VAŽNI DATUMI

15. 5. 2023.

početak prijave izlaganja

22. 10. 2023.

završetak prijave izlaganja

25. 10. 2023.

obavijest o prihvaćanju izlaganja

24. 11. 2023.

program skupa

1. 1. 2024.

početak prijava radova za zbornik

12. 4. 2024.

završetak prijava radova za zbornik

Produžen rok plaćanja rane kotizacije do 10. 11. 2023.

04.10.2023.

Produžen rok prijave izlaganja do 22. 10. 2023.
Produžen rok plaćanja rane kotizacije do 10. 11. 2023.

Hrvatsko katoličko sveučilište