VAŽNI DATUMI

15. 5. 2019.

početak prijave izlaganja

15. 9. 2019.
5. 10. 2019.

završetak prijave izlaganja

20. 10. 2019.

obavijest o prihvaćanju izlaganja

1. 11. 2019.

početak prijava radova za zbornik

1. 12. 2019.

program skupa

1. 2. 2020.
1. 3. 2020.

završetak prijava radova za zbornik

Tematska područja

 • Razvojne poteškoće i poremećaji ponašanja djece i mladih te njihov utjecaj na pojedinca, obitelj i zajednicu
 • Kognitivne i emocionalne poteškoće i kvaliteta života osoba s mozgovnim oštećenjem i njihovih obitelji
 • Starenje, dobrobit i kvaliteta života osoba starije životne dobi
 • Stres i mentalno zdravlje – prilagodba pojedinca i zajednice na izvanredne životne okolnosti
 • Strategije i pristupi u očuvanju i poboljšanju kognitivnog funkcioniranja osoba različite životne dobi
 • Liječenje bolesti mozga te rizični i zaštitni čimbenici u zdravlju mozga
 • Tradicionalni i suvremeni teorijski, metodološki i dijagnostički pristupi u istraživanju mozga i ponašanja
 • Uloga psihologa i drugih stručnjaka u multidisciplinarnom timu – prevencija, dijagnostika, terapija i rehabilitacija osoba s mozgovnim oštećenjima, razvojnim i drugim poteškoćama
 • Neuroetika i društveno odgovorno ponašanje u dijagnostici, istraživanju i liječenju
 • Inkluzivno obrazovanje
 • Podizanje svijesti o posebnostima osoba s mozgovnim oštećenjem, razvojnim i drugim poteškoćama
 • Programi i socijalne politike usmjerene unaprjeđenju dobrobiti i kvalitete života osoba s mozgovnim oštećenjima, razvojnim i drugim poteškoćama

 

Hrvatsko katoličko sveučilište