VAŽNI DATUMI

15. 5. 2019.

početak prijave izlaganja

15. 9. 2019.
5. 10. 2019.

završetak prijave izlaganja

20. 10. 2019.

obavijest o prihvaćanju izlaganja

1. 11. 2019.

početak prijava radova za zbornik

1. 12. 2019.

program skupa

1. 2. 2020.
1. 3. 2020.

završetak prijava radova za zbornik

Prijava izlaganja

Opće upute za prijavu sažetaka

Programski odbor poziva Vas da svoje znanstvene i stručne radove iz svih područja psihologije, srodnih i drugih znanosti u okviru teme Mozak i um: promicanje dobrobiti pojedinca i zajednice prijavite između 15. svibnja i 15. rujna 2019. godine. Prijave se zaprimaju isključivo putem online obrasca za prijavu. Prijave zaprimljene drugim putem ili nakon roka za prijavu, kao i prijave koje nisu izrađene u skladu s ovim uputama, neće biti razmatrane.

Moguće je prijaviti sažetke radova na engleskom i hrvatskom jeziku. S obzirom da je skup međunarodnog karaktera, molimo sudionike da svoje radove u što većem broju prijave i izlažu na engleskom jeziku kako bismo i našim gostima iz drugih jezičnih područja omogućili sudjelovanje u svim aktivnostima. Sažetke koji jezično odstupaju od standarda odabranoga jezika, Programski odbor neće razmatrati. Sudionici čija je prijava prihvaćena dužni su se pravovremeno registrirati kako bi njihova aktivnost bila uključena u program skupa i knjigu sažetaka. Obavijest autorima o prihvaćanju rada bit će poslana do 20. listopada 2019. godine. Knjigu sažetaka moći ćete preuzeti kao cjeloviti PDF dokument nakon objave programa.

Program 2. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa obuhvatit će, prije svega, izvorna znanstvena i stručna izlaganja te druge aktivnosti (npr. simpozije, radionice, okrugle stolove) koje pridonose promicanju dobrobiti i podizanju kvalitete života osoba s mozgovnim oštećenjem, razvojnim i drugim poteškoćama, kao i njihovih obitelji odnosno zajednice u kojoj žive. To ne isključuje mogućnost prijave aktivnosti koje su izvan okvira središnje teme i bave se drugim temama koje su također važne za promicanje dobrobiti pojedinca i zajednice.

Prilikom prijave sudjelovanja u online obrascu potrebno je naznačiti oblik sudjelovanja. Pojedini oblici sudjelovanja detaljnije su opisani ovdje. Neovisno o odabranom obliku sudjelovanja, autori se trebaju pobrinuti o sljedećem:

  • Prijava mora sadržavati naslov rada, autora/autore, pripadajuće institucije, autora za kontakt i izlagača, sažetak i ključne riječi.
  • Naslov rada može sadržavati najviše 150 znakova uključujući razmake. Sažetak može sadržavati najviše 300 riječi. Uz sažetak, potrebno je navesti od 3 do 5 ključnih riječi.
  • Autori su odgovorni za točnost svih navoda u prijavljenom sažetku. Ispravke nakon prijave sažetka neće biti moguće.
  • Prilikom prijave potrebno je paziti da postupak prikupljanja podataka i njihove analize bude u cijelosti završen te da isti rezultati nisu drugdje predstavljeni niti objavljeni. U protivnom, Programski odbor neće razmatrati prijavu.
  • U slučaju spriječenosti sudjelovanja na skupu, od autora čija je aktivnost prihvaćena i uključena u program očekuje se da o tome na vrijeme obavijesti Programski odbor. Ako se radi o osobi koja predstavlja suautorski rad, potrebno je obavijestiti Programski odbor o tome tko će od prijavljenih suautora predstaviti rad. Druge zamjene izlagača i naknadne izmjene prijavljenih aktivnosti nisu moguće.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište