Dokumenti

STATUT I STRATEŠKI DOKUMENTI SVEUČILIŠTA:

 

Strategija razvoja do 2020. godine

Strategija razvoja do 2020. godine

 

Statut Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Statut Hrvatskog katoličkog sveučilišta-pročišćeni tekst 2016

 

 

 

PRAVILNICI I PRIRUČNICI:

 

Pravilnik o studijima i studiranju

Pravilnik o studijima i studiranju – pročišćeni tekst

 

Pravilnik o diplomskom radu

Pravilnik o diplomskom radu-pročišćeni tekst

 

Etički kodeks

Etički kodeks – pročišćeni tekst

 

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata-pročišćeni tekst

 

Pravilnik o ustroju i o radu

Pravilnik o ustroju i o radu-pročišćeni tekst

Pravilnk o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i o radu

 

Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

 

Pravilnik o evidenciji drugih studentskih organizacija

Pravilnik o evidenciji drugih studentskih organizacija

 

Pravilnik o evidenciji studentskih udruga

Pravilnik o evidenciji studentskih udruga

 

Pravilnik o izboru u zvanja – pročišćeni tekst

Pravilnik o izboru u zvanja-pročišćeni tekst

 

Pravilnik o studentskoj ispravi

Pravilnik o studentskoj ispravi

 

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendije

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendije

 

Statut Studentskog zbora Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst

Statut Studentskog zbora Hrvatskog katoličkog sveučilišta -pročišćeni tekst

 

Elaborat o obavljanju znanstvene djelatnosti

Elaborat o obavljanju znanstvene djelatnosti

 

Pravilnik o izvođenju Programa za stjecanje kompetencija nastavnika

Pravilnik o izvođenju Programa za stjecanje kompetencija nastavnika

 

Pravilnik o sadržaju i obliku diploma, dopunskih isprava o studiju i potvrda

Pravilnik o sadržaju i obliku diploma, dopunskih isprava o studiju i potvrda

 

Pravilnik o sustavu osiguranja kvalitete

Pravilnik o sustavu osiguranja kvalitete

 

Priručnik o sustavu osiguranja kvalitete – pročišćeni tekst

Priručnik o sustavu osiguranja kvalitete – pročišćeni tekst

 

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti.

 

Pravilnik o znanstvenom i stručnom usavršavanju i osposobljavanju

Pravilnik o znanstvenom i stručnom usavršavanju i osposobljavanju

 

Pravilnik o predlaganju i vrjednovanje studijskih programa

Pravilnik o predlaganju i vrjednovanje studijskih programa

 

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnoga gradiva – pročišćeni tekst

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnoga gradiva – pročišćeni tekst

 

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnog fonda Sveučilišne knjižnice – pročišćeni tekst

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnog fonda Sveučilišne knjižnice – pročišćeni tekst

 

Pravilnik o nastavnim bazama

Pravilnik o nastavnim bazama -pročišćeni tekst

 

Pravilnik o vrednovanju programa koji se temelje na načelima cjeloživotnog učenja

Pravilnik o vrednovanju programa koji se temelje na načelima cjeloživotnog učenja

 

Pravilnik o počasnom doktoratu

Pravilnik o počasnom doktoratu

 

Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora

Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora

 

Poslovnik o radu Centra za psihološko savjetovanje

Poslovnik o radu Centra za psihološko savjetovanje

 

Pravilnik o znanastvenoj i stručnoj djelatnosti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Pravilnik o znanstvenoj i stručnoj djelatnosti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Prilog1 Prilog2 Prilog3 Prilog4

 

Poslovnik o radu Centra za psihološko savjetovanje

Poslovnik o radu Centra za psihološko savjetovanje

 

 

STUDENTSKE ORGANIZACIJE:

 

Program rada i djelovanja – Nexus

Program rada i djelovanja – Klub studenata sociologije – Nexus

 

 

 

INFO PAKETI:

 

Info paket 2015./2016.

INFO-PAKET-2015-2016

Info paket 2016./2017.

INFO-PAKET-2016-2017

 

 

 

FINANCIJSKO POSLOVANJE:

 

Revizijski izvještaj za 2015. godinu

Revizijski izvještaj za 2015. godinu

 

 

ODLUKE:

Odluka – Studentski zbor