U prvom ovogodišnjem broju znanstvenog časopisa Diacovensia: teološki prilozi objavljen je članak Kako čitati encikliku pape Franje Laudato si’? Od dijaloga do zajedništva i povezanosti čiji su autori doc. dr. sc. Zoran Turza i naše tri studentice diplomskog sveučilišnog studija Socilogija Mia Tomić, Marta Šuća i Paula Zujić. Ovaj članak pokazuje kako studenti uključeni u sveučilišne projekte zajedno sa svojim profesorima mogu aktivno sudjelovati i u znanstvenom i istraživačkom. Čestitamo! 

Iz sažetka:
Papa Franjo 2015. godine izdao je encikliku Laudato si’ – O brizi za zajednički dom koja je pobudila veliko zanimanje među vjernicima Katoličke Crkve i u akademskoj zajednici. Kako bi se enciklika mogla što bolje razumjeti, u radu se opisuju njezina tri glavna obilježja: dijalog razuma i vjere, sveopće zajedništvo te nerazdvojiva povezanost ekonomije, ekologije i siromaštva. Prvo obilježje enciklike tiče se suradnje s eminentnim znanstvenicima koja je rezultirala tekstom prvoga poglavlja enciklike. Drugo obilježje odnosi se na povezanost svih stvorenja na svijetu koja proizlazi iz Božjega čina stvaranja, a treće na nerazdvojivu povezanost ekonomije, ekologije i siromaštva. Sva su tri obilježja enciklike u funkciji promicanja cjelovite ekologije kao jedine alternative dominantnoj paradigmi tržišne ekonomije i odnosu prema okolišu.