Sveučilišna katedra za teologiju

Izvedbeni planovi

Uvod u teologiju

Upoznavanje osnovnih odrednica i temeljnih pojmova teologije kao znanosti i njezina suodnosa s drugim (poglavito humanističkim i društvenim) znanostima, s posebnim osvrtom na: a) izvore i metode unutar teoloških disciplina; b) odnos razuma i vjere; c) kršćansku objavu; d) crkveno učiteljstvo; e) raznolikost teoloških grana; f) teologiju i kršćansko življenje.

Kolegij namijenjen studentima sljedećih studijskih godina: 
Preddiplomski sveučilišni studij povijesti, 1. godina
Preddiplomski sveučilišni studij psihologije, 1. godina
Preddiplomski sveučilišni studij sociologije, 1. godina
Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije, 1. godina
Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva, 1.godina (redovni i izvanredni)

Uvod u bioetiku

Upoznavanje s uzrocima nastanka bioetike, s njezinim povijesnim razvojem, definicijom i metodom, glavnim pristupima i paradigmama te njezinim mjestom u okrilju znanosti i u društvu.

Kolegij namijenjen studentima sljedećih studijskih godina: 
Preddiplomski sveučilišni studij povijesti, 2. godina
Preddiplomski sveučilišni studij psihologije, 1. godina
Preddiplomski sveučilišni studij sociologije, 2. godina
Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije, 2. godina
Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva, 2.godina (izvanredni)

Socijalni nauk crkve

Razumijevanje naravi socijalnog nauka Crkve, uvid u njegov povijesni razvitak, pregled osnovnih načela, pregled važnih socijalnih tema u kontekstu socijalnog nauka te upoznavanje s glavnim crkvenim dokumentima o socijalnom nauku.

Kolegij namijenjen studentima sljedećih studijskih godina: 
Preddiplomski sveučilišni studij povijesti, 3. godina
Preddiplomski sveučilišni studij psihologije, 1. godina
Preddiplomski sveučilišni studij sociologije, 3. godina

 

Središnje teološke teme

Unutar biblijske, povijesne, sustavne i praktične teologije obrađuju se ključne teme (iz egzegeze i biblijske teologije, povijesti dogme i patrologije, fundamentalne teologije, dogmatike, moralne teologije, pastoralne teologije, liturgike, religijske pedagogije), odgovarajući na pitanja o tome koji je povijesni temelj vjere; koji je povijesni put vjere; u čemu se sastoji značenje i jedinstvo objaviteljsko-spasenjskoga događaja; na koji se način ucjepljuje u sadašnjost.

Kolegij namijenjen studentima sljedećih studijskih godina: 

Preddiplomski sveučilišni studij sociologije, 3. godina
Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije, 2. godina

Teologija u dijalogu

Predmet pruža uvid u najznačajnije autore 20. stoljeća koji su svojim teorijama utjecali na razumijevanje religije. U središtu su pozornosti njihove teorije vezane za religiju i njihova teološka recepcija. Studenti će upoznati odnos teologije i temeljnih ideja Karla Marxa, vezu teologije i sociološke teorije Augustea Comtea, utjecaj filozofije Friedricha Nietzcshea na teologiju, vezu otkrića do kojih je došao Sigmund Freud i teologije, teološku recepciju sociološke teorije Maxa Webera, odnos teologije prema Martinu Heideggeru i Jürgenu Habermasu, vezu između hermeneutike i teologije, odnos postmodernih autora i teologije te na kraju vezu između filozofije Giorgia Agambena i teologije.

Kolegij namijenjen studentima sljedećih studijskih godina: 
Diplomski sveučilišni studij sociologije 1. i 2. godina, izborni

Teološka antropologija

Sustavni prikaz teološkog govora o čovjeku i ljudskoj zajednici u svjetlu Božje objave, tradicije Crkve i teološkoh pravaca.

Kolegij namijenjen studentima sljedećih studijskih godina: 
Diplomski sveučilišni studij sestrinstva 1. godina (izvanredni)

Teološki aspekti umiranja i smrti

Upoznavanje s oblicima umiranja i povijesnim shvaćanjima smrti. Razumijevanje različitih formi ophođenja s krajem života. Snalaženje u različitim pogledima na smrt: filozofskom, religioznom, društvenom. Poznavanje temeljnih suvremenih rasprava o umiranju i smrti.

Kolegij namijenjen studentima sljedećih studijskih godina: 
Diplomski sveučilišni studij sestrinstva 1. godina (izvanredni)

Filozofija i etika u sestrinstvu

Osnovni cilj ovog predmeta je upoznati studente s razvojem morala i razvojem etike kao filozofske discipline, razvojem etike u sestrinstvu, te bioetike. Studenti će se upoznati i sa identitetom, teorijama i modelima sestrinstva, povijesnim razvojem sestrinstva i profesionalnom etikom u sestrinskoj praksi.

Kolegij namijenjen studentima sljedećih studijskih godina: 
Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva, 1. godina (redovni i izvanredni)

Crkva u suvremenom svijetu

Kolegij namijenjen studentima sljedećih studijskih godina: 
Diplomski sveučilišni studij povijesti, 2. godina (usmjerenje: Suvremena povijest)

KONZULTACIJE

Raspored konzultacija izvođača nastave za zimski semestar akademske godine 2018./2019. možete preuzeti
OVDJE.

RASPORED
Raspored HKS-a možete preuzeti OVDJE
KORISNI LINKOVI

Marijana Kompes
Kirche und Moderne. Ein theoretischer Zugang zur Korrelation von Kirche, Menschenrechten und Zivilgesellschaft aus sozialethischer Perspektive


Hrvatska Biskupska Konferencija

http://www.hbk.hr/

Katolički bogoslovni fakultet

http://www.kbf.unizg.hr/

Fakultet Filozofije i Religijskih znanosti

http://www.ffdi.hr/

Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve

http://snc.hbk.hr/

Stanford Encyclopedia of Philosophy

https://plato.stanford.edu/index.html

Ian Ramsey Centre for Science & Religion

http://www.ianramseycentre.info/personnel.html

Hrvatsko katoličko sveučilište