postani student  –  najkasnije do datuma naznačenog u Natječaju
 • izvršili prijavu na integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina u Kvoti Hrvati izvan RH putem studentska.sluzba@unicath.hr ili osobno u Službi za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta, Hrvatko katoliko sveučilište, Ilica 242, Zagreb, najkasnije do datuma naznačenog u Natječaju
 • uplatili administrativni trošak prijave upisa 
 • dostavili prilikom prijave za upis na studij, a najkasnije do završetka roka za prijave naznačenog u Natječaju, pristupnik je dužan na propisanom obrascu koji je dostupan na mrežnoj stranici Sveučilišta, putem Službe za studentska pitanja dostaviti dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdan isključivo od službe za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci.
 • dostavili prilikom prijave za upis na studij, a najkasnije do završetka roka za prijave naznačenog u Natječaju, pristupnik je dužan na propisanom obrascu koji je dostupan na mrežnoj stranici Sveučilišta dostaviti putem Službe za studentska pitanja vlastoručno potpisanu izjavu da ne boluje od psihičkih bolesti koje bi omele studij medicine, a koje su nepoznate liječniku školske medicine.
 • Rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (pristupnog intervjua) – podnosi se osobno Sveučilišnom povjerenstvu za upise u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska u roku 24 sata nakon objavljivanja rezultata u aplikaciji Postani student  i objave na mrežnoj stranici Sveučilišta (Kvota Hrvati izvan RH).
 

Hrvati izvan Republike Hrvatske

 • raspored pristupanja dodatnim provjerama (pristupnom intervjuu) bit će objavljen OVDJE za sve pristupnike koji su ispunili prethodne uvjete:
 • izvršili urednu prijavu na integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina u Kvoti Hrvati izvan RH putem studentska.sluzba@unicath.hr ili osobno u Službi za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta najkasnije datuma naznačenog u Natječaju

REZULTATI PRISTUPNIH INTERVJUA_ KVOTA HRVATI IZVAN RH

RANG-LISTA PRISTUPNIKA ZA UPIS (MEDICINA) U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024. U KVOTI HRVATI IZVAN RH

 • Prijave za upis na studij  i dokaz o uplati troškova razredbenog postupka za pristupnike unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske možete dostaviti: putem e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr(skenirani dokumenti) ili putem Službe za studentska pitanja: Ilica 242 (ulaz iz Domobranske ulice), 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, za sve prijediplomski sveučilišne studije najkasnije do datuma naznačenog u Natječaju
 • Pristupnici koji se za upis natječu unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske, prijave za upis podnose na Prijavnom obrascu koji se može preuzeti ovdje ili u Službi za studentska pitanja.

Prijave za upis razmatrat će se samo ako je priložena sva potrebna dokumentacija, i to:

  1. prijavni obrazac
  2. potvrda o pripadnosti hrvatskom narodu izdana od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike;
  3. dokaz o državljanstvu pod kojim se pristupnik prijavljuje (ovjerena preslika putovnice ili osobne iskaznice za strane državljane);
  4. dokaz o završetku svih razreda srednje škole;
  5. završna svjedodžba srednjeg obrazovanja (ekvivalent razini 4.2. HKO: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje);
  6. potvrda o položenom ispitu na državnoj maturi u domicilnoj državi (ako je ima);
  7. potvrda o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije koju izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje RH ili potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije (postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od postupka prijave na studij);
  8. potvrda o poznavanju hrvatskog jezika (ako je ima);
  9. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku;
  10. životopis na hrvatskom jeziku;
  11. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka (pristupnog intervjua);
  12. prilikom prijave za upis na studij, a najkasnije do završetka roka za prijave naznačenog u Natječaju, pristupnik je dužan na propisanom obrascu koji je dostupan na mrežnoj stranici Sveučilišta, putem Službe za studentska pitanja dostaviti dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdan isključivo od službe za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci.
  13. prilikom prijave za upis na studij, a najkasnije do završetka roka za prijave naznačenog u Natječaju, pristupnik je dužan na propisanom obrascu koji je dostupan na mrežnoj stranici Sveučilišta dostaviti putem Službe za studentska pitanja vlastoručno potpisanu izjavu da ne boluje od psihičkih bolesti koje bi omele studij medicine, a koje su nepoznate liječniku školske medicine.
 • Napomena: dokument na stranom jeziku treba biti preveden i ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača (osim ako je dokument na srpskoj ili bosanskoj latinici).

UPISI na  integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina bit će sukladno obavijesti.

Molimo Vas da pripremite sve potrebne dokumente – pazite na ispravan format jer ćete dokumente učitavati!

Korisničke podatke zaprimit ćete na adresu e-pošte koju ste ostavili u Postani student-u!

Upis ćete moći izvršiti putem računala ili mobitela.

Pristupnik koji ne pristupi upisu na daljinu u naznačenom roku, odnosno ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao (u vremenu sukladno obavijesti), gubi pravo upisa.

Za upis na daljinu molimo pripremite sljedeće dokumente – pazite na format!  (iste će biti potrebno učitati):
1. fotografiju u digitalnom obliku (za izradu studentske iskaznice) jpg.
2.vlastoručni potpis u digitalnom obliku (detaljne upute bit će objašnjene tijekom postupka upisa) jpg.
3. dokaz o uplati troškova upisa i participacije u troškovima studiranja (primjere uplatnice možete pronaći niže) pdf.
4.  dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdan isključivo od službe za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci. Obrazac možete preuzeti  ovdje (odnosi se na pristupnike za upis na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina) pdf.
5. potpisanu izjavu pristupnika da ne boluje od psihičkih bolesti koje bi omele studij medicine, a koje su nepoznate liječniku školske medicine. Izjavu možete pronaći ovdje (odnosi se na pristupnike za upis na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina) pdf.
6. pristupnici koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske prilažu Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije pdf.

Troškovi

Troškovi studiranja uplaćuju se na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika; opis plaćanja: Troškovi studiranja – naziv studija koji upisuju.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa od 1. do 40 upisnog mjesta  te pristupnici u okviru upisne kvote za strane državljane, Hrvate izvan Republike Hrvatske ili kao pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti, donose dokaz o uplati troškova upisa u visini od 45,00 eura i dokaz o uplati jednog ili više obroka djelomične participacije u troškovima studiranja (participacija može biti plaćena odjednom ili obročno) pdf.

Predložak uplatnice:

 • prilikom uplaćivanja troška upisa uplatnicu popunite prema niže priloženom predlošku:

 

 • dokaz o uplati jedne ili više rata djelomične participacije u troškovima studiranja pdf.
 • Prilikom uplaćivanja troškova studiranja uplatnicu popunite prema niže priloženom predlošku s obzirom na odabrani model plaćanja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troškovi studiranja

Troškovi studiranja redovnih i izvanrednih studenata

Troškovi redovito upisanih studenata na Hrvatskom katoličkom sveučilištu financiraju se iz Državnog proračuna RH, Osnivača – Zagrebačke nadbiskupije, donatora, ostalih izvora i participacije studenata u troškovima studiranja (puna ili djelomična participacija) sukladno Odluci o uvjetima upisa, objavljenog Natječaja te Odluke o visini participacije studenata u troškovima studiranja. Studenti pri upisu na studij potpisuju ugovor o načinu studiranja i Izjavu o participiranju u troškovima studiranja.

Trošak izvanrednog studija studenti snose sami iz vlastitih ili drugih sredstava ili participiraju u troškovima studiranja sukladno odluci Senata o visini participacije studenata u troškovima studiranja koju snose izvanredni studenti. Izvanredni studenti pri upisu na studij potpisuju ugovor o načinu studiranja i izjavu o participiranju u troškovima studiranja.

Mogućnost kreditiranja studenata: POSEBNA PONUDA PBZ  namijenjena je plaćanju školarine, ovisno o smjeru/studiju ili troškovima studiranja (smještaj, prehrana, prijevoz i sl.). PBZ Educa kredit može se realizirati u kunama ili eurima te bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva.

Više informacija o troškovima studiranja možete pronaći ovdje:

Redovni studenti koji upisuju I. godinu preddiplomskog i diplomskog integriranog sveučilišnog studija Medicina rangirani od 1. do 40. upisnog mjesta, te studenti u okviru upisne kvote za strane državljane, za Hrvate izvan Republike Hrvatske ili kao pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti djelomično participiraju u troškovima studiranja  sukladno Odluci o visini participacije studenata u troškovima studiranja i sukladno potpisanom Ugovoru o plaćanju troškova studiranja. Djelomičnu participaciju u troškovima studiranja moguće je za jednu godinu studija podmiriti u cijelosti ili obročno.

Ponavljanje godine studija  i ponavljanje završne godine studija regulirano je Odlukom o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Ovisno o potrebama i dinamici studiranja uz plaćanje upisnine za svaku godinu studija  i  djelomične  participacije u troškovima studiranja,  Odlukom o visini troškova i naknada (uplata) propisane su razne studentske naknade.

Odluka o visini troškova i naknada

Letak participacija redoviti studenti – Medicina

 

 

Niste pronašli sve informacije koje ste tražili?

Obratite nam se osobno u Službi za studentska pitanja na adresi Sveučilišta, Ilica 242, Zagreb

ili telefonom na broj 01/3706-610

ili pošaljite svoj upit na e-mail adresu studentska.sluzba@unicath.hr

Kontakti

Služba za studentska pitanja
e-mail:
studentska.sluzba@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 610

Centrala
e-mail: info@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 600

 

Korisni linkovi

Putem niže priloženih linkova možete saznati više o studijima, načinu natjecanja za upis na visoka učilišta kroz Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta (NISpVU) i Nacionalni informacijski sustav prijava na diplomske studije (NISpDS) i pristupiti ostalim informacijama koje bi Vam mogle biti od koristi u postupku natjecanja za upis na visoko učilište u Republici Hrvatskoj:

https://www.studij.hr

https://www.postani-student.hr

https://diplomski.studij.hr

https://pretinac.gov.hr

https://www.ncvvo.hr