Select Page

Edukacije

Centar za psihološko savjetovanje organizira različita predavanja na temu psihološke prilagodbe na studij, ispitne anksioznosti, učinkovitijeg učenja, emocionalnih poteškoća, komunikacije, partnerskih odnosa, psihičkog zdravlja, pripreme za svijet rada i druge teme ovisno o potrebama studenata. Planirana je i izrada edukativnih materijala.

KONTAKT

SAVJETOVALIŠTE RADI SAMO ONLINE – JAVITE SE NA MAILOVE
Ili na broj mobitela: 0957001525 od ponedjeljka do petka od 9 sati do 14 sati.

psih.savjetovaliste@unicath.hr

psiholoskapodrska@unicath.hr

“Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti.”
(Mt 11,28)