VAŽNI DATUMI

15. 5. 2019.

početak prijave izlaganja

15. 9. 2019.

završetak prijave izlaganja

20. 10. 2019.

obavijest o prihvaćanju izlaganja

1. 11. 2019.

početak prijava radova za zbornik

1. 12. 2019.

program skupa

1. 2. 2020.

završetak prijava radova za zbornik

Objavljena je knjiga sažetaka

11.12.2019.

Objavljena je knjiga sažetaka 2. međunarodnog znanstvenog – stručnog skupa Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta koju možete pronaći ovdje