UPISI

Prijelaz

PRIJELAZ – upute za studente

KADA TREBAM PREDATI ZAMOLBU ZA PRIJELAZ?

Zamolba se predaje na obrascu  Zamolba za prijelaz na HKS  od 1. do 15. rujna akademske godine u koju ste upisani. 

ŠTO TREBAM PRILOŽITI UZ OBRAZAC?

Uz obrazac je potrebno priložiti: 

 1. potvrdu o statusu redovitog studenta
 2. potvrdu matičnog visokog učilišta da student ispunjava uvjete za redoviti upis u višu godinu studija (samo za studente medicine)
 3. presliku studentske isprave (indeks ili studentska iskaznica)
 4. ovjerenu presliku studijskog programa i izvedbenog plana nastave u vrijeme upisa studija na matičnom visokom učilištu
 5. ovjeren prijepis ocjena položenih ispita na hrvatskom i engleskom jeziku (prijepis ocjena treba sadržavati: ocjenu, datum položenog ispita, ects bodove, vrstu nastave (p/s/v, vrsta vježbi)
 6. dokaz o uplati troškova zamolbe za prijelaz (36,00 eura)

KOME TREBAM PREDATI DOKUMENTACIJU?

Zamolba za prijelaz i sva navedena dokumentacija predaje se putem Službe za studentska pitanja osobno, radnim danom od 9 do 13 sati ili putem e-pošte na: studentska.sluzba@unicath.hr

KADA MOGU OČEKIVATI ODGOVOR NA ZAMOLBU?

Ako ste pravovremeno predali SVU NAVEDENU dokumentaciju, zamolba će biti riješena najkasnije u prvom tjednu početka nastave u zimskom semestru.

ŠTO JE JOŠ VAŽNO ZNATI?

Informacije o prijelazu dostupne su u Pravilniku o studijima i studiranju, članak 98.

Napomena: posebni uvjeti za prijelaz na sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina  razlikuju se od općih uvjeta.

Posebni uvjeti prijelaza na sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina su:

 • prijelaz se ne može odobriti na prvu i završnu godinu studija
 • student treba imati položene sve ispite i zadovoljene druge uvjete za redoviti upis u višu godinu studija na matičnom visokom učilištu, do 15. rujna tekuće akademske godine
 • student treba imati izvršene sve propisane nastavne obveze do trenutka prijelaza, bez ponavljanja godine
 • student treba imati ukupan prosjek ocjena jednak ili veći od 3,5 (pri izračunavanju prosjeka općeg uspjeha na studiju uzimaju se ocjene svih položenih ispita na visokom učilištu s kojega se traži prijelaz, a čiji zbroj se dijeli s broje ukupno položenih predmeta)
 • student u zamolbi treba navesti opravdanost prijelaza
 • student treba imati položenu i/ili priznatu hrvatsku državnu maturu, s položenim obveznim predmetima: Hrvatski jezik, Matematika i Strani jezik (A razina mature) te izborne predmete Biologija, Kemija i Fizika
 • iznimno, prijelaz se može odobriti i studentima koji ne ispunjavanju navedene uvjete ako je uz zahtjev studenta za prijelaz priložena dokumentacija iz koje je vidljivo da se zahtjev za prijelaz temelji na socioekonomskim razlozima ili drugim opravdanim razlozima
 • student kojemu nije odobren prijelaz na studij Medicina ima pravo žalbe prorektoru za nastavu u roku od 15 dana od dana primitka odluke

Posebni uvjeti prijelaza na sveučilišni prijediplomski studij Psihologija su:
–  završena 1. godina studija psihologije na drugom visokom učilištu
– za upis u 2. godinu studija najmanje 50 ECTS bodova koji se priznaju s 1. godine studija, uključujući i položene predmete koji su uvjet za upis u 2. godinu studija
– za upis u 3. godinu studija najmanje 100 ECTS bodova koji se priznaju s 1. i 2. godine studija, uključujući i položene predmete koji su uvjet za upis u 2. i 3. godinu studija
– najmanji težinski prosjek 3,5
– prijeđen prag na testu apstraktnog mišljenja koji je jednak pragu na testu apstraktnog mišljenja za redovni upis u tekućoj akademskoj godini
– prijeđen prag na pristupnom intervjuu koji je jednak pragu na pristupnom intervjuu za redovni upis u tekućoj akademskoj godini
– podmirena naknada troškova zamolbe za prijelaz
– ograničenje prijelaza uzimajući u obzir nastavne, prostorne i druge kapacitete Sveučilišta

Podnošenje zamolbe za prijelaz ne podrazumijeva automatsko odobrenje iste. Zamolba može biti uvažena ili odbijena.

Prijelaz, u slučaju odobrenja zamolbe, moguće je odobriti od 1. godine studija na više (bez obzira na koju godinu studija student traži prijelaz).

Važno: Studenti upisani prijelazom pomiruju upisninu i punu participaciju u troškovima studiranja za svaku godinu studija od upisane godine studija do završetka studija, uključujući i ponavljanje godine studija.

Za dodatna pitanja možete se obratiti na: studentska.sluzba@unicath.hr

Kontakti

Služba za studentska pitanja
e-mail:
studentska.sluzba@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 610

Informacije i upiti za doktorske studije: 
e-mail: doktorskistudiji@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 610

Korisni linkovi

Putem niže priloženih linkova možete saznati više o studijima, načinu natjecanja za upis na visoka učilišta kroz Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta (NISpVU) i Nacionalni informacijski sustav prijava na diplomske studije (NISpDS) i pristupiti ostalim informacijama koje bi Vam mogle biti od koristi u postupku natjecanja za upis na visoko učilište u Republici Hrvatskoj:

https://www.studij.hr

https://www.postani-student.hr

https://diplomski.studij.hr

https://pretinac.gov.hr

https://www.ncvvo.hr

Hrvatsko katoličko sveučilište