Ana Posarić

Ana Posarić studentica je na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu gdje je i završila preddiplomski studij na Odjelu za sociologiju 2021. godine. Trenutno pohađa diplomski studij sociologije – Upravljanje i javne politike.

Kao studentica sudjelovala je na studentskom kongresu Izazovi (post)moderne organiziranog od strane kluba studenata sociologije Hrvatskog katoličkog sveučilišta Nexus, te je bila nagrađivana od strane Odjela za sociologiju.

U izvannastavnim aktivnostima sudjelovala je na projektu „Sociološka studija: analiza stavova javnosti o rizicima i razvojnim mogućnostima povezanima s radom Centra za zbrinjavanje RAO na lokaciji Čerkezovac“ s Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu.

 

Znanstveni radovi

Ne posjeduje.

SPONZORI