Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina

O studiju

Studij medicine na Medicinskom fakultetu Hrvatskog katoličkog sveučilišta izvodi se sukladno Dopusnici Ministarstva znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske (klasa: UP/1-602-04/18-13/00012; urbroj: 533-04-20-0023) izdanoj 12. lipnja 2020., za izvođenje studijskog programa sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Medicina i na temelju Mišljenja o usklađenosti studijskog programa s odredbama s Direktivom 2005/36/EC i 2013/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća  i Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih klasifikacija (klasa: UP/1-602-04/18-13/00012; urbroj: 533-04-20-0024).

Opće informacije o studiju: 

Naziv studija: Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina
Nositelj/izvođač studija: Hrvatsko katoličko sveučilište
Tip studijskog programa: Sveučilišni studij
Razina: Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski
Znanstveno područje: Biomedicina i zdravstvo
Znanstveno polje:
Temeljne medicinske znanosti
Kliničke medicinske znanosti
Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
Znanstvena grana: Sve znanstvene grane u okviru gore navedenih polja
Trajanje studija: 6 godina/12 semestara
Ukupan broj ECTS bodova: 360
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: doktor/doktorica medicine (dr.med.)

Uvjeti upisa na studij dostupni na poveznici.

 


Suradne ustanove

Klinički bolnički centar:
– KBC “Sestre milosrdnice”, Zagreb

Kliničke bolnice:
– Klinička bolnica Sveti Duh, Zagreb
– Klinička bolnica Dubrava, Zagreb
– Klinika za dječje bolesti Zagreb, Zagreb
– Klinika za infektivne bolesti Fran Mihaljević, Zagreb

Opće bolnice:
–  Opća bolnica Karlovac
–  Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek, Koprivnica
–  Opća bolnica Bjelovar
–  Opća bolnica Gospić
–  Opća bolnica Varaždin
–  Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić, Sisak
–  Opća bolnica Šibensko-kninske županije, Šibenik
–  Opća bolnica Čakovec
–  Opća bolnica Požega

Specijalne bolnice:
– Specijalna bolnica za psihijatriju i palijativnu njegu Sveti Rafael Strmac, Cernik
– Dječja bolnica Srebrnjak
– Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama
– Specijalna bolnica za plućne bolesti

Druge zdravstvene ustanove:
– Hrvatski zavod za hitnu medicinu
– Dom za stare – Sveti Josip, Zagreb
– Dom zdravlja “Zagreb – Centar”
– Dom zdravlja “MUP”
– Centar za rehabilitaciju Zagreb
– Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar
– Lječilište Topusko

Privatne zdravstvene institucije:
– Rodilište i poliklinika Podobnik, Zagreb
– Poliklinika Aviva
– Institucija za njegu u kući – Medialis

Kontakt

Informacije o studiju: mef.unicath@unicath.hr
Informacije o upisima: studentska.sluzba@unicath.hr
Informacije za medije: pr@unicath.hr 

Upisi

Za informacije o upisima kliknite na poveznicu,
kontaktirajte našu Službu za studentska pitanja e-mailom ili
na telefon 01/ 37 06 610

Hrvatsko katoličko sveučilište