VAŽNI DATUMI

15. 5. 2023.

početak prijave izlaganja

22. 10. 2023.

završetak prijave izlaganja

25. 10. 2023.

obavijest o prihvaćanju izlaganja

24. 11. 2023.

program skupa

1. 1. 2024.

početak prijava radova za zbornik

12. 4. 2024.

završetak prijava radova za zbornik

Smještaj

Smještaj u blizini Hrvatskog katoličkog sveučilišta:

 


Smještaj u centru Zagreba:

Hrvatsko katoličko sveučilište