Select Page

Prijelaz

PRIJELAZ – upute za studente

KADA TREBAM PREDATI ZAMOLBU ZA PRIJELAZ?

Zamolba se predaje na obrascu  Zamolba za prijelaz na HKS od 1. do 15. rujna akademske godine u koju ste upisani. 

ŠTO TREBAM PRILOŽITI UZ OBRAZAC?

Uz obrazac je potrebno priložiti: 

  1. potvrdu o statusu studenta
  2. presliku studentske isprave (indeks ili studentska iskaznica)
  3. ovjerenu presliku studijskog programa i izvedbenog plana nastave u vrijeme upisa studija na prethodnom visokom učilištu
  4. ovjeren prijepis ocjena položenih ispita na hrvatskom i engleskom jeziku (prijepis ocjena treba sadržavati: ocjenu, datum položenog ispita, ects bodove, vrstu nastave (p/s/v, vrsta vježbi)
  5. dokaz o uplati troškova zamolbe za prijelaz (200,00 kn)

KOME TREBAM PREDATI DOKUMENTACIJU?

Zamolba za prijelaz i sva navedena dokumentacija predaje se putem Službe za studentska pitanja osobno, radnim danom od 9 do 13 sati ili putem e-pošte na: studentska.sluzba@unicath.hr

KADA MOGU OČEKIVATI ODGOVOR NA ZAMOLBU?

Ako ste pravovremeno predali SVU NAVEDENU dokumentaciju, zamolba će biti riješena najkasnije u prvom tjednu početka nastave u zimskom semestru.

ŠTO JE JOŠ VAŽNO ZNATI?

Informacije o prijelazu dostupne su u Pravilniku o studijima i studiranju, članak 98., poveznica:

https://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2021/10/Pravilnik-o-studijima-i-studiranju-08-10-2021.pdf

Podnošenje zamolbe za prijelaz ne garantira i odobrenje iste. Zamolba može biti uvažena ili odbijena.

Prijelaz, u slučaju odobrenja zamolbe, moguće je odobriti od 1. godine studija na više (bez obzira na koju godinu studija student traži prijelaz).

Svi studenti upisani prijelazom pomiruju upisninu i punu participaciju u troškovima studiranja od upisane godine studija do završetka studija, uključujući i ponavljanje godine studija.

Za dodatna pitanja možete se obratiti na: studentska.sluzba@unicath.hr

Kontakti

Služba za studentska pitanja
e-mail:
studentska.sluzba@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 610

Informacije i upiti za doktorske studije: 
e-mail: doktorskistudiji@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 610

Korisni linkovi

Putem niže priloženih linkova možete saznati više o studijima, načinu natjecanja za upis na visoka učilišta kroz Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta (NISpVU) i Nacionalni informacijski sustav prijava na diplomske studije (NISpDS) i pristupiti ostalim informacijama koje bi Vam mogle biti od koristi u postupku natjecanja za upis na visoko učilište u Republici Hrvatskoj:

https://www.studij.hr

https://www.postani-student.hr

https://diplomski.studij.hr

https://pretinac.gov.hr

https://www.ncvvo.hr