Matea Bodrožić Selak

Matea Bodrožić Selak, mag. psych., zaposlena je na Sveučilišnom odjelu za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta od 2021. godine. Magistrirala je psihologiju 2020. godine na Sveučilištu u Zadru s radom „Neki prediktori nomofobije“. Tijekom studija bila je demonstrator na Katedri za kliničku i zdravstvenu psihologiju. Radila je s djecom s posebnim potrebama i problemima u ponašanju u Centru za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači u Splitu. Volontirala je na projektu „Pandemija i ja – psihološki aspekti krize izazvane pandemijom bolesti COVID-19“.

Trenutno je doktorandica na poslijediplomskom doktorskom studiju Prevencijska znanost i studij invaliditeta na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Prevencija mentalnih i ponašajnih poremećaja i promocija mentalnog zdravlja. Također je edukantica bihevioralno-kognitivnih terapija pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno kognitivne terapije (HUBIKOT). Sudjelovala je u provedbi pet projekata: Digitalna tehnologija u obitelji: obrasci ponašanja i učinci na razvoj djece (na kojem je trenutno zaposlena); Obiteljski i individualni plan za korištenje digitalnih medija – interaktivna savjetodavna web stranica; Sreća nije u stvarima: uloga medija, roditelja i vršnjaka u oblikovanju materijalizma kod djece; Pandemija i ja – psihološki aspekti krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19; Mentalno zdravlje za sve. Usavršavala se pohađanjem ljetnih škola i metodoloških radionica te je dobitnica dviju stipendija za usavršavanja (The European Family Support Network – How do we generate evidence in family/parenting support? i Family support and research for social impact), te je stipendistica Američke biskupske konferencije. Sudjelovala je s više od 25 priopćenja na domaćim i stranim znanstvenim konferencijama, poput Godišnje konferencije psihologa u Hrvatskoj, 4. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Sveučilišnog odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, 10th International Scientific Conference Research in Education and Rehabilitation Sciences (ERFCON), European Conference on Developmental Psychology (ECDP) i European Association for Research on Adolescence Conference (EARA).

Koautorica je stručne analize stanja djece i mladih u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2023. za Središnji državni ured za demografiju i mlade koja služi kao informirana smjernica za izradu nacionalnog plana za djecu i mlade u digitalnom okruženju u RH, monografije istraživačko-edukativnog projekta „Pandemija i ja – psihološki aspekti krize izazvane pandemijom bolesti COVID-19“ i 6 izvornih znanstvenih radova. Članica je European Association for Research on Adolescence (EARA) i The International Society for the Prevention of Child Abuse & Neglect (ISPCAN). Trenutno radi na doktorskoj disertaciji u okviru koje istražuje odnos roditelja i djece u kontekstu digitalne tehnologije.

Znanstveni radovi
KONTAKT

E-mail: decide@unicath.hr

Pratite nas na društvenim mrežama:

Sponzori:

Hrvatsko katoličko sveučilište