Doc. dr. sc. Zoran Turza s Katedre za teologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta boravio je  u razdoblju od 13. do 17. svibnja na Katoličkom sveučilištu u Linzu u sklopu Erasmus+ programa. U Linzu se susreo s dekanom Teološkog fakulteta dr. sc. Christophom Niemandom i dr. sc.  Sibyllom Trawöger. U sklopu posjeta Katoličkom sveučilištu u Linzu sudjelovao je na konferenciji u organizaciji istraživačkog centra Sveučilišta u Beču “Religion and Transformation in Contemporary Society”  pod nazivom „On the Range of Reason in Theology – conference with Prof. David W. Tracy, University of Chicago.”

 

****
Hrvatsko katoličko sveučilište