Natječaji

 • NATJEČAJ
    za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju asistenta i na radno mjesto asistent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, grana komunikologija; za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filozofija, grana bioetika; za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom… ... Više
 • NATJEČAJ
    Voditelj Ureda u Uredu za projekte, infrastrukturne projekte i razvoj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci- 1 izvršitelj Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, – najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rada na znanstvenim i stručnim projektima, - poznavanje dvaju svjetskih jezika (obvezan engleski jezik), – poznavanje rada na osobnom računalu. Viši stručni referent (tajnik) u Službi za stručno administrativne i… ... Više
 • NATJEČAJ
  N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u dijelu radnog vremena (30%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija i opstetricija; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u dijelu radnog vremena (20%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija i opstetricija; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto… ... Više
 • NATJEČAJ
  N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest; za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika; za izbor jednog… ... Više
 • NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2016./2017.
  NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2016./2017.   Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2016./2017.   Hrvatsko katoličko sveučilište (u daljnjem tekstu: Sveučilište) u okviru Erasmus+ programa, objavljuje Natječaj (u daljnjem tekstu: Natječaj) u svrhu dodjeljivanja financijske potpore za sufinanciranje studijskog boravka studenata Sveučilišta na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u akademskoj godini 2016./2017.     Važeće razdoblje i trajanje mobilnosti   Studijski boravak moguće je ostvariti od 1.… ... Više
 • NATJEČAJ
    N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na radno mjesto redoviti profesor iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje fizika; za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača u području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija.   Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati:   životopis presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva… ... Više
 • PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA
  HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, Zagreb, Ilica 242, objavljuje:   PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA   objavljenog u Narodnim novinama broj 2/2016 od 5. siječnja 2016. godine, pod točkom 5: za izbor dva nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo.       ... Više
 • OBAVIJEST
  Pristupnici koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u NN br. 19/2016 od 2. ožujka 2016. godine za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: -Voditelj Ureda prorektora na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme privremene nesposobnosti za rad) s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj/ica obavještavaju se o promjeni dvorane u kojoj će se provesti pisano testiranje koje će se održati dana 22. ožujka 2016. godine u 17 h, u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, i to u dvorani IV.   ... Više
 • OBAVIJEST
  Pristupnici koji ispunjavaju uvjete Natječaja objavljenog u NN br. 19/2016 od 2. ožujka 2016. godine za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: - Voditelj Ureda prorektora na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme privremene nesposobnosti za rad) s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj/ica obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 22. ožujka 2016. godine u 17 h, u sjedištu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, dvorana VII.   Testiranje se sastoji od provjere:   -           poznavanja Ustava RH,… ... Više
 • NATJEČAJ
    N A T J E Č A J   za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest; za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u interdisciplinarnom znanstvenom području, polje politologija i povijest; za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača u području biomedicine i zdravstva, polje… ... Više