Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Javni poziv za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2017. godini

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je Javni poziv za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2017. godini.

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti te organizacije civilnog društva – udruge.

Područja aktivnosti:

  • neprofitni programi i događaji kojima se promiče znanost, znanstveno obrazovanje, znanstvene metode i znanstvena izvrsnost u široj društvenoj zajednici,
  • popularizacija znanosti i znanstvenog obrazovanja među učenicima osnovnih i srednjih škola.

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine obrazac i obvezujući prilozi:

  1. definiran program događanja s navedenim aktivnostima i datumima održavanja,
  2. preslike predračuna, ponuda ili ugovora s dobavljačima, odnosno preslike dokaza o izvršenim plaćanjima iz kojih se vide struktura i visina planiranih troškova provođenja programa,
  3. mogući promotivni materijali,
  4. potpisana Izjava o potvrdi prijave na Javni poziv odgovorne osobe organizatora programa popularizacije znanosti – samo u slučaju kada se zahtjev podnosi u elektroničkom obliku.

Rok za podnošenje zahtjeva – 5. lipnja 2017. godine.

Više možete saznati na stranicama MZO-a.