Novosti

[REZULTATI STUDIJE 1]
Poštovani roditelji, donosimo vam prikaz jednog dijela rezultata istraživanja kojeg smo provodili od veljače do svibnja 2021. godine. Djeca koja su sudjelovala u intervjuima ili grupnim razgovorima su tijekom tjedan dana ispunjavala i dnevnik o korištenju digitalnih uređaja – „Moj dnevnik medija‟. Dnevnik je samostalno ili uz pomoć roditelja ispunilo 60 djece, 34 djevojčice i 26 dječaka u dobi od 4 do 15 godina. „Moj dnevnik medija‟ je osmišljen tako da djeca mogu zapisati svoje aktivnosti na digitalnim uređajima svaki dan tijekom jednog tjedna. U dnevnik su mogli zapisati i koje su digitalne uređaje koristili (npr. pametni telefon, računalo), u kojem dijelu dana,...

Više >

[SUDJELOVANJE NA EADP SUMMER TOUR 2021 ] 
Dio rezultata našeg istraživanja (Studija 1) provedenog tijekom proteklih mjeseci intervjuima i fokus grupama s djecom u dobi od 4 do 14 godina i njihovim roditeljima predstavili smo na međunarodnoj konferenciji. Članovi istraživačke grupe: Marina Kotrla Topić, Sara Jelovčić, Marina Merkaš, Katarina Perić, Luka Štefanić, Vanesa Varga i Ana Žulec pripremili su izlaganje pod nazivom „Parents’ and children’s perspective on rules for digital technology use in the family‟ za konferenciju EADP Summer Tour 2021 (https://www.uis.no/en/eadp-2021) koju organizira European Association of Developmental Psychology (EADP). Konferencija se održala 3., 10. i 17. rujna 2021. godine na...

Više >

[EDUKACIJA]
U periodu između 5. i 9. srpnja 2021., doktorandica na našem projektu Ana Žulec, pohađala je ljetnu školu na Utrecht Summer School (https://utrechtsummerschool.nl/) pod nazivom Introduction to Structural Eqation Modeling using Mplus. Predavanja tijekom ljetne škole bila su usmjerena prema teorijskim objašnjenjima strukturalnog modeliranja, faktorske i regresijske analize te strukturalnog modeliranja u longitudinalnim studijama, dok su vježbe bile usmjerene na praktičnu primjenu stečenih znanja u Mplus programu. Ovim usavršavanjem u naš istraživački tim su donesena nova znanja i vještine koje će biti korisne za buduća istraživanja unutar našeg projekta! [EDUCATION]...

Više >

[OBJAVLJEN RAD U ZNANSTVENOM ČASOPISU]
Drago nam je obavijestiti Vas kako je rad članica istraživačke grupe Marine Kotrle Topić, Vanese Varga i Sare Jelovčić pod naslovom „Digital technology use during COVID-19 pandemic and its relations to sleep quality and life satisfaction in children and parents“ objavljen u tematskom broju „Psihosocijalni aspekti pandemije COVID 19“ znanstvenog časopisa Društvena istraživanja (br. 2/2021). Cilj je ovoga istraživanja bio ispitati obilježja korištenja digitalne tehnologije (DT), kvalitete spavanja (KS) i zadovoljstva životom (ZŽ) te korelacije između ovih varijabli kod djece i roditelja tijekom restriktivnih mjera u Hrvatskoj, odnosno između 15. ožujka i 18. svibnja 2020....

Više >

KONTAKT

E-mail: decide@unicath.hr

Pratite nas na društvenim mrežama:

Sponzori: