Katedra za teologiju

Novosti

Anto Čartolovni: „Ethical and anthropological aspects of the emerging field of neuroprosthetics“

Međunarodna izdavačka kuća Aracne Editrice objavila je knjigu „Ethical and anthropological aspects of the emerging field of neuroprosthetics“ našeg poslijedoktoranda na Katedri za Teologiju dr. sc. Ante Čartolovnog.

Više >

Katedra za teologiju HKS-a sudjelovala na “Lectio Strossmayer”

U četvrtak 27. travnja 2017. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu održan je Lectio Strossmayer. Na njemu su sudjelovali i naši profesori i asistenti s Katedre za teologiju.  Ove godine gost KBF-a u Đakovu poznati je anglikanski teolog Alasdair John Milbank (1952.-). Milbank predaje religiju, politiku i etiku na Sveučilištu u Nottinghamu u sklopu kojega je na...

Više >

Sudjelovanje na konferenciji međunarodnog projekta „Religija i ljudska prava“

Od 11. do 14. prosinca 2016. održana je četvrta po redu konferencija međunarodnog istraživačkog projekta „Religion and Human Rights“ u Würzburgu, Njemačkoj na kojoj je sudjelovala dr. sc. Marijana Kompes, mag. phil. s Katedre za teologiju HKS-a. Tema konferencije je bila „Religious Impact on the Right to Life in Empirical Perspective“. Konferenciju je organizirao...

Više >

Rektor Tanjić na znanstvenom skupu o Hrvatskoj u Chemnitzu

Prof. dr. sc. Željko Tanjić sudjelovao je dana 8. studenog 2013. na 17. Skupu politike i regionalne znanosti koji je organiziralo Tehničko sveučilište u Chemnitzu, Njemačka. Posljednjih se godina Skup etablirao kao forum za znanstvene analize europske politike i društava, s naglaskom na istočnoeuropske članice Europske Unije. Tema ovogodišnjeg skupa  bila je “Hrvatska u...

Više >

Hrvatsko katoličko sveučilište