Odjel za komunikologiju

Novosti

Rad doc. dr. sc. Irene Sever Globan izišao je u knjizi “European Cinema in the Twenty-First Century Discourses, Directions and Genres”

Rad doc. dr. sc. Irene Sever Globan s Odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta u koautorstvu s dr. sc. Ingrid Lewis

Više >

Argumenti HKR-a o dvostrukom licu medija, moći, dometu i posljedicama

U povodu obilježavanje 54. Svjetskog dana sredstava društvene komunikacije emisija Argumenti Hrvatskoga katoličkog radija u ponedjeljak 25. svibnja bila je posvećena medijima i novinarstvu.

Više >

Okrugli stol o temi Online komunikacija Crkve – izazovi i prilike

Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu (HKS) održan je okrugli stol o temi Online komunikacija Crkve – izazovi i prilike. Sudionici okruglog stola bili su sveučilišni kapelan HKS-a dr. sc. Odilon-Gbènoukpo Singbo, pokretač Instagram profila @askfrapriest fra Ivan Marija Lotar, osnivač vjerske aplikacije Nova Eva salezijanac don Ivan Šibalić te katolički vloger i kolumnist Marin Miletić. Moderator je bio doc. dr. sc. Anto Mikić s Odjela za komunikologiju HKS-a.

Više >

Obilježavanje 54. svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija

Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u petak, 22. svibnja 2020. obilježen je 54. svjetski dan sredstava društvenih komunikacija u organizaciji Odjela za komunikologiju HKS-a, Odbora Hrvatske biskupske konferencije za sredstva društvenih komunikacija i Hrvatskoga društva katoličkih novinara (HDKN).

Više >