UPISI

Najčešća pitanja

Upis na prijediplomsku razinu studija?

Ako pristupate prijavi za upis na sveučilišni prijediplomski studij, potrebno je prijaviti se putem aplikacije Postani student pri Središnjem prijavnom uredu. Nakon prijave putem Nacionalnog informacijskog sustava, ovisno o studiju za koji se prijavljujete, pristupate i dodatnim provjerama u točno naznačenom vremenu (točan raspored objavljuje se na mrežnoj stranici Sveučilišta).
Uvjeti upisa na sveučilišne prijediplomske studije objavljeni su na mrežnoj poveznici www.postani-student.hr

Ako se natječete za upis na sveučilišne prijediplomske studije Hrvatskog katoličkog sveučilišta, dužni ste,  u skladu s tekstom Natječaja, pristupiti svim dodatnim provjerama koje u procesu natječajnog postupka provodi Hrvatsko katoličko sveučilište.  Dužni ste pristupiti u terminu koji vam je dodijeljen. Prilikom pristupanja dodatnim provjerama potrebno je ponijeti službenu identifikacijsku ispravu s fotografijom (osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu).

Prije pristupanja dodatnim provjerama (test apstraktnog mišljenja, pristupni intervju itd.) provjerite jeste li uredno izvršili sve administrativne obveze koje su prethodile dodatnim provjerama (odabir studija putem Postani student, uplata administrativnih troškova prijave upisa (izuzev za upis na Povijest i Povijest dvopredmetni). Ako niste ispunili sve propisane korake, neće biti moguće odobriti Vam pristup dodatnim provjerama. Pristupnici koji su prijavili više studijskih programa naći će se samo na jednom od rasporeda za pristupanje dodatnoj provjeri! Primjerice, pristupnik za upis na studij Komunikologija i Psihologija, pronaći će se u rasporedu za pristupanje pristupnom intervjuu za studij Psihologija.)

Koji su dokumenti potrebni za upis?

Ako ste, sukladno uvjetima Natječaja, ostvarili pravo upisa na željeni studij, potrebno je pristupiti upisu na način i u  dan i sat koje  Sveučilište objavljuje u rubrici Razredbeni postupak/Upisi.

Upisi se od akademske godine 2022./2023. provode digitalnim putem, na daljinu.

 • Korisničke podatke za upis na daljinu zaprimit ćete na adresu e-pošte koju ste naveli prilikom prijave studija u aplikaciji Postani student.Pristupnik koji ne pristupi upisu na daljinu u naznačenom roku, odnosno ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao – gubi pravo upisa. Za upis maloljetnog pristupnika za upis u prvu godinu prijediplomskog/integriranog prijediplomskog i diplomskog studija, potrebna je pisana suglasnost jednog od roditelja koji zajednički ostvaruju roditeljsku skrb, odnosno onog roditelja koji samostalno ostvaruje roditeljsku skrb. Pisanu suglasnost pristupnik za upis može dostaviti osobno u Službu za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta ili putem: studentska.sluzba@unicath.hr najkasnije do objave konačne rang-liste 19. 7. 2023.

  Za upis na daljinu molimo pripremite sljedeće dokumente  – pazite na format: 
  1. fotografiju u digitalnom obliku (za izradu studentske iskaznice) jpg. format
  2. vlastoručni potpis u digitalnom obliku (detaljnje upute bit će objašnjene tijekom postupka upisa) jpg. format
  3. dokaz o uplati troškova upisnine (izuzev za upis na Povijest i Povijest dvopredmetni)
  4. dokaz o uplati troškova upisnine i participacije u troškovima studiranja 
  5. pristupnici koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske prilažu Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije; pdf

  • Dokaz o uplati troškova upisa i participacije u troškovima studiranja:
   • pristupnici redoviti studenti od 1. do 40. upisnog mjesta, pristupnici unutar kvote za strane državljane, kvote Hrvati izvan Republike Hrvatske ili kao pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti  (sveučilišni prijediplomski studiji) uplaćuju upisninu u iznosu od 110,00 eura (pdf.) izuzev pristupnika za upis na Povijest i Povijest dvopredmetni
   • pristupnici redoviti studenti koji plaćaju puni iznos participacije u troškovima studiranja uplaćuju upisninu u iznosu od 50,00 eura (pdf.)
   • pristupnici redoviti studenti za sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina u iznosu od 50,00 eura (pdf.)
   • pristupnici izvanredni studenti koji plaćaju puni iznos participacije u troškovima studiranja uplaćuju upisninu u iznosu od 50,00 eura (pdf.)
   • prilikom uplaćivanja troška participacije:
   • sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina u iznosu od 6.000,00 eura
   • sveučilišni prijediplomski studij Psihologija u iznosu od 2.250,00 eura
   • sveučilišni prijediplomski studij Komunikologija u iznosu od 2.250,00 eura
   • sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo izvanredni u iznosu od 1.350,00 eura

 

Plaća li se upisnina i školarina za prvu godinu prijediplomskog studija? Plaća li se upisnina i školarina za prvu godinu studija Medicina?

Na 1. godini sveučilišnog prijediplomskog  studija potrebno je uplatiti troškove upisnine (osim Povijest i Povijest dvopredmetni), dok podmirivanje troškova  školarine (participacije) ovisi o ostvarenom upisnom mjestu i vrsti studija.

Povijest –  od 1. do 25. upisnog mjesta – upisnina 0,00 eura

Povijest – dvopredmetni/Sociologija –  dvopredmetni – od 1. do 25. upisnog mjesta – upisnina 0,00 eura

Sociologija –  od 1. do 30. upisnog mjesta –  upisnina 110,00 eura

Sestrinstvo (redovni studij) – od 1. do 40. upisnog mjesta –  upisnina  110,oo eura

Psihologija – od 1. do 40. upisnog mjesta: upisnina 110,00 eura,  od 41. do 45. upisnog mjesta: upisnina  50 eura  i školarina (puna participacija) 2.250,00 eura po godini studija

Komunikologija – od 1. do 40. upisnog mjesta: upisnina  110,00 eura; od 41. do 45. upisnog mjesta: upisnina  50,00 eura i školarina (puna participacija)  2.250,00 eura po godini studija

Medicina  – troškovi upisnine 50,00 eura i djelomična participacija 6.000,00 eura.  Studenti medicine upisninu i djelomičnu participaciju uplaćuju tijekom cijeloga studija.

*Kvota za strane državljane, pristupnik s pravom prednosti, kvota Hrvati izvan Republike Hrvatske – upisnina  110,00 eura (za studente Medicine 50,00 eura; za studente Povijest i Povijest dvopredmetni 0,00 eura)

Troškovi  redovito upisanih studenata  na Hrvatskom katoličkom sveučilištu financiraju se iz Državnog proračuna RH, Osnivača – Zagrebačke nadbiskupije, donatora, ostalih izvora  i participacije studenata u troškovima studiranja (puna ili djelomična participacija) sukladno Odluci o uvjetima upisa, objavljenog  Natječaja te Odluke  o visini participacije studenata u troškovima studiranja. Studenti pri upisu na studij potpisuju ugovor o načinu studiranja i izjavu o participiranju u troškovima studiranja.

Izvanredni studenti

Sestrinstvo – od 1. do 20. upisnog mjesta: upisnina  50,00 eura  i školarina  1.350,00 eura po godini studija

Sestrinstvo 24+ – od 1. do 25. upisnog mjesta: upisnina 50,00 eura i školarina 1.350,00 eura po godini studija

Trošak izvanrednog studija studenti snose sami iz vlastitih ili drugih sredstava ili participiraju u troškovima studiranja sukladno odluci Senata o visini  participacije studenata u troškovima studiranja koju snose izvanredni studenti. Izvanredni studenti pri upisu na studij, potpisuju ugovor o načinu studiranja i izjavu o participiranju u troškovima studiranja.

 

Upis na diplomsku razinu studija?

Za upis na sveučilišne diplomske studije HKS-a potrebno je zadovoljiti opće i dodatne uvjete.

Krajnji rok za prijavu je tijekom mjeseca rujna (detaljne rokove možete pogledati na https://www.unicath.hr/upisi/diplomski-sveucilisni-studiji)

Prijave se vrše u 2 koraka:

1. prijaviti se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS) – pristupiti putem platforme e-Građani

2. uplatiti adminstrativni trošak prijave za upis na studij.

Uvjeti upisa na diplomske sveučilišne studije

Uvjete upisa (opći i dodatne) za svaki studij možete pobliže pročitati na poveznici: https://www.unicath.hr/upisi/diplomski-sveucilisni-studiji

Dodatne provjere – pristupni intervju

Sukladno natječaju za upis studenata u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija, pristupnici  za upis na sveučilišni diplomski studij Psihologija dužni su pristupiti dodatnim provjerama  koje Hrvatsko katoličko sveučilište provodi kao dio razredbenog postupka. Raspored pristupanja dodatnim provjerama (pristupni intervju) pšravovremeno objavljujemo na mrežnoj stranici u rubrici Razredbeni postupak/Dodatne provjere i kalendar.

Rang-lista pristupnika za upis oblikuje se na temelju postignutih bodova u razredbenom postupku, koji se temelje na zbroju bodova ostvarenih na temelju težinskog prosjeka ocjena na sveučilišnom prijediplomskom studiju i bodova ostvarenih na pristupnom intervjuu (studij Psihologija). Rang-lista pristupnika za upis oblikuje se na temelju postignutih bodova u razredbenom postupku, koji se temelje na zbroju bodova ostvarenih na temelju težinskog prosjeka ocjena na sveučilišnom prijediplomskom studiju (osim za upis na studij Psihologija).  Pristupnik stječe pravo upisa prema postignutim bodovima na konačnoj rang-listi.

Dokumenti potrebni za upis

Upis na studij obavlja se digitalnim putem, na daljinu. Obavijest o vremenu upisa objavljen je u rubrici Upisi.

Pristupnik koji ne pristupi upisima prema navedenom rasporedu, gubi pravo upisa.

Pristupnici koji nisu u mogućnosti sami pristupiti upisu, mogu za upis putem punomoći ovlastiti i drugu osobu. Punomoć za upis mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, a nositelj punomoći mora biti punoljetna osoba.
Sastavni dio upisnog postupka je i potpisivanje ugovora između pristupnika – budućeg studenta i Hrvatskog katoličkog sveučilišta. U skladu s time, svi pristupnici koji u trenutku upisa na Hrvatsko katoličko sveučilište nisu punoljetni, upisu moraju pristupiti u pratnji jednog od roditelja ili zakonskog skrbnika.

Prilikom upisa potrebno je priložiti sljedeće dokumente i preporučamo pripremiti ih na vrijeme (u pdf. ili jpg. formatu):

Za upis na daljinu molimo pripremite sljedeće dokumente  – pazite na format: 
1. fotografiju u digitalnom obliku (za izradu studentske iskaznice) jpg. format
2. vlastoručni potpis u digitalnom obliku (detaljnje upute bit će objašnjene tijekom postupka upisa) jpg. format
3. dokaz o uplati troškova upisnine
4. dokaz o uplati troškova upisnine i participacije u troškovima studiranja
5. pristupnici koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske prilažu Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije; pdf

  • pristupnici redoviti studenti od 1. do 40. mjesta u iznosu od 110,00 eura
  • pristupnici redoviti studenti od 41. do 50. mjesta i izvanredni studenti u iznosu od 50,00 eura
  • dokaz o uplati pune participacije u troškovima studiranja  (barem 1. rata) – pristupnici redoviti studenti od 41. do 45. mjesta i izvanredni studenti 
   Pristupnici koji se upisuju uz plaćanje pune participacije u troškovima studiranja (svi izvanredni studenti i pristupnici redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis na željeni studij Sveučilišta zauzeli mjesto od 41. do 50., a nisu pristupnici s pravom prednosti pri upisu), prilikom upisa dužni su priložiti i dokaz o uplati pune participacije u troškovima studiranja (barem 1. ratu). Više o iznosu u rubrici Troškovi studiranja/Redoviti studenti od 41. mjesta nadalje ili Troškovi studiranja/Izvanredni studenti
  • dokaz o uplati razlikovnih predmeta (sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo) u iznosu 135,00 eura
  • dokaz o uplati razlikovnih predmeta (sveučilišni diplomski studij Komunikologija, Povijest, Psihologija, Sociologija) u iznosu 25,00 eura/1 ECTS

  Troškovi studiranja uplaćuju se na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika; opis plaćanja: Troškovi studiranja – naziv studija koji upisuju.

Participacija u troškovima studiranja (školarina)

Studenti koji upisuju sveučilišni diplomski studij na Hrvatskom katoličkom sveučilištu participiraju u troškovima studiranja (školarina)  sukladno ostvarenom upisnom mjestu i Odluci o visini participacije studenata u troškovima studiranja.

Redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis ostvarili plasman od 1. do 40. mjesta plaćaju djelomičnu participaciju u troškovima studiranja prema linearnom modelu.

 • pri upisu u I. godinu sveučilišnog diplomskog  studija studenti  (1. – 40. upisno mjesto) plaćaju samo  110,00 eura za troškove upisa
 • pri upisu u II. godinu studija sveučilišnog diplomskog studija studenti plaćaju 50,00 eura  troškova upisa te djelomičnu participaciju u troškovima studiranja koja ovisi o akademskom uspjehu u prošloj akademskoj godini. Djelomična participacija kreće se od 0,00 eura (za 10% najboljih studenta na godini) do otprilike  390,00 eura za studente na posljednjem mjestu rang-listi

Redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis ostvarili upisno mjesto od 41.  na više, plaćaju upisninu u visini 50, 00 eura te puni  iznos participacije u troškovima studiranja.

 • Pri upisu svake godine studija studenti plaćaju 50,00 eura za troškove upisa te iznos pune participacije u troškovima studiranja.Puna participacija u troškovima studiranja iznosi:
  • Sveučilišni diplomski studij Komunikologija: 2.250,00 eura
  • Sveučilišni diplomski studij Povijest: 1.375,00 eura
  • Sveučilišni diplomski studij Psihologija: 2.250,00 eura
  • Sveučilišni diplomski studij Sociologija:  1.375,00 eura

Troškovi  redovito upisanih studenata  na Hrvatskom katoličkom sveučilištu financiraju se iz Državnog proračuna RH, Osnivača – Zagrebačke nadbiskupije, donatora, ostalih izvora  i participacije studenata u troškovima studiranja (puna ili djelomična participacija) sukladno Odluci o uvjetima upisa, objavljenog  Natječaja te Odluke  o visini participacije studenata u troškovima studiranja. Studenti pri upisu na studij potpisuju ugovor o načinu studiranja i izjavu o participiranju u troškovima studiranja.

Izvanredni studenti sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstvo pri upisu svake godine studija plaćaju  50,00 eura za troškove upisa te  2.00,00 eura pune participacije u troškovima studiranja za svaku godinu studija.

Trošak izvanrednog studija studenti snose sami iz vlastitih ili drugih sredstava ili participiraju u troškovima studiranja sukladno odluci Senata o visini  participacije studenata u troškovima studiranja koju snose izvanredni studenti. Izvanredni studenti pri upisu na studij, potpisuju ugovor o načinu studiranja i izjavu o participiranju u troškovima studiranja.

Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao (dan, vrijeme i način upisa, nastavno objavljenom rasporedu pristupanja upisu) – gubi pravo upisa!

Za moguća dodatna pitanja možete se obratiti na: studentska.sluzba@unicath.hr

Prijelaz s drugog visokog učilišta na Hrvatsko katoličko sveučilište?

KADA TREBAM PREDATI ZAMOLBU ZA PRIJELAZ?

Od 1. do 15. rujna akademske godine u koju ste upisani. Upis prijelazom mogu ostvariti samo studenti! Potrebno je biti u statusu studenta.

Više o prijelazu pročitajte na poveznici: https://www.unicath.hr/upisi/prijelaz

ŠTO JE JOŠ VAŽNO ZNATI?

Podnošenje zamolbe za prijelaz ne garantira i odobrenje iste. Zamolba može biti uvažena ili odbijena.

Prijelaz, u slučaju odobrenja zamolbe, moguće je odobriti od 1. godine studija na više (bez obzira na koju godinu studija student traži prijelaz).

Svi studenti upisani prijelazom pomiruju upisninu i punu participaciju u troškovima studiranja od upisane godine studija do završetka studija, uključujući i ponavljanje godine studija.

Za dodatna pitanja možete se obratiti na: studentska.sluzba@unicath.hr

Hrvati izvan Republike Hrvatske

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske

 

SVEUČILIŠNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJI  I SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PRIJEDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJI
Opći uvjeti
 • završena srednja škola (ekvivalent razini 4.2. HKO: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje);
 • pristupnici koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske nisu obavezni polagati ispite državne mature u Republici Hrvatskoj
 • poznavanje hrvatskog jezika u govoru i pismu

Dodatni uvjeti

 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Ocjene iz srednje škole: 35 %

Pristupni intervju: 35 %

Druga postignuća (10 % za svako drugo postignuće: još jedna srednja škola, državna matura, test apstraktnog mišljenja i/ili drugo): 30 %

Prijave za upis na studij za pristupnike unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske dostavljaju se putem e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr (skenirani dokumenti) ili putem Službe za studentska pitanja na Sveučilištu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, Zagreb, do datuma naznačenog u Natječaju.

Pristupnici za upis na prrijeddiplomske/diplomske/ingerirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij dužni su dostaviti Sveučilištu dokaz o uplati troškova razredbenog postupka (izuzev za upis na studij povijesti jednopredmetni ili dvopredmetni).

Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka  moguće je dostaviti:

– putem e-pošte na: studentska.sluzba@unicath.hr  u obliku dokumenta u pdf ili jpg formatu;

– putem Službe za studentska pitanja na adresi: Ilica 242 (ulaz iz Domobranske ulice), 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, radnim danom od 8 do 16 sati.

Pristupnici koji se za upis natječu unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske, prijave za upis podnose na Prijavnom obrascu koji se  može preuzeti i u Službi za studentska pitanja Sveučilišta. Prijave za upis  razmatrat će se uz priloženu potrebnu dokumentaciju i to:

   1. potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu izdanu od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike;
   2. dokaz o državljanstvu pod kojim se pristupnik prijavljuje (ovjerena preslika putovnice ili osobne iskaznice za strane državljane);
   3. dokaz o završetku svih razreda srednje škole;
   4. završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja (ekvivalent razini 4.2. HKO: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje);
   5. potvrdu o položenom ispitu na državnoj maturi u domicilnoj državi (ako je ima);
   6. potvrdu o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije koju izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje RH ili potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije (postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od postupka prijave na studij);
   7. potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika (ako je ima);
   8. motivacijskog pisma na hrvatskom jeziku;
   9. životopis na hrvatskom jeziku
   10. potvrdu o podmirenom administrativnom trošku prijave upisa (izuzev za upis na studij  Povijest i Povijest).

Napomena: priloženi dokument na stranom jeziku treba biti preveden i ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača (osim ako je dokument na srpskoj ili crnogorskoj latinici).

Upisna kvota predviđa 1 upisno mjesto za svaki redoviti studij (Komunikologija, Povijest, Psihologija, Sestrinstvo, Sociologija, Povijest-Sociologija dvopredmetni, Medicina).

 

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJI

Pristupnici koji se za upis natječu unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske, prijave za upis podnose na Prijavnom obrascu koji se može preuzeti ovdje ili u Službi za studentska pitanja. Prijave bez traženih dokumenata neće se razmatrati:

 1. diploma o završenom studiju u Republici Hrvatskoj sukladno uvjetima upisa pojedinog studija ili za završen studij izvan Republike Hrvatske Rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu o pokrenutom postupku akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije
 2. potvrda o pripadnosti hrvatskom narodu izdana od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike;
 3. dokaz o državljanstvu pod kojim se pristupnik prijavljuje (ovjerena preslika putovnice ili osobne iskaznice za strane državljane);
 4. potvrda o poznavanju hrvatskog jezika (ako je ima);
 5. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku;
 6. životopis na hrvatskom jeziku
 7. dokaz o uplati adeministrativnog troška prijave upisa

Napomena: dokument na stranom jeziku treba biti preveden i ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača (osim ako je dokument na srpskoj ili bosanskoj latinici).

Upisna kvota predviđa 1 upisno mjesto za svaki redoviti studij (Komunikologija, Povijest, Povijest (nastavnički), Povijest (dvopredmetni), Psihologija, Sestrinstvo (redoviti), Sociologija, Sociologija (nastavnički) i Sociologija (dvopredmetni)).

Pristupnici unutar kvote Hrvati izvan Republike Hrvatske (sukladno čl. 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12) su:

 • pripadnici hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i
 • Hrvatski iseljenici u prekomorskim i europskim državama i njihovi potomci.

Više o kvoti za Hrvate izvan Republike Hrvatske:

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina

Od akademske godine 2021./2022. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu započelo je izvođenje sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Medicina.

Studij medicine na Medicinskom fakultetu Hrvatskog katoličkog sveučilišta izvodi se sukladno Dopusnici Ministarstva znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske izdanoj 12. lipnja 2020., za izvođenje studijskog programa i na temelju Mišljenja o usklađenosti studijskog programa s odredbama s Direktivom 2005/36/EC i 2013/55/EU Europskog parlamenta i Europskog vijeća te Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih klasifikacija.

Katolička sveučilišta diljem svijeta poznata su i po svojim studijima medicine. Po uzoru na najsuvremenije koncepcije sličnih studija u Europi i svijetu nastao je i studij Medicinskog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Ovaj studij nastoji u Hrvatsku uvesti inovativan sustav suvremene medicinske izobrazbe koja ustraje na razvijanju humanističkih aspekata medicine, skrbi usredotočenoj na bolesnike te društvenoj odgovornosti i ranom uvođenju studenata u kliničku nastavu.

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina traje šest  (6) godina. Studenti tijekom studija ostvaruju ukupno 360 ECTS bodova, a nakon završetka studija stječu akademski naziv doktor/doktorica medicine (dr. med.).

Upisna kvota u pravilu predviđa 40 mjesta za državljane Europske unije,  jedno je upisno mjesto predviđeno za strane državljane,  jedno za pristupnike s pravom prednosti te jedno u kvoti za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Administrativni trošak prijave upisa za upis na  Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina iznosi  40,00 eura.  Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa  obavezno podmiruju troškove upisa u iznosu od 50,00 eura te troškove djelomične participacije u troškovima studiranja u visni 6.000,00 eura po jednoj godini studija.

Detaljnije o studiju možete pročitati u brošuri, a za sve dodatne informacije i pitanja možete se obratiti na: studentska.sluzba@unicaht.hr

 

Doktorski studiji

Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu izvode se dva doktorska studija: Povijest i Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu. Od lipnja do rujna svake godine objavljujemo natječaj za upis pristupnika na doktorske studije. Više o studjskim programima, načinu studiranja, uvjetima upisa i natječaju možete pročitati na poveznici: https://www.unicath.hr/upisi/doktorski-studiji

Upite možete slati na: doktorskistudiji.prijave@unicath.hr ili na studentska.sluzba@unicath.hr

 

 

Kontakti

Služba za studentska pitanja
e-mail:
studentska.sluzba@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 610

Informacije i upiti za doktorske studije: 
e-mail: doktorskistudiji@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 610

Korisni linkovi

Putem niže priloženih linkova možete saznati više o studijima, načinu natjecanja za upis na visoka učilišta kroz Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta (NISpVU) i Nacionalni informacijski sustav prijava na diplomske studije (NISpDS) i pristupiti ostalim informacijama koje bi Vam mogle biti od koristi u postupku natjecanja za upis na visoko učilište u Republici Hrvatskoj:

https://www.studij.hr

https://www.postani-student.hr

https://diplomski.studij.hr

https://pretinac.gov.hr

https://www.ncvvo.hr

Hrvatsko katoličko sveučilište