VAŽNI DATUMI

15. 5. 2019.

početak prijave izlaganja

15. 9. 2019.
5. 10. 2019.

završetak prijave izlaganja

20. 10. 2019.

obavijest o prihvaćanju izlaganja

1. 11. 2019.

početak prijava radova za zbornik

1. 12. 2019.

program skupa

1. 2. 2020.
1. 3. 2020.

završetak prijava radova za zbornik

Bodovanje

Skup je prijavljen Agenciji za odgoj i obrazovanje, koja je dala pozitivno stručno mišljenje i uvrstila ga u Katalog stručnih skupova.

Hrvatska psihološka komora kategorizirala je 2. međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta kao domaći skup s međunarodnim sudjelovanjem koji se, prema Pravilniku, boduje s 30 bodova za pozvane predavače, 25 bodova za aktivne sudionike i 18 bodova za pasivne sudionike.

Hrvatska liječnička komora kategorizirala je 2. međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta kao domaći tečaj druge kategorije, koji se boduje s 15 bodova za predavače i 11 bodova za slušače.

Skup je prijavljen i Hrvatskoj komori edukacijskih rehabilitatora (5 bodova za pasivno sudjelovanje, 6 bodova za poster prezentaciju, 7 bodova za Oralnu prezentaciju i 8 bodova za pozvano predavanje ili radionicu), Hrvatskoj komori socijalnih radnika i Hrvatskoj komori medicinskih sestara.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište