Katarina Perić Pavišić

Katarina Perić Pavišić od 2019. godine zaposlena je u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu, trenutno na radnom mjestu više asistentice. Doktorirala je 2023. godine na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Prevencijska znanost i studij invaliditeta s temom „Uloga roditeljske medijacije u prevenciji problematičnoga korištenja interneta kod djece u ranoj adolescenciji“. Istraživački interes joj je u području dobrobiti djece i mladih, roditeljskih ponašanja i prevencije problematičnih ponašanja, posebno vezanih uz korištenje uređaja digitalne tehnologije i interneta. Do sada je objavila 12 znanstvenih radova, a još dva su u postupku objavljivanja te jedan u postupku recenzije. Sudjelovala je s više od 30 izlaganja na domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencija. Radila je kao suradnica na deset znanstvenih projekata, od čega su trenutno u tijeku dva projekta Instituta Pilar, jedan tržišni i jedan projekt Hrvatske zaklade za znanost. Kao vanjska suradnica, sudjeluje u izvedbi nastave na nekoliko predmeta na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Sudjelovala je i u organizaciji pet domaćih i međunarodnih znanstveno-stručnih skupova, kao i uredništvu jednog zbornika. Članica je Hrvatske psihološke komore, Europske asocijacije za istraživanja s adolescentima (eng. The European Association for Research on Adolescence, EARA) i Odbora za osiguravanje kvalitete na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.

Znanstveni radovi
KONTAKT

E-mail: decide@unicath.hr

Pratite nas na društvenim mrežama:

Sponzori:

Hrvatsko katoličko sveučilište