VAŽNI DATUMI

15. 5. 2023.

početak prijave izlaganja

22. 10. 2023.

završetak prijave izlaganja

25. 10. 2023.

obavijest o prihvaćanju izlaganja

24. 11. 2023.

program skupa

1. 1. 2024.

početak prijava radova za zbornik

12. 4. 2024.

završetak prijava radova za zbornik

Sudjelovanje

Oblici sudjelovanja
Program skupa obuhvaća prikaz znanstvenih i stručnih radova iz svih područja psihologije i srodnih znanosti u okviru teme Promjenjive životne okolnosti – prilika za rast pojedinca i zajednice.

Mogući oblici sudjelovanja su:

 • usmeno izlaganje
 • poster izlaganje
 • simpozij
 • radionica
 • okrugli stol
Napomena: Moguće je prijaviti sažetke radova na hrvatskom i engleskom jeziku.

 

Usmeno izlaganje

Izlaganje pojedinačnog rada u predviđenom trajanju do 10 minuta, nakon kojeg slijedi rasprava u trajanju od 5 minuta. Prijava sažetka usmenog izlaganja mora uključivati ime i prezime te naziv institucije ili institucija autora, naslov izlaganja, opis istraživačkih problema, metodologije rada, dobivenih rezultata i zaključaka (do 300 riječi, što ne uključuje naslov rada, ime autora i naziv institucije).

Poster izlaganje

Prikaz pojedinačnog rada u obliku postera veličine B1 (100 cm visina x 70 cm širina). Prijava sažetka poster izlaganja mora uključivati ime i prezime te naziv institucije ili institucija autora, naslov izlaganja, opis istraživačkih problema, metodologije rada, dobivenih rezultata i zaključaka (do 300 riječi, što ne uključuje naslov rada, ime autora i naziv institucije).

Simpozij

Integrirani skup prezentacija pojedinačnih radova različitih autora koji se bave zajedničkom temom pod organizacijom voditelja simpozija. Simpozij treba imati najmanje 4 izlaganja uz završni ekspertni usmeni osvrt diskutanta po vlastitom izboru ili 5 izlaganja bez završnog osvrta. Predviđeno trajanje simpozija je do 120 minuta, uz vremensko ograničenje pojedinačnih izlaganja na 15 minuta, pri čemu je potrebno ostaviti minimalno 15 minuta za završnu raspravu. U sažetku simpozija, koji prijavljuje voditelj simpozija, potrebno je obrazložiti njegovu središnju ideju uz navođenje imena diskutanta (do 300 riječi). Sažetke pojedinačnih radova također prijavljuje voditelj simpozija. Sažetci pojedinačnih radova izrađuju se prema uputama za usmena izlaganja. Svi sudionici simpozija trebaju se samostalno registrirati.

 Radionica

Primjena praktičnih aktivnosti s ciljem povećanja znanja i vještina prijavljenih sudionika koju organizira jedan ili više voditelja u trajanju do 90 minuta. U prijavi sažetka radionice potrebno je ukratko opisati tematski okvir, svrhu, cilj, ishode radionice (do 300 riječi) te navesti naziv i predviđeno trajanje radionice, ciljanu skupinu kojoj je radionica namijenjena i, ako je potrebno, ograničenje broja sudionika.

 Okrugli stol

Rasprava o relevantnoj stručnoj i/ili znanstveno-istraživačkoj temi čija je primarna svrha razmjena teorijskih, stručnih i metodoloških ideja, spoznaja i mišljenja. Organizira ju i vodi prijavljeni moderator koji priprema niz pitanja za raspravu s minimalno 4 sudionika po vlastitome izboru. Predviđeno vrijeme trajanja okruglog stola je do 90 minuta, pri čemu je vrijeme za središnju raspravu sudionika okruglog stola ograničeno na 60 minuta, uz dodatnih 30 minuta za raspravu i odgovore na pitanja publike. Prijava sažetka okruglog stola mora uključivati kratki opis relevantnosti teme te 3 do 5 središnjih pitanja o kojima će se raspravljati (do 300 riječi). Prilikom prijave potrebno je navesti podatke o sudionicima okruglog stola (ime i prezime, institucija, e-mail adresa).

Napomena:

Rokove za prijavu sažetaka možete provjeriti ovdje. Programski odbor recenzirat će prijavljene radove i donijeti odluku o njihovu prihvaćanju za izlaganje na skupu. Obavijest autorima o prihvaćanju rada bit će poslana do 25. 10. 2023. Knjigu sažetaka moći ćete preuzeti kao cjeloviti .pdf dokument nakon objave programa.

Izlagači svoje prezentacije trebaju ponijeti sa sobom i presnimiti na računala u prostoriji gdje se održava izlaganje najkasnije 10 minuta prije početka sekcije. Materijale za postavljanje poster izlaganja osigurat će organizatori skupa, a izlagači trebaju donijeti isprintane postere u zadanoj veličini (veličina B1: 100 cm visina x 70 cm širina).

 

Prijava izlaganja

Opće upute za prijavu sažetaka

Programski odbor poziva Vas da svoje znanstvene i stručne radove iz svih područja psihologije, srodnih i drugih znanosti u okviru teme Promjenjive životne okolnosti – prilika za rast pojedinca i zajednice prijavite između 15. svibnja i 22. listopada 2023. godine. Prijave se zaprimaju isključivo putem online obrasca za prijavu. Prijave zaprimljene drugim putem ili nakon roka za prijavu, kao i prijave koje nisu izrađene u skladu s ovim uputama, neće biti razmatrane.

Moguće je prijaviti sažetke radova na engleskom i hrvatskom jeziku. S obzirom da je skup međunarodnog karaktera, molimo sudionike da svoje radove u što većem broju prijave i izlažu na engleskom jeziku kako bismo i našim gostima iz drugih jezičnih područja omogućili sudjelovanje u svim aktivnostima. Sažetke koji jezično odstupaju od standarda odabranoga jezika, Programski odbor neće razmatrati. Sudionici čija je prijava prihvaćena dužni su se pravovremeno registrirati kako bi njihova aktivnost bila uključena u program skupa i knjigu sažetaka.
Obavijest autorima o prihvaćanju rada bit će poslana do 25. listopada 2023. godine.
Knjigu sažetaka moći ćete preuzeti kao cjeloviti PDF dokument nakon objave programa.

Program 4. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa obuhvatit će, prije svega, izvorna znanstvena i stručna izlaganja te druge aktivnosti (npr. simpozije, radionice, okrugle stolove) koje se odnose na promjenjive životne okolnosti kao priliku za rast pojedinca i zajednice. To, međutim, ne isključuje mogućnost prijave izlaganja i drugih aktivnosti koje su izvan okvira središnje teme i bave se drugim temama važnim za psihičko zdravlje djece i odraslih te različite krizne situacije kroz sva životna razdoblja.

Prilikom prijave sudjelovanja u online obrascu potrebno je naznačiti oblik sudjelovanja. Pojedini oblici sudjelovanja detaljnije su opisani ovdje.
Neovisno o odabranom obliku sudjelovanja, autori se trebaju pobrinuti o sljedećem:

 • Prijava mora sadržavati naslov rada, autora/autore, pripadajuće institucije, autora za kontakt i izlagača, sažetak i ključne riječi.
 • Naslov rada može sadržavati najviše 150 znakova uključujući razmake. Sažetak može sadržavati najviše 300 riječi. Uz sažetak, potrebno je navesti od 3 do 5 ključnih riječi.
 • Sažetak treba sadržavati najvažnije informacije te biti strukturiran sa sljedećim odjeljcima: uvod, cilj, metoda, rezultati i zaključak. Referenciranje treba izbjegavati, osim ako je neophodno. Ako se koriste kratice, puni naziv treba biti naveden prvi put kad se spominje. Preporuča se navoditi što manje statističkih pokazatelja, a više opisno navesti rezultate.
 • Autori su odgovorni za točnost svih navoda u prijavljenom sažetku. Ispravke nakon prijave sažetka neće biti moguće.
 • Prilikom prijave potrebno je paziti da postupak prikupljanja podataka i njihove analize bude u cijelosti završen te da isti rezultati nisu drugdje predstavljeni niti objavljeni. U protivnom, Programski odbor neće razmatrati prijavu.
 • U slučaju spriječenosti sudjelovanja na skupu, od autora čija je aktivnost prihvaćena i uključena u program očekuje se da o tome na vrijeme obavijesti Programski odbor. Ako se radi o osobi koja predstavlja suautorski rad, potrebno je obavijestiti Programski odbor o tome tko će od prijavljenih suautora predstaviti rad. Druge zamjene izlagača i naknadne izmjene prijavljenih aktivnosti nisu moguće.

 

Bodovanje

Skup će biti prijavljen sljedećim komorama: Hrvatska psihološka komora, Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora, Hrvatska komora socijalnih radnika, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora fizioterapeuta i drugima prema potrebi.

Skup će biti prijavljen i Agenciji za odgoj i obrazovanje kako bi ga uvrstila u Katalog stručnih usavršavanja za stručne suradnike psihologe koji rade u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima.

Više informacija uskoro.

Hrvatsko katoličko sveučilište