Kotizacija

 

 

Rana kotizacija
(do 31. 10. 2019.)

Kasna kotizacija
(od 1. 11. 2019.)

Zaposleni*

400 kn

550 kn

Studenti poslijediplomskih studija, vježbenici*

300 kn

400 kn

Studenti preddiplomskih i diplomskih studija, umirovljenici, nezaposleni**

oslobođeni kotizacije, uz obveznu registraciju

Studenti preddiplomskih i diplomskih studija, umirovljenici, nezaposleni ***

100 kn

Studenti preddiplomskih i diplomskih studija, umirovljenici, nezaposleni koji žele sudjelovati na svečanoj večeri****

250 kn

 

*U punu cijenu kotizacije uključeni su materijali skupa, osvježenje u stankama, domjenak dobrodošlice, potvrda o sudjelovanju i svečana večera.

**Studenti preddiplomskih i diplomskih studija, umirovljenici i nezaposleni oslobođeni su plaćanja kotizacije te mogu slušati sva predavanja na skupu, no svakako se moraju registrirati.

***U cijenu kotizacije uključeni su materijali skupa, osvježenje u stankama, domjenak dobrodošlice i potvrda o sudjelovanju, no ne i svečana večera.

****U cijenu kotizacije uključeni su materijali skupa, osvježenje u stankama, domjenak dobrodošlice, potvrda o sudjelovanju i svečana večera.

Iznos kotizacije potrebno je uplatiti prije početka skupa. Uplate gotovinom po dolasku na skup neće biti moguće.

Sve informacije o načinu plaćanja i uvjetima otkazivanja možete pronaći na poveznici.