Marina Kotrla Topić

Dr. sc. Marina Kotrla Topić je viša je znanstvena suradnica u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Doktorirala je 2012. godine na Sveučilištu u Zagrebu. Njeni istraživački interesi uključuju rani kognitivni razvoj, istraživanje upotrebe digitalnih medija kod djece u ranom i srednjem djetinjstvu te istraživanje čitanja sa zaslona digitalnih uređaja. Osim u metodologiji anketnih istraživanja, bogato iskustvo ima i u provođenju kvalitativnih istraživanja. Bila je članica Upravnog odbora COST akcije „IS1410: The digital literacy and multimodal practices of young children (DigiLitEY)“ te COST akcije „IS1404: Evolution of reading in the age of digitalization (E-READ)“. Bila je voditeljica je projekta „Povezanost upotrebe digitalnih medija i obiteljskog literarnog okruženja s jezičnim vještinama djece predškolske dobi“ (DIGILIT), financiranog od Instituta Pilar te voditeljica hrvatske dionice istraživanja „Young children (0-8) and digital technology“ (European Commission, Joint Research Centre, Institute for the Protection and Security of the Citizen, kao i hrvatske dionice međunarodnog projekta KiDiCoTi: a new study on kids’ digital lives during COVID-19 lock-down”, pod vodstvom Joint Research Centera. Bila je članica istraživačkog tima na projektima „Osobine ličnosti i prirodni jezik“ te „Osobine ličnosti, prirodni jezik i kognitivni razvoj“, financiranima od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te suradnica na Erasmus+ projektu “ProWell – Protecting the mental well-being of our children during and after public health emergencies – digital training for teachers and educators”.

Članica je uredništva „Education and Technologies Journal“ iz Bugarske. Trenutno je suradnica na projektima „Digitalna tehnologija u obitelji: obrasci ponašanja i učinci na razvoj djece (D.E.C.I.D.E.)“ te „Dobrobit djeteta u kontekstu obitelji (CHILD-WELL)“ financiranim od Hrvatske zaklade za znanost. Voditeljica je projekta DigiLitA – Utjecaj okoline na razvoj djeteta: povezanost upotrebe digitalne tehnologije, obiteljskog literarnog okruženja te fizičke aktivnosti s dobrobiti djeteta u ranoj školskoj dobi. Riječ je je znanstveno-istraživačkom projektu Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, kojeg financira Europska unija – NextGeneration EU. Članica je International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD), European Association for Developmental Psychology (EADP), Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog psihološkog društva.

Urednica je pet zbornika radova, a samostalno ili u koautorstvu objavila je 36 znanstvenih radova, tri poglavlja u knjigama te jednu znanstvenu knjigu. Na međunarodnim skupovima sudjelovala je s 79 izlaganja, a na domaćim znanstveno-stručnim skupovima s tri izlaganja. Bila je članica programsko-organizacijskih odbora četiriju znanstveno-stručnih skupova, od toga dva međunarodna.

Znanstveni radovi
KONTAKT

E-mail: decide@unicath.hr

Pratite nas na društvenim mrežama:

Sponzori:

Hrvatsko katoličko sveučilište