Odjel za komunikologiju

Diplomski sveučilišni studij Komunikologija

Ukratko o studiju!

Akademski naziv: magistar/magistra komunikologije (mag. comm.)

Trajanje studija: 4 semestra

Završetak studija: najmanje 120 ECTS bodova, polaganje svih ispita i obrana diplomskoga rada

Uz zajedničke temeljne predmete, studenti će proučavati pojedine skupine predmeta kako bi na taj način detaljnije i iscrpnije stekli znanja, razvili potrebne kompetencije i vještine na području novinarstva i odnosa s javnošću. Upravo zato student bira jedno od dva ponuđena usmjerenja: Interkulturalna komunikacija i novinarstvo ili  Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću.
Nakon II. semestra studenti će imati priliku, kroz konkretnu suradnju i rad u medijskim ustanovama ili odgovarajućim institucijama, upoznati se s konkretnim zahtjevima svoje profesije i na praktični način.

U svakom semestru studenti upisuju obvezne i izborne predmete (najmanje 30 ECTS bodova).

U pravilu se studenti na svim predmetima ocjenjuju tijekom semestra kroz kontinuiranu provjeru znanja (kolokviji, testovi…) te kroz razne nastavne aktivnosti na predavanjima, seminarima i vježbama (70% konačne ocjene) i završni ispit (30% konačne ocjene). Taj model potiče studente da kontinuirano uče i uspješnije svladavaju nastavno gradivo.

Studijski program diplomskog sveučilišnog studija Komunikologija dostupan je na poveznici.

Ishode učenja studijskog programa sveučilišnog diplomskog studija Komunikologija, usmjerenje Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću možete pronaći na poveznici

Ishode učenja studijskog programa sveučilišnog diplomskog studija Komunikologija, usmjerenje Interkulturalna komunikacija i novinarstvo možete pronaći na poveznici

 Što ćete naučiti?
Diplomski sveučilišni studij komunikologije omogućava stjecanje vještina i profesionalnih znanja koja su potrebna za efikasno komuniciranje na različitim područjima, kao i za daljnje znanstveno usavršavanje. Naime, uspješno komuniciranje u današnjem globaliziranom svijetu pretpostavlja poznavanje različitih kultura, društvenih i komunikacijskih procesa, novih medijskih sustava, ali i kompetentnost u provođenju znanstvenih istraživanja da bi, polazeći od dobivenih rezultata, mogli upravljati komunikacijama odnosno radom u odnosu s javnošću na različitim područjima.

 Što nakon završetka studija?
Studenti će nakon završetka diplomskog sveučilišnog studija biti osposobljeni za osmišljavanje medijskih programa i projekata te za rad u novinarstvu (tiskano i agencijsko novinarstvo, radijsko novinarstvo, televizijsko novinarstvo, on-line novinarstvo i dr.) i odnosima s javnošću i sl.

Završetkom diplomskog sveučilišnog studija stječu se uvjeti za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij.

Saznaj više:

Hrvatsko katoličko sveučilište