Edukacije

Centar za psihološko savjetovanje organizira različita predavanja na temu psihološke prilagodbe na studij, ispitne anksioznosti, učinkovitijeg učenja, emocionalnih poteškoća, komunikacije, partnerskih odnosa, psihičkog zdravlja, pripreme za svijet rada i druge teme ovisno o potrebama studenata. Planirana je i izrada edukativnih materijala.

KONTAKT

Radno vrijeme:
Na broj mobitela: 0957001525 kontaktirajte nas od ponedjeljka do petka od 9 sati do 14 sati.

Email:
psih.savjetovaliste@unicath.hr
psiholoskapodrska@unicath.hr
Na zaprimljen upit odgovaramo u najbržem mogućem roku.

“Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti.”
(Mt 11,28)

Hrvatsko katoličko sveučilište