Sveučilišni diplomski studiji

Natječaj i uvjeti upisa

Svi studijski programi Hrvatskog katoličkog sveučilišta izvode se temeljem Dopusnica izdanih od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Za upis na sveučilišne diplomske studije  potrebno je zadovoljiti  opće i dodatne uvjete koje možete pročitati u Natječaju za upis u 1. godinu sveučilišnih diplomskih studija u akademskoj godini 2023./2024.

Ako biste imali pitanja, nakon što pročitate Natječaj i uvjete, možete nam pisati na:  studentska.sluzba@unicath.hr

Prijave putem NISpDS kreću 1. srpnja 2023. godine od 10:00 sati, a krajnji rok za prijavu je do 11. rujna 2023. godine do 23:59 sati.

Prijave u kvoti Hrvati izvan Republike Hrvatske dostavljaju se osobno u Službu za studentska pitanja Sveučilišta  ili putem e-pošte na studentska.sluzba@unicath.hr najkasnije do 11. rujna 2023. godine.

NATJEČAJ za upis u 1. godinu sveučilišnih diplomskih studija u akademskoj godini 2023./2024.

Sveučilišni diplomski studij Komunikologija
 
Opći uvjeti
 1. završen preddiplomski/prijediplomski sveučilišni studij komunikologije
 2. u slučaju nepopunjenosti ukupne upisne kvote (uz obavezne dodatne uvjete koji su niže navedeni) mogu kandidirati oni koji su završili:
  • dvopredmetni preddiplomski/prijediplomski sveučilišni studij komunikologije
  • preddiplomski/prijediplomski sveučilišni studij iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti
  • integrirani preddiplomski/prijediplomski i diplomski sveučilišni studij iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti
  • preddiplomski/prijediplomski stručni studij komunikologije
   • pristupnici pod točkom br. 2 mogu se upisati uz obavezne dodatne uvjete (pristupnik je do naznačenog datuma (datum naznačen u Natječaju) dužan dostaviti ovjerene preslike studijskog programa odnosno izvedbenog plana nastave studijskog programa koji je završio u svrhu utvrđivanja dodatnih uvjeta do propisanog roka). Ako se na temelju uvida u dokumente utvrdi da je razlika između studijskih programa:
    • niža od 35 ECTS bodova: pristupnik, ako se upiše, dužan je tijekom studija položiti utvrđene razlikovne predmete
    • viša od 35 ECTS bodova: pristupnik se upućuje na upis u Program razlikovne godine
Dodatni uvjeti
 • dodatne uvjete za pristupnike pod točkom br. 2 utvrđuje Povjerenstvo za provođenje postupka upisa u I. godinu sveučilišnog diplomskog studija Komunikologija

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Komunikologija sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • težinski prosjek ocjena koji mora biti najmanje 3,0 (100%)
  • ukoliko je težinski prosjek ocjena manji od 3,0 moguće je natjecati se za upis uz priloženu molbu i barem dvije preporuke predmetnih nastavnika koje se dostavljaju zaključno s terminom prijave na studij
 • dodatne uvjete za pristupnike pod točkom br. 2 utvrđuje Povjerenstvo za provođenje postupka upisa u I. godinu sveučilišnog diplomskog studija Komunikologija

Upisna kvota predviđa 45 mjesta za EU državljane (40 mjesta s djelomičnom participacijom u troškovima studiranja te 5 mjesta s punom participacijom u troškovima studiranja), 0 mjesta za ne EU državljane, 1 mjesto za pristupnika s pravom prednosti i 1 mjesto za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Više o sveučilišnom diplomskom studiju Komunikologija na:

https://www.unicath.hr/komunikologija/diplomski-studij

KLIKNI na diplomski.studij.hr i postani student komunikologije!

Sveučilišni diplomski studij Povijest
Opći uvjeti 
 1. završen preddiplomski/prijediplomski ​ sveučilišni studij povijesti
 2. završen dvopredmetni preddiplomski/prijediplomski sveučilišni studij povijesti – moguće utvrđivanje dodatnih uvjeta
 3. u slučaju nepopunjenosti ukupne upisne kvote (uz obavezne dodatne uvjete koji su niže navedeni) mogu kandidirati oni koji su završili:
  • preddiplomski/prijediplomski sveučilišni studij iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti
  • integrirani preddiplomski/prijediplomski i diplomski sveučilišni studij iz drugih humanističkih ili društvenih znanosti
   • pristupnici pod točkom br. 3 mogu se upisati uz obavezne dodatne uvjete (pristupnik je do naznačenog datuma (datum naznačen u Natječaju) dužan dostaviti ovjerene preslike studijskog programa odnosno izvedbenog plana nastave studijskog programa koji je završio te dopunske isprave o studiju, odnosno ovjereni prijepis ocjena završenog preddiplomskog studija u svrhu utvrđivanja dodatnih uvjeta do propisanog roka). Ako se na temelju uvida u dokumente utvrdi da je razlika između studijskih programa:
    • niža od 25 ECTS bodova: pristupnik, ako se upiše, dužan je tijekom studija položiti utvrđene razlikovne predmete
    • viša od 25 ECTS bodova: pristupnik se upućuje na upis u Program razlikovne godine.
Dodatni uvjeti
 • dodatne uvjete za pristupnike pod točkom br. 2 i 3. utvrđuje Povjerenstvo za provođenje postupka upisa u I. godinu sveučilišnog diplomskog studija Povijest

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Povijest sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • težinski prosjek ocjena koji mora biti najmanje 3,0 (100%)
  • ukoliko je težinski prosjek ocjena manji od 3,0 moguće je natjecati se za upis uz priloženu molbu i barem dvije preporuke predmetnih nastavnika koje se dostavljaju zaključno s terminom prijave na studij
 • dodatne uvjete za pristupnike pod točkom br. 2 i 3. utvrđuje Povjerenstvo za provođenje postupka upisa u I. godinu sveučilišnog diplomskog studija Povijest

Upisna kvota predviđa 40 mjesta za EU državljane (40 mjesta s djelomičnom participacijom u troškovima studiranja), 1 mjesto za ne EU državljane, 1 mjesto za pristupnika s pravom prednosti i 1 mjesto za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Više o sveučilišnom diplomskom studiju Povijest na:

https://www.unicath.hr/povijest/diplomski-studij

KLIKNI na diplomski.studij.hr i postani student povijesti!

Sveučilišni diplomski studij Povijest (nastavnički)
Opći uvjeti 
 1. završen preddiplomski/prijediplomski sveučilišni studij povijesti
 2. završen dvopredmetni preddiplomski/prijediplomski sveučilišni studij povijesti – moguće utvrđivanje dodatnih uvjeta
 3. u slučaju nepopunjenosti ukupne upisne kvote (uz obavezne dodatne uvjete koji su niže navedeni) mogu kandidirati oni koji su završili:
  • preddiplomski/prijediplomski sveučilišni studij iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti
  • integrirani preddiplomski/prijediplomski i diplomski sveučilišni studij iz drugih humanističkih ili društvenih znanosti
   • pristupnici pod točkom br. 3 mogu se upisati uz obavezne dodatne uvjete (pristupnik je do naznačenog datuma (datum naznačen u Natječaju) dužan dostaviti ovjerene preslike studijskog programa odnosno izvedbenog plana nastave studijskog programa koji je završio te dopunske isprave o studiju, odnosno ovjereni prijepis ocjena završenog preddiplomskog/prijediplomskog studija u svrhu utvrđivanja dodatnih uvjeta do propisanog roka). Ako se na temelju uvida u dokumente utvrdi da je razlika između studijskih programa:
    • niža od 25 ECTS bodova: pristupnik, ako se upiše, dužan je tijekom studija položiti utvrđene razlikovne predmete
    • viša od 25 ECTS bodova: pristupnik se upućuje na upis u Program razlikovne godine.
Dodatni uvjeti
 • dodatne uvjete za pristupnike pod točkom br. 2 i 3. utvrđuje Povjerenstvo za provođenje postupka upisa u I. godinu sveučilišnogdiplomskog studija Povijest

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Povijest (nastavnički) sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • težinski prosjek ocjena koji mora biti najmanje 3,0 (100%)
  • ukoliko je težinski prosjek ocjena manji od 3,0 moguće je natjecati se za upis uz priloženu molbu i barem dvije preporuke predmetnih nastavnika koje se dostavljaju zaključno s terminom prijave na studij
 • dodatne uvjete za pristupnike pod točkom br. 2 i 3. utvrđuje Povjerenstvo za provođenje postupka upisa u I. godinu sveučilišnogdiplomskog studija Povijest

Upisna kvota predviđa 40 mjesta za EU državljane (s djelomičnom participacijom u troškovima studiranja), 1 mjesto za ne EU državljane, 1 mjesto za pristupnika s pravom prednosti i 1 mjesto za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Više o sveučilišnom diplomskom studiju Povijest na:

https://www.unicath.hr/povijest/diplomski-studij

KLIKNI na diplomski.studij.hr i postani student povijesti!

Sveučilišni diplomski studij Povijest (dvopredmetni)
Opći uvjeti 
 1. završen preddiplomski/prijediplomski sveučilišni studij povijesti
 2. završen dvopredmetni preddiplomski/prijediplomski sveučilišni studij povijesti – moguće utvrđivanje dodatnih uvjeta
 3. u slučaju nepopunjenosti ukupne upisne kvote (uz obavezne dodatne uvjete koji su niže navedeni) mogu kandidirati oni koji su završili:
  • preddiplomski/prijediplomski sveučilišni studij iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti
  • integrirani preddiplomski/prijediplomski i diplomski sveučilišni studij iz drugih humanističkih ili društvenih znanosti
   • pristupnici pod točkom br. 3 mogu se upisati uz obavezne dodatne uvjete (pristupnik je do naznačenog datuma (datum naznačen u Natječaju) dužan dostaviti ovjerene preslike studijskog programa odnosno izvedbenog plana nastave studijskog programa koji je završio te dopunske isprave o studiju, odnosno ovjereni prijepis ocjena završenog preddiplomskog/prijediplomskog studija u svrhu utvrđivanja dodatnih uvjeta do propisanog roka). Ako se na temelju uvida u dokumente utvrdi da je razlika između studijskih programa:
    • niža od 25 ECTS bodova: pristupnik, ako se upiše, dužan je tijekom studija položiti utvrđene razlikovne predmete
    • viša od 25 ECTS bodova: pristupnik se upućuje na upis u Program razlikovne godine.
Dodatni uvjeti
 • dodatne uvjete za pristupnike pod točkom br. 2 i 3. utvrđuje Povjerenstvo za provođenje postupka upisa u I. godinu sveučilišnog diplomskog studija Povijest

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Povijest (dvopredmetni) sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • težinski prosjek ocjena koji mora biti najmanje 3,0 (100%)
  • ukoliko je težinski prosjek ocjena manji od 3,0 moguće je natjecati se za upis uz priloženu molbu i barem dvije preporuke predmetnih nastavnika koje se dostavljaju zaključno s terminom prijave na studij
 • dodatne uvjete za pristupnike pod točkom br. 2 i 3. utvrđuje Povjerenstvo za provođenje postupka upisa u I. godinu sveučilišnogdiplomskog studija Povijest

Upisna kvota predviđa 20 mjesta za EU državljane (s djelomičnom participacijom u troškovima studiranja), 1 mjesto za ne EU državljane, 1 mjesto za pristupnika s pravom prednosti i 1 mjesto za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Više o sveučilišnom diplomskom studiju Povijest na:

https://www.unicath.hr/povijest/diplomski-studij

KLIKNI na diplomski.studij.hr i postani student povijesti!

Sveučilišni diplomski studij Psihologija
 
Opći uvjeti 
 1. završen preddiplomski/prijediplomski sveučilišni studij kojim se stječe naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalareus/baccalaurea) psihologije
 2. pristupnici koji preddiplomski/prijediplomski sveučilišni studij psihologije nisu završili na Hrvatskom katoličkom sveučilištu – moguće utvrđivanje dodatnih uvjeta
  • pristupnicima pod točkom br. 2 utvrđuju se dodatni uvjeti (pristupnik je do naznačenog datuma (datum naznačen u Natječaju) dužan dostaviti ovjerene preslike studijskog programa odnosno izvedbenog plana nastave studijskog programa koji je završio te dopunsku ispravu o studiju (original ili ovjerenu presliku) u svrhu utvrđivanja dodatnih uvjeta. Ako se na temelju uvida u dokumente utvrdi da je razlika između studijskih programa:
   • niža od 35 ECTS bodova: pristupnik, ako se upiše, dužan je tijekom studija položiti utvrđene razlikovne predmete
   • viša od 35 ECTS bodova: pristupnik se neće moći ravnopravno natjecati u razredbenom postupku
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu
 • dodatne uvjete za pristupnike pod točkom br. 2 utvrđuje Povjerenstvo za provođenje postupka upisa u I. godinu sveučilišnog diplomskog studija Psihologija

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Psihologija sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • težinski prosjek ocjena koji mora biti najmanje 3,0 (70%)
 • prijeđen prag na dodatnoj provjeri – pristupni intervju (30%)
 • dodatne uvjete za pristupnike pod točkom br. 2 utvrđuje Povjerenstvo za provođenje postupka upisa u I. godinu sveučilišnog diplomskog studija Psihologija

Upisna kvota predviđa 45 mjesta za EU državljane (40 mjesta s djelomičnom participacijom u troškovima studiranja te 5 mjesta s punom participacijom u troškovima studiranja), 1 mjesto za ne EU državljane, 1 mjesto za pristupnika s pravom prednosti i 1 mjesto za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Više o sveučilišnom diplomskom studiju Psihologija na:

https://www.unicath.hr/psihologija/diplomski-studij

KLIKNI na diplomski.studij.hr i postani student psihologije!

Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo - izvanredni studenti
Opći uvjeti 
 1. završen preddiplomski/prijediplomski sveučilišni studij Sestrinstvo
  • pristupnici koji nisu preddiplomski/prijediplomski sveučilišni studij Sestrinstvo završili na Hrvatskom katoličkom sveučilištu dužni su do završetka studija položiti razlikovne predmete i to: Uvod u teologiju, Socijalni nauk Crkve i Uvod u bioetiku
 2. završen preddiplomski/prijediplomski stručni studij Sestrinstvo
  • pristupnici koji su ostvarili pravo upisa dužni su do završetka studija položiti razlikovne predmete – Uvod u teologiju, Socijalni nauk Crkve i Uvod u bioetiku te razlikovne predmete Istraživanje u sestrinstvu i Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja
Dodatni uvjeti
 • razlikovni predmeti

Rang-lista za upis izvanrednih studenata na studij Sestrinstvo sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek ocjena koji mora biti najmanje 3,0 (80%)
  • ukoliko je prosjek ocjena manji od 3,0 moguće je natjecati se za upis uz priloženu molbu i barem dvije preporuke osoba koje su izabrane u znanstveno-nastavno zvanje koje se dostavljaju zaključno s terminom prijave na studij
 • dodatna postignuća – vrednuju se na temelju dostavljenih dokaza sukladno Natječaju

Upisna kvota predviđa 45 mjesta za EU državljane (s punom participacijom u troškovima studiranja) i 1 mjesto za ne EU državljane.

Više o sveučilišnom diplomskom studiju Sestrinstvo na:

https://www.unicath.hr/sestrinstvo/diplomski-studij

KLIKNI na diplomski.studij.hr i postani student sestrinstva!

Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo - redoviti studenti
 
Opći uvjeti 
 1. završen preddiplomski/prijediplomski sveučilišni studij Sestrinstvo
  • pristupnici koji nisu preddiplomski/prijediplomski sveučilišni studij sestrinstvo završili na Hrvatskom katoličkom sveučilištu dužni su do završetka studija položiti razlikovne predmete i to: Uvod u teologiju, Socijalni nauk Crkve i Uvod u bioetiku.
Dodatni uvjeti
 • razlikovni predmeti

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Sestrinstvo sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • težinski prosjek ocjena koji mora biti najmanje 3,5 (90%)
  • ukoliko je težinski prosjek ocjena manji od 3,5 moguće je natjecati se za upis uz priloženu molbu i barem dvije preporuke osoba koje su izabrane u znanstveno-nastavno zvanje koje se dostavljaju zaključno s terminom prijave na studij
 • dodatna postignuća – vrednuju se na temelju dostavljenih dokaza sukladno Natječaju

Upisna kvota predviđa 25 mjesta za EU državljane (s djelomičnom participacijom u troškovima studiranja), 1 mjesto za ne EU državljane, 1 mjesto za pristupnika s pravom prednosti i 1 mjesto za Hrvata izvan Republike Hrvatske.

Više o sveučilišnom diplomskom studiju Sestrinstvo na:

https://www.unicath.hr/sestrinstvo/diplomski-studij

KLIKNI na diplomski.studij.hr i postani student sestrinstva!

Sveučilišni diplomski studij Sociologija
 
Opći uvjeti 
 1. završen preddiplomski/prijediplomski sveučilišni studij sociologije
 2. završen dvopredmetni preddiplomski/prijediplomski sveučilišni studij sociologije – moguće utvrđivanje dodatnih uvjeta
 3. u slučaju nepopunjenosti ukupne upisne kvote (uz obavezne dodatne uvjete koji su niže navedeni) mogu kandidirati oni koji su završili:
  • preddiplomski/prijediplomski sveučilišni ili stručni studij iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti
  • integrirani preddiplomski/prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni studij iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti
   • pristupnici pod točkom br. 3 mogu se upisati uz obavezne dodatne uvjete (pristupnik je do naznačenog datuma (datum naznačen u Natječaju) dužan dostaviti ovjerene preslike studijskog programa odnosno izvedbenog plana nastave studijskog programa koji je završio u svrhu utvrđivanja dodatnih uvjeta do propisanog roka). Ako se na temelju uvida u dokumente utvrdi da je razlika između studijskih programa:
    • niža od 30 ECTS bodova: pristupnik, ako se upiše, dužan je tijekom studija položiti utvrđene razlikovne predmete
    • viša od 30 ECTS bodova: pristupnik se upućuje na upis u Program razlikovne godine
Dodatni uvjeti
 • dodatne uvjete za pristupnike pod točkom br. 2 i 3. utvrđuje Povjerenstvo za provođenje postupka upisa u I. godinu sveučilišnog diplomskog studija Sociologija

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Sociologija sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • težinski prosjek ocjena koji mora biti najmanje 3,0 (100%)
  • ukoliko je težinski prosjek ocjena manji od 3,0 moguće je natjecati se za upis uz priloženu molbu i barem dvije preporuke predmetnih nastavnika koje se dostavljaju zaključno s terminom prijave na studij​
 • dodatne uvjete za pristupnike pod točkom br. 2 i 3. utvrđuje Povjerenstvo za provođenje postupka upisa u I. godinu sveučilišnog diplomskog studija Sociologija

Upisna kvota predviđa 40 mjesta za EU državljane (40 mjesta s djelomičnom participacijom u troškovima studiranja), 1 mjesto za ne EU državljane, 1 mjesto za pristupnika s pravom prednosti i 1 mjesto za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Više o sveučilišnom diplomskom studiju Sociologija na:

https://www.unicath.hr/sociologija/diplomski-studij

KLIKNI na diplomski.studij.hr i postani student sociologije!

Sveučilišni diplomski studij Sociologija (dvopredmetni)
 
Opći uvjeti 
 1. završen preddiplomski/prijediplomski sveučilišni studij sociologije
 2. završen dvopredmetni preddiplomski/prijediplomski sveučilišni studij sociologije – moguće utvrđivanje dodatnih uvjeta
 3. u slučaju nepopunjenosti ukupne upisne kvote (uz obavezne dodatne uvjete koji su niže navedeni) mogu kandidirati oni koji su završili:
  • preddiplomski/prijediplomski sveučilišni ili stručni studij iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti
  • integrirani preddiplomski/prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni studij iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti
   • pristupnici pod točkom br. 3 mogu se upisati uz obavezne dodatne uvjete (pristupnik je do naznačenog datuma (datum naznačen u Natječaju) dužan dostaviti ovjerene preslike studijskog programa odnosno izvedbenog plana nastave studijskog programa koji je završio u svrhu utvrđivanja dodatnih uvjeta do propisanog roka). Ako se na temelju uvida u dokumente utvrdi da je razlika između studijskih programa:
    • niža od 30 ECTS bodova: pristupnik, ako se upiše, dužan je tijekom studija položiti utvrđene razlikovne predmete
    • viša od 30 ECTS bodova: pristupnik se upućuje na upis u Program razlikovne godine
Dodatni uvjeti
 • dodatne uvjete za pristupnike pod točkom br. 2 i 3. utvrđuje Povjerenstvo za provođenje postupka upisa u I. godinu sveučilišnog diplomskog studija Sociologija

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Sociologija sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • težinski prosjek ocjena koji mora biti najmanje 3,0 (100%)
  • ukoliko je težinski prosjek ocjena manji od 3,0 moguće je natjecati se za upis uz priloženu molbu i barem dvije preporuke predmetnih nastavnika koje se dostavljaju zaključno s terminom prijave na studij​
 • dodatne uvjete za pristupnike pod točkom br. 2 i 3. utvrđuje Povjerenstvo za provođenje postupka upisa u I. godinu sveučilišnog diplomskog studija Sociologija

Upisna kvota predviđa 20 mjesta za EU državljane (20 mjesta s djelomičnom participacijom u troškovima studiranja), 1 mjesto za ne EU državljane, 1 mjesto za pristupnika s pravom prednosti i 1 mjesto za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Više o sveučilišnom diplomskom studiju Sociologija na:

https://www.unicath.hr/sociologija/diplomski-studij

KLIKNI na diplomski.studij.hr i postani student sociologije!

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Prijave za upis na studij za pristupnike unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske dostavljaju se od 1. srpnja 2023. godine do 11. rujna 2023. godine do 23:59 sati na e-mail adresu: studentska.sluzba@unicath.hr (skenirani dokumenti) ili putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, Zagreb,  od ponedjeljka do petka u vremenu od 9 do 13 sati.

Pristupnici koji se za upis natječu unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske, prijave za upis podnose na Prijavnom obrascu koji se može preuzeti ovdje ili u Službi za studentska pitanja. Prijave bez traženih dokumenata neće se razmatrati:

 1. diploma o završenom studiju u Republici Hrvatskoj sukladno uvjetima upisa pojedinog studija ili za završen studij izvan Republike Hrvatske Rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu o pokrenutom postupku akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije
 2. potvrda o pripadnosti hrvatskom narodu izdana od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike;
 3. dokaz o državljanstvu pod kojim se pristupnik prijavljuje (ovjerena preslika putovnice ili osobne iskaznice za strane državljane);
 4. potvrda o poznavanju hrvatskog jezika (ako je ima);
 5. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku;
 6. životopis na hrvatskom jeziku
 7. dokaz o uplati adeministrativnog troška prijave upisa

Napomena: dokument na stranom jeziku treba biti preveden i ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača (osim ako je dokument na srpskoj ili bosanskoj latinici).

Upisna kvota predviđa 1 upisno mjesto za svaki redoviti studij (Komunikologija, Povijest, Povijest (nastavnički), Povijest (dvopredmetni), Psihologija, Sestrinstvo (redoviti), Sociologija, Sociologija (nastavnički) i Sociologija (dvopredmetni)).

Više o kvoti za Hrvate izvan Republike Hrvatske:

https://hrvatiizvanrh.gov.hr/

Razredbeni postupak

Prijavite studij u 2 koraka najkasnije do datuma naznačenog u Natječaju do 23:59 sati!

1. KORAK – prijaviti studij putem aplikacije Nacionalni informacijski sustav prijava na diplomske studije prijave kreću od 1. srpnja 2023. godine od 10:00 sati i traju najkasnije do 11. rujna 2023. godine do 23:59 sati!

Pristupnik je dužan prijaviti studij putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS) kojemu se pristupa preko sustava e-Građani.

Rok za prijavu studija putem NISpDS: od 1. srpnja 2023. od 10 sati  do 11. rujna 2023. do 23:59 sati.   

Pazite! Prijava nije dovršena!

2. KORAK – uplatiti  administrativni trošak prijave upisa najkasnije do 11. rujna 2023. godine do 23:59 sati!

Administrativni trošak prijave upisa

 • sveučilišni diplomski studij Komunikologija – 25,00 eura
 • sveučilišni diplomski studij Povijest, Povijest (nastavnički), Povijest (dvopredmetni) – 25,00 eura
 • sveučilišni diplomski studij Psihologija – 25,00 eura
 • sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo (redoviti i izvanredni) – 25,00 eura
 • sveučilišni diplomski studij Sociologija, Sociologija (dvopredmetni) – 25,00 eura

Pristupnici su administrativni trošak prijave upisa dužni podmiriti putem uplatnice (na blagajni Sveučilišta ili na IBAN Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987), koju će zaprimiti na adresu e-pošte koju koriste pri prijavi za upis na studij.

Pristupnik je administrativni trošak prijave upisa dužan podmiriti zasebno za svaki studij za koji se želi natjecati. Ako pristupnik uplati iznos za studij koji nije prijavio ili je prijavio, a nema namjeru daljnjeg natjecanja, Sveučilište nema obvezu povrata uplaćenih sredstava. Svaki pristupnik će putem e-pošte zaprimiti račun s podacima o uplati za studij koji je prijavio putem aplikacije NISpDS, na adresu e-pošte koju je pohranio u aplikaciji NISpDS. U postavkama u aplikaciji NISpDS potrebno je ostaviti pouzdanu adresu e-pošte (npr. gmail ili yahoo) za koju je pristupnik siguran da će na tu e-adresu zaprimiti e-poruku. Za unesenu adresu e-pošte u aplikaciji NISpDS koja nije valjana te za posljedicu ima ne-primitak obavijesti, računa i dr., odgovornost snosi pristupnik. Pristupnik koji ne izvrši uplatu administrativnog troška najkasnije do 11. rujna 2023. do 23:59 sati, gubi pravo daljnjeg natjecanja za upis na studij.

Sve upite vezane uz upise šaljite na: studentska.sluzba@unicath.hr

Pristupnici koji su u skladu s uvjetima natjecanja dužni dostaviti dokumentaciju za utvrđivanje dodatnih uvjeta – dostaviti od 1. srpnja 2023. godine do 11. rujna 2023. godine.

Važno: ako ste se prijavili za upis na sveučilišni diplomski studij Povijest (dvopredmetni) ili sveučilišni diplomski studij Sociologija (dvopredmetni), ne zaboravite se prijaviti u aplikaciji NISpDS i na drugi dvopredmetni studij!  Potrebno je zadovoljiti uvjete upisa na oba studija – odabrati kombinaciju –  kako biste postali naš student! Sretno!

Klikom na naziv studija otvaraju se raspisani koraci s datumima i uputama.

Komunikologija

Važni datumi!

 • najkasnije do 6. rujna 2023. rok za dostavljanje dokumentacije Središnjem prijavnom uredu
 • najkasnije do 11. rujna 2023. rok za prijavu studija kroz aplikaciju NISpDS kojemu se pristupa preko sustava e-Građani
 • najkasnije do 11. rujna 2023. rok za uplatu administrativnog troška prijave upisa
 • najkasnije do 11. rujna 2023. rok za dostavu najmanje dvije preporuke predmetnih nastavnika, ukoliko je težinski prosjek manji od 3,0
 • najkasnije do 11. rujna 2023. rok za dostavljanje dokumentacije za utvrđivanje dodatnih uvjeta
 • najkasnije do 11. rujna 2023. rok za dostavljanje dokumentacije za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

Zahtjev za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

 • objavljivanje rang-liste – privremena i konačna rang-lista bit će objavljena u aplikaciji NISpDS

RANG-LISTA KVOTA HRVATI IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE – SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ KOMUNIKOLOGIJA

U roku 24 sata nakon objave privremene rang-liste u sustavu NISpDS:

 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (privremene rang-liste) – podnosi se osobno nadležnom Povjerenstvu za provođenje postupka upisa u 1. godinu diplomskog sveučilišnog studija u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta u roku 24 sata od objave privremene rang-liste u aplikaciji NISpDS

 

Povijest, Povijest (nastavnički), Povijest (dvopredmetni)

Važni datumi!

 • najkasnije do 6. rujna 2023. rok za dostavljanje dokumentacije Središnjem prijavnom uredu
 • najkasnije do 11. rujna 2023. rok za prijavu studija kroz aplikaciju NISpDS kojemu se pristupa preko sustava e-Građani
 • najkasnije do 11. rujna 2023. rok za uplatu administrativnog troška prijave upisa
 • najkasnije do 11. rujna 2023. rok za dostavu najmanje dvije preporuke predmetnih nastavnika, ukoliko je težinski prosjek manji od 3,0
 • najkasnije do 11. rujna 2023. rok za dostavljanje dokumentacije za utvrđivanje dodatnih uvjeta
 • najkasnije do 11. rujna 2023. rok za dostavljanje dokumentacije za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

Zahtjev za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

 • objavljivanje rang-liste – privremena i konačna rang-lista bit će objavljena u aplikaciji NISpDS

RANG-LISTA KVOTA HRVATI IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE – SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ POVIJEST

 • U roku 24 sata nakon objave privremene rang-liste u sustavu NISpDS:
  • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (privremene rang-liste) – podnosi se osobno nadležnom Povjerenstvu za provođenje postupka upisa u 1. godinu sveučilišnog diplomskog studija u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta u roku 24 sata od objave privremene rang-liste u aplikaciji NISpDS

Psihologija

Važni datumi!

 • najkasnije do 6. rujna 2023. rok za dostavljanje dokumentacije Središnjem prijavnom uredu
 • najkasnije do 11. rujna 2023. rok za prijavu studija kroz aplikaciju NISpDS kojemu se pristupa preko sustava e-Građani
 • najkasnije do 11. rujna 2023. rok za uplatu administrativnog troška prijave upisa
 • najkasnije do 11. rujna 2023. rok za dostavljanje dokumentacije za utvrđivanje dodatnih uvjeta
 • najkasnije do 11. rujna 2023. rok za dostavljanje dokumentacije za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

Zahtjev za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

 •  12. rujna i 13. rujna 2023.  –  pristupni intervju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu (detaljan raspored objavit ćemo nakon isteka roka prijava)

Raspored pristupni intervju sveučilišni diplomski studij Psihologija – pogledajte niže na poveznici – NAKNADNO

RASPORED PRISTUPNI INTERVJU DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ PSIHOLOGIJA – KLIKNI!

 • objavljivanje rezultata dodatnih provjera – rezultati će biti objavljeni u aplikaciji NISpDS

RANG-LISTA KVOTA HRVATI IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE – SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ PSIHOLOGIJA

U roku 24 sata nakon objave rezultata:

 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (dodatne provjere) – podnosi se osobno nadležnom Povjerenstvu za provođenje postupka upisa u 1. godinu sveučilišnog diplomskog studija u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta u roku 24 sata od objave rezultata dodatne provjere u aplikaciji NISpDS

Sestrinstvo

Važni datumi!

  • najkasnije do 6. rujna 2023. rok za dostavljanje dokumentacije Središnjem prijavnom uredu
  • najkasnije do 11. rujna 2023. rok za prijavu studija kroz aplikaciju NISpDS kojemu se pristupa preko sustava e-Građani
  • najkasnije do 11. rujna 2023. rok za uplatu administrativnog troška prijave upisa
  • najkasnije do 11. rujna 2023. rok za dostavu najmanje dvije preporuke predmetnih nastavnika, ukoliko je težinski prosjek ocjena manji od 3,5 (redoviti)/prosjek ocjena manji od 3,0 (izvanredni)
  • najkasnije do 11. rujna 2023. rok za dostavljanje dokumentacije za utvrđivanje dodatnih postignuća mailom na studentska.sluzba@unicath.hr
  • najkasnije do 11. rujna 2023. rok za dostavljanje dokumentacije za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

  Zahtjev za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

  • objavljivanje rang-liste – privremena i konačna rang-lista bit će objavljena u aplikaciji NISpDS

  RANG-LISTA KVOTA HRVATI IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE – SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVO REDOVITI

  U roku 24 sata nakon objave privremene rang-liste u sustavu NISpDS:

  • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (privremene rang-liste) – podnosi se osobno nadležnom Povjerenstvu za provođenje postupka upisa u 1. godinu sveučilišnog diplomskog studija u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta u roku 24 sata od objave privremene rang-liste u aplikaciji NISpDS

Sociologija, Sociologija (dvopredmetni)

Važni datumi!

 • najkasnije do 6. rujna 2023. rok za dostavljanje dokumentacije Središnjem prijavnom uredu
 • najkasnije do 11. rujna 2023. rok za prijavu studija kroz aplikaciju NISpDS kojemu se pristupa preko sustava e-Građani
 • najkasnije do 11. rujna 2023. rok za uplatu administrativnog troška prijave upisa
 • najkasnije do 11. rujna 2023. rok za dostavu najmanje dvije preporuke predmetnih nastavnika, ukoliko je težinski prosjek manji od 3,0
 • najkasnije do 11. rujna 2023. rok za dostavljanje dokumentacije za utvrđivanje dodatnih uvjeta
 • najkasnije do 11. rujna 2023. rok za dostavljanje dokumentacije za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

Zahtjev za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

  • objavljivanje rang-liste – privremena i konačna rang-lista bit će objavljena u aplikaciji NISpDS

RANG-LISTA KVOTA HRVATI IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE – SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SOCIOLOGIJA

  • U roku 24 sata nakon objave privremene rang-liste u sustavu NISpDS:
   • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (privremene rang-liste) – podnosi se osobno nadležnom Povjerenstvu za provođenje postupka upisa u 1. godinu sveučilišnog diplomskog studija u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta u roku 24 sata od objave privremene rang-liste u aplikaciji NISpDS

Upisi će biti 2. i 3. listopada 2023. godine na daljinu! Molimo pripremite dokumente (pdf./jpg.) koji će Vam biti potrebni prilikom pristupanja upisu!

Pristupnik koji ne pristupi upisima prema navedenom rasporedu, gubi pravo upisa.

Pristupnici koji nisu u mogućnosti sami pristupiti upisu, mogu za upis putem punomoći ovlastiti i drugu osobu. Punomoć za upis mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, a nositelj punomoći mora biti punoljetna osoba.
Sastavni dio upisnog postupka je i potpisivanje ugovora između pristupnika – budućeg studenta i Hrvatskog katoličkog sveučilišta. U skladu s time, svi pristupnici koji u trenutku upisa na Hrvatsko katoličko sveučilište nisu punoljetni, upisu moraju pristupiti u pratnji jednog od roditelja ili zakonskog skrbnika.

Prilikom upisa potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • 1 fotografiju (4 cm x 6 cm) 
 • dokaz o uplati troškova upisa
  • pristupnici redoviti studenti od 1. do 40. mjesta u iznosu od 110,00 eura
  • pristupnici redoviti studenti od 41. do 50. mjesta i izvanredni studenti u iznosu od 50,00 eura
  • dokaz o uplati pune participacije u troškovima studiranja  (barem 1. rata) – pristupnici redoviti studenti od 41. do 45. mjesta i izvanredni studenti 
   Pristupnici koji se upisuju uz plaćanje pune participacije u troškovima studiranja (svi izvanredni studenti i pristupnici redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis na željeni studij Sveučilišta zauzeli mjesto od 41. do 45., a nisu pristupnici s pravom prednosti pri upisu), prilikom upisa dužni su priložiti i dokaz o uplati pune participacije u troškovima studiranja (barem 1. ratu). Više o iznosu u rubrici Troškovi studiranja/Redoviti studenti od 41. mjesta nadalje ili Troškovi studiranja/Izvanredni studenti
  • dokaz o uplati razlikovnih predmeta (sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo) u iznosu 135,00 eura
  • dokaz o uplati razlikovnih predmeta (sveučilišni diplomski studij Komunikologija, Povijest, Psihologija, Sociologija) u iznosu 25,00 eura/1 ECTS

  Troškovi studiranja uplaćuju se na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika; opis plaćanja: Troškovi studiranja – naziv studija koji upisuju.

Troškovi studiranja

Troškovi studiranja redovnih i izvanrednih studenata

Troškovi redovito upisanih studenata na Hrvatskom katoličkom sveučilištu financiraju se iz Državnog proračuna RH, Osnivača – Zagrebačke nadbiskupije, donatora, ostalih izvora i participacije studenata u troškovima studiranja (puna ili djelomična participacija) sukladno Odluci o uvjetima upisa, objavljenog Natječaja te Odluke o visini participacije studenata u troškovima studiranja. Studenti pri upisu na studij potpisuju ugovor o načinu studiranja i Izjavu o participiranju u troškovima studiranja.

Trošak izvanrednog studija studenti snose sami iz vlastitih ili drugih sredstava ili participiraju u troškovima studiranja sukladno odluci Senata o visini participacije studenata u troškovima studiranja koju snose izvanredni studenti. Izvanredni studenti pri upisu na studij potpisuju ugovor o načinu studiranja i izjavu o participiranju u troškovima studiranja.

Mogućnost kreditiranja studenata: POSEBNA PONUDA PBZ namijenjena je plaćanju školarine, ovisno o smjeru/studiju ili troškovima studiranja (smještaj, prehrana, prijevoz i sl.). PBZ Educa kredit može se realizirati bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva.

Više informacija o troškovima studiranja možete pronaći ovdje:

Redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis ostvarili plasman od 1. do 40. mjesta plaćaju djelomičnu participaciju u troškovima studiranja prema linearnom modelu.

 • pri upisu u I. godinu sveučilišnog diplomskog studija studenti plaćaju samo troškove upisa
 • pri upisu u II. godinu studija sveučilišnog diplomskog studija studenti plaćaju troškove upisa te djelomičnu participaciju u troškovima studiranja koja ovisi o akademskom uspjehu u prošloj akademskoj godini. Djelomična participacija kreće se od 0,00 eura (za 10% najboljih studenta na godini) do otprilike 1.360,00 eura za studente na posljednjem mjestu rang-liste
 • pri ponovnom upisu iste godine studija, studenti plaćaju prema broju ECTS bodova koje su stekli prethodne godine studija te troškove upisa.Za studente koji redovito upisuju višu godinu studija, a slabijeg su socioekonomskog statusa ili dolaze iz sustava alternativne skrbi ili iz mnogobrojnih obitelji te sukladno utvrđenim drugim kriterijima, Sveučilište može podmiriti iznos djelomične participacije u troškovima studiranja.

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Ponuda POSEBNA PONUDA PBZ namijenjena plaćanju školarine, ovisno o smjeru/studiju ili troškovima studiranja (smještaj, prehrana, prijevoz i sl.).

Letak participacija za redovite studente

 

Redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis ostvarili plasman od 41.  mjesta na više  plaćaju puni iznos participacije u troškovima studiranja.

Pri upisu svake godine studija studenti plaćaju troškove upisa te iznos pune participacije u troškovima studiranja.

Punu participaciju u troškovima studiranja za svaku godinu studija studenti mogu platiti odjednom ili u ratama.

a)      Jednokratno –prilikom upisa u svaku godinu studija.

b)      Obročno 

Redoviti studenti koji plaćaju iznos pune participacije u troškovima studiranja, a rangirani su unutar 10% najboljih studenata na svojoj studijskoj godini mogu biti oslobođeni plaćanja troškova pune participacije u cijelosti za tekuću akademsku godinu.

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Ponuda POSEBNA PONUDA PBZ  namijenjena plaćanju školarine, ovisno o smjeru/studiju ili troškovima studiranja (smještaj, prehrana, prijevoz i sl.).

Letak participacija za redovite studente

 

Izvanredni studenti sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstvo pri upisu svake godine studija plaćaju troškove upisa te punu participaciju u troškovima studiranja za svaku godinu studija.

Punu participaciju u troškovima studiranja za svaku godinu studija studenti mogu platiti:

a)      Jednokratno –  prilikom upisa u svaku godinu studija

b)      Obročno 

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Ponuda POSEBNA PONUDA PBZ  namijenjena plaćanju školarine, ovisno o smjeru/studiju ili troškovima studiranja (smještaj, prehrana, prijevoz i sl.).

Letak participacija za izvanredne studente

Ovisno o potrebama i dinamici studiranja moguće je da studenti uz plaćanje upisa u godinu studija, participacije ili plaćanja troškova studiranja budu obveznici plaćanja neke od studentskih naknada.

Odluka o visini troškova i naknada

Letak participacija za redovite studente

Letak participacija za izvanredne studente

Niste pronašli sve informacije koje ste tražili?

Obratite nam se osobno u Službi za studentska pitanja na adresi Sveučilišta, Ilica 242, Zagreb

ili telefonom na broj 01/3706-610

ili pošaljite svoj upit na e-mail adresu studentska.sluzba@unicath.hr

Kontakt

e-mail:
studentska.sluzba@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 610

Korisni linkovi

Putem niže priloženih linkova možete saznati više o studijima, načinu natjecanja za upis na visoka učilišta kroz Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta (NISpVU) i Nacionalni informacijski sustav prijava na diplomske studije (NISpDS) i pristupiti ostalim informacijama koje bi Vam mogle biti od koristi u postupku natjecanja za upis na visoko učilište u Republici Hrvatskoj:

https://www.studij.hr

https://www.postani-student.hr

https://diplomski.studij.hr

https://pretinac.gov.hr

https://www.ncvvo.hr