Najčešća pitanja

Upis na preddiplomsku razinu studija?

Ako pristupate prijavi za upis na preddiplomski sveučilišni studij, potrebno je prijaviti se putem aplikacije Postani student pri Središnjem prijavnom uredu. Nakon prijave putem Nacionalnog informacijskog sustava, ovisno o studiju za koji se prijavljujete, pristupate i dodatnim provjerama u točno naznačenom vremenu (točan raspored objavljuje se na mrežnoj stranici Sveučilišta). 
Uvjeti upisa na preddiplomske sveučilišne studije objavljeni su na mrežnoj poveznici www.postani-student.hr

Ako se natječete za upis na preddiplomske sveučilišne studije Hrvatskog katoličkog sveučilišta, dužni ste,  u skladu s tekstom Natječaja, pristupiti svim dodatnim provjerama koje u procesu natječajnog postupka provodi Hrvatsko katoličko sveučilište.  Dužni ste pristupiti u terminu koji vaam je dodijeljen. Prilikom pristupanja dodatnim provjerama potrebno je ponijeti službenu identifikacijsku ispravu s fotografijom (osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu).

Prije pristupanja dodatnim provjerama (test apstraktnog mišljenja, pristupni intervju itd.) provjerite jeste li uredno izvršili sve administrativne obveze koje su prethodile dodatnim provjerama (odabir studija putem Postani student, uplata administrativnih troškova prijave upisa i  dostavljanje dokaza o uplati administrativnih troškova prijave upisa najkasnije do roka zadanog od strane Sveučilišta). Ako niste ispunili sve propisane korake, neće biti moguće odobriti pristup dodatnim provjerama. Pristupnici koji su prijavili više studijskih programa naći će se samo na jednom od rasporeda za pristupanje dodatnoj provjeri! Primjerice, pristupnik za upis na studij Komunikologija i Psihologija, pronaći će se u rasporedu za pristupanje pristupnom intervjuu za studij Psihologija.)

Koji su dokumenti potrebni za upis?

Ako ste, sukladno uvjetima Natječaja, ostvarili pravo upisa na željeni studij, potrebno je pristupiti upisu na dan i sat koje  Sveučilište objavljuje u rubrici Razredbeni postupak/Upisi.

Pri dolasku na upis potrebno je pridržavati se propisanih epidemioloških mjera (mjerenje temperature, dezinfekcija, držanje propisanog fizičkog razmaka) te je potrebno ponijeti:

 • osobnu iskaznicu(na uvid)
 • 1 fotografiju (3,5 cm x 4,5 cm)
 • pristupnici upisu na studije Sestrinstvo (redovni i izvanredni) dužni su dostaviti dokaz o psihofizičkoj sposobnosti za studij (liječničku potvrdu)
 • pristupnici upisu na studj Medicine dužni su dostaviti  dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdan isključivo od službe za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci te potpisanu izjavu  da ne boluju od psihičkih bolesti koje bi omele studij medicine, a koje su nepoznate liječniku školske medicine.
 • pristupnici koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske prilažu Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije; inozemnu obrazovnu kvalifikaciju i svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole (Dokumentacija se nostrificira pri Agenciji za odgoj i obrazovanje, Strani dokumenti se nostrificiraju ili u Agenciji za odgoj i obrazovanje (završeno srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu) ili pri Uredu za akademsko priznavanje visokoškolskih kvalifikacija (priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj )
 • dokaz o uplati troškova upisa
 • dokaz o uplati troškova participacije (ovisno o studiju)
 • masku i vlastitu kemijsku olovku

Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao (točan dan, sat i mjesto, sukladno objavljenom rasporedu pristupanja upisu) – gubi pravo upisa!

Pristupnici koji nisu u mogućnosti sami pristupiti upisu, mogu za upis putem punomoći ovlastiti i drugu osobu. Punomoć za upis mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, a nositelj punomoći mora biti punoljetna osoba.
Sastavni dio upisnog postupka je i potpisivanje ugovora između pristupnika – budućeg studenta i Hrvatskog katoličkog sveučilišta. U skladu s time, svi pristupnici koji u trenutku upisa na Hrvatsko katoličko sveučilište nisu punoljetni, upisu moraju pristupiti u pratnji jednog od roditelja ili zakonskog skrbnika.

Plaća li se školarina za prvu godinu preddiplomskog studija?

Na 1. godini preddiplomskog sveučilišnog  studija potrebno je uplatiti troškove upisnine, dok podmirivanje troškova  školarine (participacije) ovisi o ostvarenom upisnom mjestu i vrsti studija:

Povijest –  od 1. do 25. upisnog mjesta – upisnina 700,00 kuna

Povijest – dvopredmetni/Sociologija –  dvopredmetni – od 1. do 25. upisnog mjesta – upisnina 700,00 kuna

Sociologija –  od 1. do 30. upisnog mjesta –  upisnina 700,00 kuna

Sestrinstvo (redovni studij) – od 1. do 40. upisnog mjesta –  upisnina 700,00 kuna

Psihologija – od 1. do 40. upisnog mjesta: upisnina 700,00 kuna; od 41. do 45. upisnog mjesta: upisnina 300,00 kn i školarina (puna participacija) 14.000,00 kn po godini studija

Komunikologija – od 1. do 40. upisnog mjesta: upisnina 700,00 kuna; od 41. do 45. upisnog mjesta: upisnina 300,00 kn i školarina (puna participacija)  14.000,00 kn po godini studija

Medicina – od 1. do 40. upisnog mjesta: upisnina 300,00 kuna i školarina (djelomična participacija) 38.000,00 kuna po godini studija

*Kvota za strane državljane, pristupnik s pravom prednosti, kvota Hrvati izvan Republike Hrvatske – upisnina 700,00 kuna

Troškovi  redovito upisanih studenata  na Hrvatskom katoličkom sveučilištu financiraju se iz Državnog proračuna RH, Osnivača – Zagrebačke nadbiskupije, donatora, ostalih izvora  i participacije studenata u troškovima studiranja (puna ili djelomična participacija) sukladno Odluci o uvjetima upisa, objavljenog  Natječaja te Odluke  o visini participacije studenata u troškovima studiranja. Studenti pri upisu na studij potpisuju ugovor o načinu studiranja i izjavu o participiranju u troškovima studiranja.

Izvanredni studenti

Sestrinstvo – od 1. do 20. upisnog mjesta: upisnina 300,00 kuna i školarina 9.000,00 kuna po godini studija

Sestrinstvo 24+ – od 1. do 25. upisnog mjesta: upisnina 300,00 kuna i školarina 9.000,00 kuna po godini studija

Trošak izvanrednog studija studenti snose sami iz vlastitih ili drugih sredstava ili participiraju u troškovima studiranja sukladno odluci Senata o visini  participacije studenata u troškovima studiranja koju snose izvanredni studenti. Izvanredni studenti pri upisu na studij, potpisuju ugovor o načinu studiranja i izjavu o participiranju u troškovima studiranja.

 

Upis na diplomsku razinu studija?

Za upis na diplomske sveučilišne studije HKS-a potrebno je zadovoljiti opće i dodatne uvjete.

Krajnji rok za prijavu je tijekom mjeseca rujna (detaljne rokove možete pogledati na https://www.unicath.hr/upisi/diplomski-sveucilisni-studiji)

Prijave se vrše u 2 koraka:

1. prijaviti se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS) – pristupiti putem e-građani

2. dostaviti dokaz o uplati administrativnog troška prijave upisa na:  dodatne.provjere@unicath.hr ili osobno u Službu za studentska pitanja

Uvjeti upisa na diplomske sveučilišne studije

Uvjete upisa (opći i dodatne) za svaki studij možete pobliže pročitati na poveznici: https://www.unicath.hr/upisi/diplomski-sveucilisni-studiji

Dodatne provjere – pristupni intervju

Sukladno natječaju za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija, svi pristupnici  za upis na neki od diplomskih sveučilišnih studija koji se izvode na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, dužni su pristupiti dodatnim provjerama  koje Hrvatsko katoličko sveučilište provodi kao dio razredbenog postupka. Raspored pristupanja dodatnim provjerama (pristupni intervju) objavljuje se na mrežnoj stranici u rubrici Razredbeni postupak/Dodatne provjere i kalendar.

Rang-lista pristupnika za upis oblikuje se na temelju postignutih bodova u razredbenom postupku, koji se temelje na zbroju bodova ostvarenih na temelju težinskog prosjeka ocjena na preddiplomskom sveučilišnom studiju i bodova ostvarenih na pristupnom intervjuu. Pristupnik stječe pravo upisa prema postignutim bodovima na konačnoj rang-listi.

Dokumenti

Obavijest o provedbi, potrebnoj dokumentaciji za upis, mjestu i vremenu upisa, objavljuje se na mrežnoj stranici Sveučilišta www.unicath.hr / https://www.unicath.hr/upisi/diplomski-sveucilisni-studiji

Participacija u troškovima studiranja (školarina)

Studenti koji upisuju diplomski sveučilišni studij na Hrvatskom katoličkom sveučilištu participiraju u troškovima studiranja (školarina)  sukladno ostvarenom upisnom mjestu i Odluci o visini participacije studenata u troškovima studiranja.

Redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis ostvarili plasman od 1. do 40. mjesta plaćaju djelomičnu participaciju u troškovima studiranja prema linearnom modelu.

 • pri upisu u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija studenti plaćaju samo 700,00 kn za troškove upisa
 • pri upisu u II. godinu studija diplomskog sveučilišnog studija studenti plaćaju 300,00 kn troškova upisa te djelomičnu participaciju u troškovima studiranja koja ovisi o akademskom uspjehu u prošloj akademskoj godini. Djelomična participacija kreće se od 0,00 kn (za 10% najboljih studenta na godini) do otprilike 3.000,00 kn za studente na posljednjem mjestu rang-listi

Redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis ostvarili upisno mjesto od 41.  na više  plaćaju puni iznos participacije u troškovima studiranja.

 • Pri upisu svake godine studija studenti plaćaju 300,00 kn za troškove upisa te iznos pune participacije u troškovima studiranja.Puna participacija u troškovima studiranja iznosi:
  • Diplomski sveučilišni studij Komunikologija: 14.000,00 kn
  • Diplomski sveučilišni studij Povijest: 9.000,00 kn
  • Diplomski sveučilišni studij Psihologija: 14.000,00 kn
  • Diplomski sveučilišni studij Sociologija: 9.000,00 kn

Troškovi  redovito upisanih studenata  na Hrvatskom katoličkom sveučilištu financiraju se iz Državnog proračuna RH, Osnivača – Zagrebačke nadbiskupije, donatora, ostalih izvora  i participacije studenata u troškovima studiranja (puna ili djelomična participacija) sukladno Odluci o uvjetima upisa, objavljenog  Natječaja te Odluke  o visini participacije studenata u troškovima studiranja. Studenti pri upisu na studij potpisuju ugovor o načinu studiranja i izjavu o participiranju u troškovima studiranja.

Izvanredni studenti diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo pri upisu svake godine studija plaćaju 300,00 kn za troškove upisa te 15.000,00 kn pune participacije u troškovima studiranja za svaku godinu studija.

Trošak izvanrednog studija studenti snose sami iz vlastitih ili drugih sredstava ili participiraju u troškovima studiranja sukladno odluci Senata o visini  participacije studenata u troškovima studiranja koju snose izvanredni studenti. Izvanredni studenti pri upisu na studij, potpisuju ugovor o načinu studiranja i izjavu o participiranju u troškovima studiranja.

Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao (točan dan, sat i mjesto, sukladno objavljenom rasporedu pristupanja upisu) – gubi pravo upisa!

Za moguća dodatna pitanja možete se obratiti na: studentska.sluzba@unicath.hr 

Prijelaz s drugog visokog učilišta na Hrvatsko katoličko sveučilište?

KADA TREBAM PREDATI ZAMOLBU ZA PRIJELAZ?

Zamolba se predaje na obrascu Zamolba za prijelaz na HKS od 1. do 15. rujna akademske godine u koju ste upisani.

 

ŠTO TREBAM PRILOŽITI UZ OBRAZAC?

Uz obrazac je potrebno priložiti:

1. potvrdu o statusu studenta

2. presliku studentske isprave (indeks ili studentska iskaznica)

3. ovjerenu presliku studijskog programa i izvedbenog plana nastave u vrijeme upisa studija na prethodnom visokom učilištu

4. ovjeren prijepis ocjena položenih ispita na hrvatskom i engleskom jeziku (prijepis ocjena treba sadržavati: ocjenu, datum položenog ispita, ects bodove, vrstu nastave (p/s/v, vrsta vježbi)

5. dokaz o uplati troškova zamolbe za prijelaz (200,00 kn)

KOME TREBAM PREDATI DOKUMENTACIJU?

Zamolba za prijelaz i sva navedena dokumentacija predaje se putem Službe za studentska pitanja osobno, radnim danom od 9 do 13 sati ili putem e-pošte na: studentska.sluzba@unicath.hr

KADA MOGU OČEKIVATI ODGOVOR NA ZAMOLBU?

Ako ste pravovremeno predali SVU NAVEDENU dokumentaciju, zamolba će biti riješena najkasnije u prvom tjednu početka nastave u zimskom semestru.

ŠTO JE JOŠ VAŽNO ZNATI?

Informacije o prijelazu dostupne su u Pravilniku o studijima i studiranju, članak 98., poveznica:

https://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2021/10/Pravilnik-o-studijima-i-studiranju-08-10-2021.pdf

Podnošenje zamolbe za prijelaz ne garantira i odobrenje iste. Zamolba može biti uvažena ili odbijena.

Prijelaz, u slučaju odobrenja zamolbe, moguće je odobriti od 1. godine studija na više (bez obzira na koju godinu studija student traži prijelaz).

Svi studenti upisani prijelazom pomiruju upisninu i punu participaciju u troškovima studiranja od upisane godine studija do završetka studija, uključujući i ponavljanje godine studija.

Za dodatna pitanja možete se obratiti na: studentska.sluzba@unicath.hr

Hrvati izvan Republike Hrvatske

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Opći uvjeti

 • završena srednja škola (ekvivalent razini 4.2. HKO: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje);
 • pristupnici koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske nisu obavezni polagati ispite državne mature u Republici Hrvatskoj
 • poznavanje hrvatskog jezika u govoru i pismu

Dodatni uvjeti

 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Ocjene iz srednje škole: 35 %

Pristupni intervju: 35 %

Druga postignuća (10 % za svako drugo postignuće: još jedna srednja škola, državna matura, test apstraktnog mišljenja i/ili drugo): 30 %

Prijave za upis na studij za pristupnike unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske dostavljaju se putem e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr (skenirani dokumenti) ili putem Službe za studentska pitanja na Sveučilištu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, Zagreb, do datuma naznačenog u Natječaju.

Pristupnici za upis na preddiplomske sveučilišne studije dužni su dostaviti Sveučilištu dokaz o uplati troškova razredbenog postupka.

Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka  moguće je dostaviti:

– putem e-pošte na: studentska.sluzba@unicath.hr/dodatne.provjere@unicath.hr – u obliku dokumenta u pdf ili jpg formatu;

– putem Službe za studentska pitanja na adresi: Ilica 242 (ulaz iz Domobranske ulice), 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, radnim danom od 8 do 16 sati.

Pristupnici koji se za upis natječu unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske, prijave za upis podnose na Prijavnom obrascu koji se  može preuzeti i u Službi za studentska pitanja Sveučilišta. Prijave za upis  razmatrat će se uz priloženu potrebnu dokumentaciju i to:

   1. potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu izdanu od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike;
   2. dokaz o državljanstvu pod kojim se pristupnik prijavljuje (ovjerena preslika putovnice ili osobne iskaznice za strane državljane);
   3. dokaz o završetku svih razreda srednje škole;
   4. završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja (ekvivalent razini 4.2. HKO: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje);
   5. potvrdu o položenom ispitu na državnoj maturi u domicilnoj državi (ako je ima);
   6. potvrdu o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije koju izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje RH ili potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije (postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od postupka prijave na studij);
   7. potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika (ako je ima);
   8. motivacijskog pisma na hrvatskom jeziku;
   9. životopis na hrvatskom jeziku.

Napomena: priloženi dokument na stranom jeziku treba biti preveden i ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača (osim ako je dokument na srpskoj ili crnogorskoj latinici).

Upisna kvota predviđa 1 upisno mjesto za svaki redoviti studij (Komunikologija, Povijest, Psihologija, Sestrinstvo, Sociologija, Povijest-Sociologija dvopredmetni, Medicina).

Pristupnici unutar kvote Hrvati izvan Republike Hrvatske (sukladno čl. 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12) su:

 • pripadnici hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i
 • Hrvatski iseljenici u prekomorskim i europskim državama i njihovi potomci.

Više o kvoti za Hrvate izvan Republike Hrvatske:

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

Od akademske godine 2021./2022. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu započinje izvođenje integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina.

Studij medicine na Medicinskom fakultetu Hrvatskog katoličkog sveučilišta izvodi se sukladno Dopusnici Ministarstva znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske izdanoj 12. lipnja 2020., za izvođenje studijskog programa Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina i na temelju Mišljenja o usklađenosti studijskog programa s odredbama s Direktivom 2005/36/EC i 2013/55/EU Europskog parlamenta i Europskog vijeća te Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih klasifikacija.

Katolička sveučilišta diljem svijeta poznata su i po svojim studijima medicine. Po uzoru na najsuvremenije koncepcije sličnih studija u Europi i svijetu nastao je i studij Medicinskog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Ovaj studij nastoji u Hrvatsku uvesti inovativan sustav suvremene medicinske izobrazbe koja ustraje na razvijanju humanističkih aspekata medicine, skrbi usredotočenoj na bolesnike te društvenoj odgovornosti i ranom uvođenju studenata u kliničku nastavu.

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina traje šest  (6) godina. Studenti tijekom studija ostvaruju ukupno 360 ECTS bodova, a nakon završetka studija stječu akademski naziv doktor/doktorica medicine.

U prvu godinu planira se upis do 43 studenata, od čega je upisna kvota za državljane Europske unije 40 studenata, jedno je upisno mjesto predviđeno za strane državljane,  jedno za pristupnike s pravom prednosti te jedno u kvoti za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Administrativni trošak prijave upisa za upis na  Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina iznosi 250,00 kuna. Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa od 1. do 40. upisnog mjesta obavezno podmiruju troškove upisa u visini 300,00 kuna po godini studija te troškove djelomične participacije u troškovima studiranja u visni 38.000,00 kn po godini studija.

Detaljnije o studiju možete pročitati u brošuri, a za sve dodatne informacije i pitanja možete se obratiti na: studentska.sluzba@unicaht.hr

 

Doktorski studiji

U izradi…

Kontakti

Služba za studentska pitanja
e-mail:
studentska.sluzba@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 610

Informacije i upiti za doktorske studije: 
e-mail: doktorskistudiji@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 610

Korisni linkovi

Putem niže priloženih linkova možete saznati više o studijima, načinu natjecanja za upis na visoka učilišta kroz Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta (NISpVU) i Nacionalni informacijski sustav prijava na diplomske studije (NISpDS) i pristupiti ostalim informacijama koje bi Vam mogle biti od koristi u postupku natjecanja za upis na visoko učilište u Republici Hrvatskoj:

https://www.studij.hr

https://www.postani-student.hr

https://diplomski.studij.hr

https://pretinac.gov.hr

https://www.ncvvo.hr