Marina Kotrla Topić

Marina Kotrla Topić je članica istraživačke grupe D.E.C.I.D.E.

Viša znanstvena suradnica je u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar (Institut Pilar) i docentica na fakultetu za Dentalnu medicinu i zdravstvo, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Doktorirala je 2012. godine na Sveučilištu u Zagrebu.

Njeni istraživački interesi uključuju rani kognitivni razvoj, istraživanje upotrebe digitalnih medija kod djece u ranom i srednjem djetinjstvu te istraživanje čitanja sa zaslona digitalnih uređaja.

Osim u metodologiji anketnih istraživanja, bogato iskustvo ima i u provođenju kvalitativnih istraživanja.

Bila je članica Upravnog odbora COST akcije „IS1410: The digital literacy and multimodal practices of young children (DigiLitEY)“ te COST akcije „IS1404: Evolution of reading in the age of digitalization (E-READ)“. Bila je voditeljica je projekta „Povezanost upotrebe digitalnih medija i obiteljskog literarnog okruženja s jezičnim vještinama djece predškolske dobi“ (DIGILIT), financiranog od Instituta Pilar. Bila je voditeljica hrvatske dionice istraživanja „Young children (0-8) and digital technology“ (European Commission, Joint Research Centre, Institute for the Protection and Security of the Citizen, 2015-2017). Bila je članica istraživačkog tima na projektima „Osobine ličnosti i prirodni jezik“ (2004-2006) te „Osobine ličnosti, prirodni jezik i kognitivni razvoj“ (2007-2011). Članica je uredništva „Education and Technologies Journal“. Trenutno je suradnica na projektu „Dobrobit djeteta u kontekstu obitelji (CHILD-WELL)“ financiranog od Hrvatske zaklade za znanost.

Voditeljica je hrvatske dionice međunarodnog istraživanja „KiDiCoTi: a new study on kids’ digital lives during COVID-19 lock-down“, pod koordinacijom Joint Research Centre.

Članica je International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD), European Association for Developmental Psychology (EADP), Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog psihološkog društva.

Urednica je pet zbornika radova, a samostalno ili u koautorstvu objavila je 16 znanstvenih radova te četiri poglavlja u knjigama.

Na međunarodnim skupovima sudjelovala je s 30 izlaganja, a na domaćim znanstveno-stručnim skupovima s dva izlaganja. Bila je članica programsko-organizacijskih odbora četiriju znanstveno-stručnih skupova, od toga dva međunarodna.

Znanstveni radovi
KONTAKT

E-mail: decide@unicath.hr

Pratite nas na društvenim mrežama:

Sponzori:

Hrvatsko katoličko sveučilište