Marina Merkaš


izv. prof. dr. sc. Marina Merkaš,
voditeljica projekta D.E.C.I.D.E. i istraživačke grupe

Izv. prof. dr. sc. Marina Merkaš (rođena 1982.) zaposlena je na Sveučilišnom odjelu za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta od 2014. godine. Doktorirala je na temu uloge obitelji u razvoju socijalne kompetencije adolescenata 2012. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana razvojna psihologija). Područje interesa, znanstvenog i istraživačkog rada su joj u grani razvojne psihologije, specifičnije individualne i kontekstualne odrednice razvoja djece, posebice učinci roditeljstva i obiteljske dinamike na razvoj djece i adolescenata te učinci digitalne tehnologije na razvoj djece.

Radila je u XVI. gimnaziji u Zagrebu, Klinici za psihijatriju KBC-u Rijeka te Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Usavršavala se pohađanjem šest ljetnih i metodoloških škola i radionica, dobitnica je osam stipendija za usavršavanja, te je dio disertacije izradila je na Sveučilištu u Gentu, Belgija. Završila prvi stupanj kognitivno-bihevioralne terapije i posjeduje osnovnu dopusnicu za rad Hrvatske psihološke komore.

 Do sada je sudjelovala u provedbi 17 projekata financiranih iz različitih izvora (među kojima su UNICEF, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Hrvatska zaklada za znanost, Agencija za elektroničke medije, Society for Research on Adolescence, European Union Funds), pri čemu je na dva bila u ulozi voditeljice. Do sada je samostalno ili u koautorstvu objavila preko 30 radova u časopisima, zbornicima radova sa skupova i knjigama te je sudjelovala u izradi dvije monografije i dva znanstvenoistraživačka izvješća. Bila je urednica knjige sažetaka sa skupa, sudjelovala je sa više od 60 priopćenja na domaćim i međunarodnim skupovima te je bila voditeljica i sudionica nekoliko simpozija i okruglih stolova na skupovima.

Od važnijih djelovanja, bila je predsjednice Programskog odbora 1. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Sveučilišnog odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta i članica Senata Hrvatskog katoličkog sveučilišta te je bila jedan od mentora u sklopu SRA COVID-19 Response Team, Society for Research on Adolescent. Do sada je recenzirala radove za preko 20 domaćih i stranih časopisa, članica je uredništva dvaju časopisa te je članica više stručnih društava među kojima su ugledna međunarodna društva European Association for Research on Adolescence (EARA), Society for Research on Adolescence (SRA) i European Association for Developmental Psychology (EADP). Od 2007. godine sudjeluje u izvođenju nastave iz razvojne psihologije te mentorstvu, ocjenama i obrana diplomskih, specijalističkih i doktorskih radnji na Sveučilištu u Zagrebu, Sveučilištu u Rijeci i Sveučilištu u Ljubljani. Održala je tri pozvana predavanja te je sudjelovala u nizu aktivnosti usmjerenih popularizaciji spoznaja iz područja njezina djelovanja.  

Recentno, u 2024., izašao je tematski broj časopisa Psihologijske teme „Children, adolescents, and media use: recent trends and progress“ kojem je bila je pozvana gošća urednica, izradila je stručnu analizu stanja djece i mladih u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2023. za Središnji državni ured za demografiju i mlade kao informiranu smjernicu za izradu nacionalnog plana za djecu i mlade u digitalnom okruženju u RH te je održala pozvano izlaganje o rezultatima projekta D.E.C.I.D.E. u okviru predkonferencije  „SRA Pre-Conference on Global Perspectives on Developmental Science to Address Youth Resilience and Well-Being in the Face of Sociocultural and Ecological Challenge“ u Chicagu, Il. Trenutno još vodi istraživački tim HKS u projektu „Primjena digitalnih tehnologija temeljenih na umjetnoj inteligenciji u obrazovanju – BrAIn“ (2023.-2029.) i sudjeluje u međunarodnom projektu „Smartphone Use, Sleep, and Mood: A cross-cultural study on the role of emotion regulation“ (2024.-2026.) financiran od European Association for Developmental Psychology.

Znanstveni radovi
KONTAKT

E-mail: decide@unicath.hr

Pratite nas na društvenim mrežama:

Sponzori:

Hrvatsko katoličko sveučilište