Odjel za komunikologiju

Prijediplomski sveučilišni studij komunikologija

Ukratko o studiju!

Akademski naziv: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) komunikologije (univ. bacc. comm.)

Trajanje studija: 6 semestara

Završetak studija: najmanje 180 ECTS bodova i polaganje svih ispita

U svakom semestru studenti upisuju obvezne i izborne predmete (najmanje 30 ECTS bodova).

U pravilu se studenti na svim predmetima ocjenjuju tijekom semestra kroz kontinuiranu provjeru znanja (kolokviji, testovi…) te kroz razne nastavne aktivnosti na predavanjima, seminarima i vježbama (70% konačne ocjene) i završni ispit (30% konačne ocjene). Taj model potiče studente da kontinuirano uče i uspješnije svladavaju nastavno gradivo.

Studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija Komunikologija dostupan je na poveznici.

Što ćete naučiti?
Prijediplomski​ sveučilišni studij služi kao uvod u različita područja koja proučava znanstvena grana komunikologije, od interpersonalne komunikacije do komunikacije putem masovnih medija i novih medija, i to na teoretskoj i praktičnoj razini, te proučavanje sadržaja iz komunikologiji bliskih znanstvenih disciplina. Predmeti iz struke čine većinu studijskog programa, ali radi obogaćivanja opće kulture i proširivanja vidika izvan konteksta struke, promiče se interdisciplinarnost te će studenti upisati i predmete iz drugih znanstvenih disciplina i nekoliko teoloških predmeta.

Što nakon završetka studija?
Ova je razina obrazovanja namijenjena ponajprije stjecanju nužnih znanja, kompetencija i vještina potrebnih za diplomski sveučilišni studij.

Saznaj više:

 

Studijski program:

Prijediplomski sveučilišni studij komunikologije - 1. godina