Vanesa Varga

Vanesa Varga članica je istraživačke grupe D.E.C.I.D.E.

Doktorirala je 2020. godine na poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorska disertacija nosi naziv „Uloga društvenih medija u promociji prava i zaštite životinja“.Stekla je akademski naziv magistre edukacije kroatologije 2012. godine, čime je stekla i pedagoške kompetencije. Akademski naziv magistre komunikologije stekla je 2012. godine obranom diplomskog rada pod nazivom „Obitelj na internetu: identitet, komunikacija, imidž, komercijalizacija“. Akademski naziv magistre muzeologije i upravljanja baštinom stekla je 2013. godine.

Sudjelovala je na nekoliko međunarodnih i domaćih skupova.

Objavila je nekoliko radova u domaćim časopisima. Autorica je monografije.

Izvodi nekoliko kolegija na  Fakultetu hrvatskih studija, Grafičkom fakultetu u Zagrebu te Hrvatskom katoličkom sveučilištu. 

Na Fakultetu hrvatskih studija je 2017. godine stekla naslovno suradničko zvanje asistent. Sumentorica je na nekoliko diplomskih radova.

Radila je u Arheološkom muzeju u Zagrebu te Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu te tako stekla iskustvo iz muzejske pedagogije.

Članica je Međunarodnog društva za vizualnu semiotiku (IAVS) i Society for Research on Adolescence (SRA).

Aktivno se služi engleskim jezikom. Interesi su joj društveni mediji, internetska komunikacija, medijski učinci, semiotika medija.

Znanstveni radovi
KONTAKT

E-mail: decide@unicath.hr

Pratite nas na društvenim mrežama:

Sponzori:

Hrvatsko katoličko sveučilište