Dr. sc. Miriam Mary Brgles s Odjela za sociologiju dobila je CREATE Laudato Si’ stipendiju za dvogodišnje post-doc istraživanje na Fakultetu društvenih znanosti Papinskoga sveučilišta sv. Tome Akvinskoga (Angelicum) u Rimu. Naslov istraživanja je „Creation and Care: Application of New Lifestyles and Interactions of Young People With Vulnerable Social Groups/Groups of People in Need“. Papa Franjo u enciklici Laudato Si’ naglašava ulogu mladih, što se izrazito očituje i u praksi, posebice u projektu „The Economy of Francesco“, a dosadašnja istraživanja ističu kako se metodologija cjelovite ekologije pape Franje sastoji u trijadi: pogledaj-procijeni-djeluj! Stoga je u istraživanju postavljeno sedam istraživačkih pitanja koja prate spomenutu trijadu i odnose se na ulogu mladih u kreiranju novih stilova života i brigu mladih za potrebite, odnosno djelovanja i interakcije mladih s ranjivim društvenim skupinama i(li) potrebitima. Istraživanje će se provoditi u Zagrebu i Rimu te će se primijeniti kvalitativne istraživačke metode i umjetničko istraživanje (art based research).

Hrvatsko katoličko sveučilište