Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

“Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća”

Hrvatska zaklada za znanost objavila je natječaj “Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća”.

Ukratko o natječaju:

– Projekt prijavljuju javna sveučilišta, javni znanstveni instituti u Republici Hrvatskoj te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi u Ministarstvu znanosti i obrazovanja

Gostujući istraživač treba zadovoljiti sljedeće uvjete:

– Aktivan istraživač s priznatim rezultatima na međunarodnoj razini; mora zadovoljavati uvjete za prijavu na natječaj ERC programa te mora biti u stalnom radnom odnosu u instituciji iz koje prijavljuje projekt.

Datum raspisivanja natječaja: 29. ožujka 2017.

Rok za prijavu: 2. svibnja 2017. do 13:00

Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.

Ukupan proračun programa: 1.000.000,00 kuna.

Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi mjesečno 2.000,00 eura neto (u kunskoj protuvrijednosti) za smještaj i hranu. Osim toga HRZZ će pokrit također i trošak prijevoza do mjesta institucije domaćina.

Trajanje financiranja posjeta: od 3 do 4 mjeseca.

Okvirni kraj vrednovanja: lipanj 2017. godine.

Prijava na natječaj odvijat će se putem e-pošte programa ercpotpora@hrzz.hr.

 

Više na stranicama HRZZ-a.