Vanesa Varga

Vanesa Varga je u naslovno zvanje docentice u znanstvenom polju informacijske i komunikacijske znanosti birana je 18. travnja 2023. godine na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Nastupno predavanje pod nazivom „Navike i motivi korištenja pametnih telefona kod adolescenata” održala je na Hrvatskom katoličkom sveučilištu 2023. godine. Poslijediplomski doktorski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završila je 2020. godine te stekla akademski naziv doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacije znanosti. Stekla je akademski naziv magistre edukacije kroatologije 2012. godine na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (danas Fakultet hrvatskih studija). Iste je godine stekla akademski naziv magistra komunikologije. Akademski naziv magistra muzeologije i upravljanja baštinom stekla je 2013. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nastavu je držala ili drži na Odsjeku za komunikologiju Fakuleta hrvatskih studija (Društveni mediji, Začetnici komunikologije i njihova djela Sociološki aspekti masovne komunikacije, Pravni aspekti masovne komunikacije, Koncepti i teorije istraživanja medijskih utjecaja), na Odjelu za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Komunikacijske i prezentacijske vještine), na Odjelu za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Vizualna komunikacija, Internetski aktivizam) te na Grafičkom fakultetu u Zagrebu (Komunikologija, Poslovna komunikologija, Komunikologija grafičkog dizajna, Vizualne komunikacije i Medijska komunikacija).

Bila je zaposlena od 2021. do 2023. kao poslijedoktorand (danas viši asistent) na projektu Hrvatske zaklade za znanost (UIP-2019-04-7545) „Digitalna tehnologija u obitelji: obrasci ponašanja i učinci na razvoj djece”. Do sada je samostalno ili kao koautor izlagala na devetnaest konferencija s međunradonom recenzijom (UK, Grčka, SAD, i dr.) te na dvije konferencije s domaćom recenzijom. Objavila je 18 radova u znanstvenim časopisima i zbornicima skupova te jedno poglavlje u knjizi. Dobitnica je nagrade na najbolji rad mladog autora (Best Young Researcher Paper, 2023) časopisa Primenjena psihologija Filozofskog fakulteta u Novom Sadu za rad The children’s motivation for digital technology use: parents and children’s perspective (autori: Varga, Vanesa i Kotrla Topić, Marina).

Godine 2023. bila je voditeljica jednogodišnjeg znanstvenog projekta Hrvatskog katoličkog sveučilišta „Sreća nije u stvarima: uloga medija, roditelja i vršnjaka u oblikovanju materijalizma kod djece“ (HKS-2023). Također, tijekom 2023. godine bila je voditeljica projekta „Obiteljski i individualni plan korištenja medija: interaktivno savjetodavno web mjesto“ financiranog od strane Agencije za elektroničke medije. Do sada je u svom znanstvenom radu primjenivala metode intervjua, fokus grupa, anketa, dnevničkih studija i opažanja. Njeni interesi uključuju učinke medija.

Znanstveni radovi
KONTAKT

E-mail: decide@unicath.hr

Pratite nas na društvenim mrežama:

Sponzori:

Hrvatsko katoličko sveučilište