Novosti

[Sudjelovanje na ERFCON-u]
Naša suradnica na projektu Matea Bodrožić Selak sudjelovala je na 10. međunarodno-znanstvenom skupu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu (ERFCON) koji se održao od 5. do 7. svibnja u Zagrebu. Na konferenciji je usmeno izložila dio rezultata longitudinalne studije (S2) u radu „Roditeljska permisivnost, emocionalna regulacija, korištenje mobitela i ometanje tehnologijom u odnosu roditelj-dijete“ (autori: Matea Bodrožić Selak, Marina Merkaš, Vanesa Varga, Ana Žulec, Katarina Perić Pavišić, Marina Kotrla Topić, Sara Jelovčić, Marija Rusan, Leina Radusinović). Rezultati koji su prikazani, a temeljeni su na odgovorima 284 roditelja adolescenata, pokazuju da su...

Više >

VAŽNO!
Dopodne je članica naše grupe dr. sc. Vanesa Varga na Hrvatskom katoličkom sveučilištu pred Povjerenstvom, sveučilišnim nastavnicima i studentima uspješno održala nastupno predavanje na temu “Navike i motivi korištenja pametnog telefona kod djece” u sklopu izbora u naslovno zvanje docentice. Čestitamo! Popodne je članica naše grupe Ana Žulec, mag. psych. uspješno branila temu svog doktorskog rada “Korištenje Instagrama i zadovoljstvo izgledom kod adolescenata”. Ana je doktorandica na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju iz psihologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Doktorski rad izrađuje pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Tamare Martinac...

Više >

[SUKOBI IZMEĐU RODITELJA I DJECE ZBOG DJEČJEG KORIŠTENJA MOBITELA] 
Donosimo vam dio rezultata našeg longitudinalnog istraživanja kojeg smo provodili u osnovnim školama s djecom (N = 221) i njihovim roditeljima početkom ove godine (Studija 2, 2. val). Jedno od istraživačkih pitanja na koje želimo odgovoriti odnosi se i na učestalost prepirki između djece i roditelja oko djetetovog korištenja mobitela.  Rezultati prikupljeni primjenom nove skale za mjerenje prepirki djece i roditelja oko dječjeg korištenja mobitela koju smo osmisli, pokazali su da se djeca s roditeljima najčešće prepiru oko vremena korištenja mobitela, točnije oko toga koliko dugo općenito koriste mobitel, koliko koriste mobitel u odnosu na druge obaveze i u koje doba...

Više >

[RAD PRIHVAĆEN ZA OBJAVU U ZNANSTVENOM ČASOPISU]
Znanstveni rad naših suradnica na projektu Marine Kotrle Topić, Katarine Perić Pavišić i Marine Merkaš pod nazivom „A qualitative analysis of parental mediation of children’s digital technology use in Croatia“ prihvaćen je za objavljivanje. U radu se istražuje percepcija djece i roditelja o strategijama roditeljskog posredovanja u korištenju digitalne tehnologije kod djece. Rezultati iz fokus grupa s roditeljima i djecom pokazali su da djeca često ne prepoznaju jasna pravila o korištenju digitalne tehnologije. Aktivnu medijaciju djeca doživljavaju kao zajedničko korištenje, dok roditelji obično ističu posljedice korištenja digitalne tehnologije i balansiranje s drugim...

Više >

KONTAKT

E-mail: decide@unicath.hr

Pratite nas na društvenim mrežama:

Sponzori:

Hrvatsko katoličko sveučilište