Select Page

Odjel za komunikologiju

Riječ pročelnika

gordan crpic

prof. dr. sc. Jerko Valković
Pročelnik Odjela za komunikologiju

Poštovani  maturanti, budući studenti komunikologije!

Jedan od središnjih pojmova koji obilježavaju život današnjeg čovjeka i društva u svim njegovim aspektima je upravo komunikacija. Time, naravno, ne želimo reći da čovjek u prijašnjim vremenima nije komunicirao. Naprotiv, pođemo li od činjenice da smo društvena bića, da smo jedni na druge usmjereni i da nitko od nas nije „otok“, uviđamo da čovjek oduvijek komunicira i da je bez komunikacije nemoguće zamisliti njegov život. Ono što obilježava ovo naše vrijeme, velikim dijelom zahvaljujući značajnim tehnološko-znanstvenim ostvarenjima, jesu novi načini i brojne mogućnosti komuniciranja.

quotesign

Prateći suvremene trendove u znanostima, kroz studij će se povezivati s jedne strane suvremene teoretske spoznaje te s druge strane ispravni načini upotrebe odnosno korištenja pojedinih medija.

U suradnji sa srodnim znanostima i drugim bliskim studijima na Odjelu za komunikologiju pri Hrvatskom katoličkom sveučilištu, proučavat će se komunikacija u svim njezinim aspektima. Prateći suvremene trendove u znanostima, kroz studij će se povezivati s jedne strane suvremene teoretske spoznaje te s druge strane ispravni načini upotrebe odnosno korištenja pojedinih medija. Sve to pretpostavlja kontinuirani rad kao i interakciju između studenata i profesora naročito kod izvođenja vježbi odnosno seminara. Studij komunikologije u sebi uključuje i odgoj za vrijednosti jer želi osposobiti buduće komunikologe za aktivnu prisutnost i sudjelovanje u javnom životu.

Cilj koji se želi ostvariti je da se oblikuje i osnažuje kultura dijaloga i suradnje unutar hrvatskoga društva. Naime, pred snažnim globalizacijskim procesima unutar današnjih pluralnih društava, osjećamo da sve više postaje imperativ proučavanja i osposobljavanja za interkulturalnu komunikaciju. A značenje je medija u tome nezamjenjivo. Isto tako Studij komunikologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu nudi mogućnost upoznavanja s temeljnom teološkom terminologijom kao i životom i naravi same Crkve. Time će budući studenti, uz stjecanje svih znanja koja ih osposobljavaju za kompetentne komunikologe, biti osposobljeni i za praćenje i izvješćivanje i o vjerskim temama.

Studij na Odjelu za komunikologiju je strukturiran i odvija se sukladno suvremenim znanstvenim standardima koji su usklađeni prema smjernicama Bolonjskoga procesa.

Buduće studente i sve zainteresirane za studij komunikologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu preporučamo da prate informacije o upisima na portalu Postani student i na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta.