Natječaji - projekti Hrvatskog katoličkog sveučlišta

Natječaj za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke 2023. – 2024.

Natječaj za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke 2023. – 2024.

Program za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke bilateralni je program za poticanje istraživanja sklopljen 2005. godine između Njemačke službe za akademsku razmjenu i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) Republike Hrvatske.

Na natječaj se mogu javiti kao voditelji projekta s hrvatske strane nastavnici na visokim učilištima izabrani u znanstveno-nastavno zvanje (najmanje docenta) te znanstvenici izabrani u znanstveno zvanje (najmanje znanstvenog suradnika), stalno zaposleni na hrvatskim visokim učilištima i znanstvenoistraživačkim institutima.

Program je otvoren za sva znanstvena područja, a podupiru se znanstvenici, nastavnici na visokim učilištima i mladi znanstvenici (diplomski i poslijediplomski/doktorski studenti, asistenti, poslijedoktorandi).

Cilj programa je intenziviranje suradnje između hrvatskih i njemačkih grupa istraživača koji rade zajedno na određenome znanstvenoistraživačkom projektu.

Potiče se mobilnost, a pritom je posebno težište na usavršavanju i specijalizaciji mladih znanstvenika. Stoga u prijavi treba navesti konkretne ciljeve te broj i status sudionika za koje se traži potpora. Istraživačke suradnje koje se planiraju kao pripremne mjere za opsežnije pothvate, kao što je priprema za prijavu na natječaj neke europske ili njemačke agencije za potporu istraživanja, izrazito su poželjne.

Rok za prijavu je 30. lipnja 2022., dok početak projektne suradnje počinje od 1. siječnja 2023.

Ukupno trajanje financiranja projekata ograničeno je na dvije godine (24 mjeseca), što isključuje mogućnost produljenja financiranja projekata izvan tog roka.

Detaljnije na: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/natjecaj-za-razmjenu-sudionika-u-projektima-izmedju-republike-hrvatske-i-savezne-republike-njemacke-2023-2024/4862 , a informacije o provođenju programa s njemačke strane mogu se dobiti na sljedećoj adresi: https://www2.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57551240

izvor: www.mzo.hr 

Hrvatsko katoličko sveučilište