O projektu

„Digitalna tehnologija u obitelji: obrasci ponašanja i učinci na razvoj djece‟ (D.E.C.I.D.E.) je uspostavno istraživački projekt kojeg financiraju Hrvatska zaklada za znanost (UIP-2019-04-7547) i Hrvatsko katoličko sveučilište. Voditeljica projekta je izv. prof. dr. sc. Marina Merkaš.

Provedba projekta započela je 1. siječnja 2020. godine i trajat će do 31. prosinca 2024. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.395.550,00 HRK, a projektom je planirano zapošljavanje doktoranda i poslijedoktoranda.

Ciljevi projekta su uspostavljanje istraživačke grupe i provjera novo postavljenog teorijskog modela o diferencijalnoj osjetljivosti djece, roditelja i obitelji na učinke digitalne tehnologije (DT) i ometanja tehnologijom (OT), kao i postojanje izravnih i neizravnih procesa djelovanja DT i OT na razvoj i dobrobit djece.

U sklopu projekta koristit će se kvalitativna i kvantitativna metodologija, odnosno provest će se četiri istraživačke studije s djecom od 0 do 13 godina i njihovim roditeljima. Ovim studijima želi se ispitati: motivacija, navike i okolnosti korištenja DT te OT u roditelja, djece i obitelji, povezanost korištenja DT te OT u djece, roditelja i obitelji s razvojem i dobrobiti djece i OT tijekom interakcija roditelj-dijete te učinke OT na ponašanje djece.

Tijekom istraživačkih radionica na projektu surađivat ćemo s međunarodno priznatom i uglednom profesoricom Patti M. Valkenburg sa Sveučilišta u Amsterdamu (Nizozemska), profesoricom Sarah M. Coyne sa Sveučilišta Brigham Young (Utah, Sjedinjene Američke Države) i profesoricom Jenny Radesky s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Michiganu (Michigan, Sjedinjene Američke Države).

Projektom je planirana objava znanstvenih radova, sudjelovanje na skupovima, stručna usavršavanja, istraživačke radionice, kao i održavanje festivala za djecu i obitelji u petoj godini projekta.

Spoznaje projekta planiraju se diseminirati i u vidu smjernica za što kvalitetnije i bolje praktično djelovanje i život u digitalnom okruženju različitim skupinama – djeci, roditeljima, učiteljima, stručnjacima u praksi i kreatorima obrazovne, socijalne i obiteljske politike.

Nadamo se da će spoznaje projekt poslužit kao znanstveni temelji praktičnih intervencija i programa usmjerenih optimalnom i pozitivnom korištenju DT u djece, roditelja i obitelji, jer se tim putem vrlo vjerojatno može djelovati na proksimalne procese ljudskog razvoja.

.

KONTAKT

E-mail: decide@unicath.hr

Pratite nas na društvenim mrežama:

Sponzori:

Hrvatsko katoličko sveučilište