CRO Laudato si – novosti

Kako sudjelovati na znanstvenoj konferenciji s međunarodnim sudjelovanjem: “Pet godina nakon Laudato si’. Gdje smo sada?”

 Za ulazak na konferenciju potrebno je imati instaliran Microsoft Edge ili Microsoft Teams Desktop verziju.

Više >

Znanstvena konferencija s međunarodnim sudjelovanjem: “Pet godina nakon Laudato si’. Gdje smo sada?”

U petak, 22. svibnja 2020. s početkom u 9 sati održat će se online znanstvena konferencija s međunarodnim sudjelovanjem: “Pet godina nakon Laudato si’. Gdje smo sada?”

Više >

Svibanj 2020. – Mjesec štednje električne energije

Proizvodnja električne energije često negativno utječe na okoliš zbog izgaranja fosilnih goriva i stvaranja nuklearnog otpada. Štednjom električne energije i podizanjem veće energetske učinkovitosti svi zajedno možemo smanjiti negativan utjecaj korištenja električne energije na okoliš.

Više >

Travanj 2020. – Mjesec izbjegavanja bacanja hrane

Dok, s jedne strane, svakog dana umire od gladi veći broj djece, s druge strane, trećina se hrane na svijetu baca. U EU svaki četvrti građanin je pred rizikom siromaštva, a u isto vrijeme trećina hrane se baca i to oko 50% samo u domaćinstvima. Planirajte nabavku hrane na tjednoj razini. Prije toga pogledajte što imate u svome kućanstvu i što bi mogli najprije potrošiti....

Više >