U utorak 28. lipnja 2016. godine na Hrvatskom katoličkom sveučilištu održalo se završno predstavljanje projekta: “Dobrobit za poboljšanje socijalne dimenzije izobrazbe” (Welfare for Improved Social dimension of Education – WISE).

doc. dr. sc. Dario Sambunjak, kooridnator projekta WISE na HKS-u

 

„Welfare for Improved Social Dimension of Education” ( WISE) projekt je Europske unije  u kojem je Hrvatsko katoličko sveučilište partner zajedno s talijanskom organizacijom EDUCatt, Katoličkim sveučilištem Ivana Pavla II iz Lublina u Poljskoj, Sveučilištem Abo Akademi iz Turkua u Finskoj te talijanskim zakladama ANDISU i CRUI. Možemo doista biti zahvalni i ponosni da smo se našli u tom biranom društvu. Svrha današnjeg okupljanja je predstavljanje rezultata WISE projekta koje smo proveli mi na Hrvatskom katoličkom sveučilištu“ –  rekao je koordinator projekta doc. dr. sc. Dario Sambunjak.

prof. dr. sc. Željko Tanjić

prof. dr. sc. Željko Tanjić

 

Sve prisutne pozdravio je i rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić koji nije skrivao znatiželju u vezi rezultata projekta pa je tako rekao: „S nestrpljenjem iščekujem rezultate projekta čije je istraživane trajalo dvije godine. U te dvije godine na našem Sveučilištu su se dogodile mnoge promjene kako u organizacijskom smislu tako i prostornom, naime, započeli smo gradnju i obnovu zgrada čiji završetak planiramo u svibnju 2017. godine, gotovo smo s postupkom reakreditacije, povećali smo broj zaposlenika u administraciji i nastavi, ali povećava nam se i broj novih studenata. Istraživanje je pokazalo dobre strane, ali i nedostatke koji se tiču studentskog standarda, no, mi već radimo na poboljšanjima i na dobrom smo putu da studentima pružimo odlične uvjete studija i boravka na HKS-u.“

Za istraživanje korištene su metode anketiranja i fokus grupa.

Damir Miloš, asistent na Odjelu za sociologiju

Damir Miloš, asistent na Odjelu za sociologiju

 

Rezultate anketa predstavio je Damir Miloš, asistent na Odjelu za sociologiju, naglasivši da je u istraživanju izrađena WISE matrica koja je prikazivala odnos potreba i zadovoljstva studenata HKS-a. Kao „crvene zone“ (mjesta s natprosječnim rezultatima na skali potreba i ispodprosječnim na skali zadovoljstva), identificirana su polja: 1) Izlazna faza – (Savjetovanje o karijeri, pružanje dodatnih vještina, izrada i razvoj CV-a, upoznavanje s kretanjima na tržištu rada, mogućnosti stažiranja ili rada na dio radnog vremena), 2) Prehrana (usluga uopće, sezonska hrana, lokalna hrana, zdrava hrana, nutricionistički probrana hrana), 3) Financiranje (stipendije, nagrade za studente, subvencije i bonovi za hranu, literaturu, smještaj, prijevoz i korištenje sportskih objekata).

Valentina Šipuš, asistentica na Odjelu za komunikologiju

Valentina Šipuš, asistentica na Odjelu za komunikologiju

Rezultate fokus grupe predstavila je Valentina Šipuš koja je rekla: „Analiza fokus grupa provedenih sa studentima i djelatnicima o prehrani, izlaznim uslugama i financijskoj podršci studentima donijela je prikaz koliko i kako studenti koriste usluge navedenih područja, s kojim se problemima pri tome suočavaju i koje preporuke daju za poboljšanje istih. Iz analize proizlazi da se studenti u velikoj mjeri hrane pekarskim proizvodima, s čime nisu zadovoljni. Ističu problem kratkih pauza koje bi im omogućile odlazak do menze (u kojima su često gužve) te dislokaciju i radno vrijeme studentskih menzi. Predlažu povećanje dostupnosti usluga prehrane korištenjem kupona za subvencioniranu prehranu u restoranima ili čak mogućnost cateringa te osiguravanjem prostorije za konzumiranje obroka u prostoru Sveučilišta. Podrška tijekom i pri završetku studija im je jako važna te se zalažu za uvođenje programa na kojima bi mogli steći dodatna znanja i vještine koje će im pomoći u pronalaženju posla.“

Rezultati fokus grupe važnim smatraju dostupnost psihološke i stručne pomoći oko odabira studija i svladavanju poteškoća koje se javljaju prilikom studiranja te da sami profesori i djelatnici više prenose svoja znanja i iskustva iz prakse.

prof. dr. sc. Gordan Črpić

prof. dr. sc. Gordan Črpić

 

U realizaciju projekta bili su uključeni Tajnik Sveučilišta Darko Štaudinger, prof. i prorektor za organizaciju i poslovanje prof. dr. sc.
Gordan Črpić. Budući da se predstavljeni rezultati projekta WISE odnose na djelokrug prorektora Črpića, on je također dao svoj komentar. Prorektor je istaknuo da su ovakvi projekti i ispitivanja važna u smislu općeg uvida u percepciju naših studenata u odnos na studentski standard. Ne znajući rezultate ankete i fokus grupa, Sveučilište je pokrenulo neke paralelne procese koji se odnose na poboljšanje studentskog standarda. Tako će se na Kampusu u novoj zgradi otvoriti studentska menza, a u idućoj akademskoj godini otvorit će se Psihološko savjetovalište.

Sudionici na projektu Welfare for Improved Social dimension of Education – WISE

Sudionici na projektu Welfare for Improved Social dimension of Education – WISE

Predstavljanje je završeno diskusijom publike i izlagača.

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište