Odjel za komunikologiju

Riječ pročelnika

gordan crpic

prof. dr. sc. Jerko Valković
Pročelnik Odjela za komunikologiju

Poštovani  maturanti, budući studenti komunikologije!

Jedan od središnjih pojmova koji obilježavaju život današnjeg čovjeka i društva u svim njegovim aspektima je upravo komunikacija. Time, naravno, ne želimo reći da čovjek u prijašnjim vremenima nije komunicirao. Naprotiv, pođemo li od činjenice da smo društvena bića, da smo jedni na druge usmjereni i da nitko od nas nije „otok“, uviđamo da čovjek oduvijek komunicira i da je bez komunikacije nemoguće zamisliti njegov život. Ono što obilježava ovo naše vrijeme, velikim dijelom zahvaljujući značajnim tehnološko-znanstvenim ostvarenjima, jesu novi načini i brojne mogućnosti komuniciranja.

quotesign

Prateći suvremene trendove u znanostima, kroz studij će se povezivati s jedne strane suvremene teoretske spoznaje te s druge strane ispravni načini upotrebe odnosno korištenja pojedinih medija.

U suradnji sa srodnim znanostima i drugim bliskim studijima na Odjelu za komunikologiju pri Hrvatskom katoličkom sveučilištu, proučavat će se komunikacija u svim njezinim aspektima. Prateći suvremene trendove u znanostima, kroz studij će se povezivati s jedne strane suvremene teoretske spoznaje te s druge strane ispravni načini upotrebe odnosno korištenja pojedinih medija. Sve to pretpostavlja kontinuirani rad kao i interakciju između studenata i profesora naročito kod izvođenja vježbi odnosno seminara. Studij komunikologije u sebi uključuje i odgoj za vrijednosti jer želi osposobiti buduće komunikologe za aktivnu prisutnost i sudjelovanje u javnom životu.

Cilj koji se želi ostvariti je da se oblikuje i osnažuje kultura dijaloga i suradnje unutar hrvatskoga društva. Naime, pred snažnim globalizacijskim procesima unutar današnjih pluralnih društava, osjećamo da sve više postaje imperativ proučavanja i osposobljavanja za interkulturalnu komunikaciju. A značenje je medija u tome nezamjenjivo. Isto tako Studij komunikologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu nudi mogućnost upoznavanja s temeljnom teološkom terminologijom kao i životom i naravi same Crkve. Time će budući studenti, uz stjecanje svih znanja koja ih osposobljavaju za kompetentne komunikologe, biti osposobljeni i za praćenje i izvješćivanje i o vjerskim temama.

Studij na Odjelu za komunikologiju je strukturiran i odvija se sukladno suvremenim znanstvenim standardima koji su usklađeni prema smjernicama Bolonjskoga procesa.

Buduće studente i sve zainteresirane za studij komunikologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu preporučamo da prate informacije o upisima na portalu Postani student i na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Hrvatsko katoličko sveučilište