Edukacije

Centar za psihološko savjetovanje organizira različita predavanja na temu psihološke prilagodbe na studij, ispitne anksioznosti, učinkovitijeg učenja, emocionalnih poteškoća, komunikacije, partnerskih odnosa, psihičkog zdravlja, pripreme za svijet rada i druge teme ovisno o potrebama studenata. Planirana je i izrada edukativnih materijala.

KONTAKT

SAVJETOVALIŠTE RADI SAMO ONLINE – JAVITE SE NA MAILOVE
Ili na broj mobitela: 0957001525 od ponedjeljka do petka od 9 sati do 14 sati.

psih.savjetovaliste@unicath.hr

psiholoskapodrska@unicath.hr

“Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti.”
(Mt 11,28)